Globaalikasvatuksen ”Muutosvoimana Raamattu” -teema käsittelee kristityn identiteettiä Egyptissä ja Suomessa. Materiaalissa on esillä myös Egyptin Pipliaseuran työ.

Koska Egyptissä kristityt ovat vähemmistönä, Raamatun merkitys kristittyjen identiteetin tukena korostuu. Materiaali sisältää virikkeitä, joiden avulla seurakunnassa voidaan käsitellä suhdetta Raamattuun, arvoja ja kristittynä kasvamista. Aineisto tutustuttaa Egyptiin ja siihen työhön, jota seurakuntien tuella tehdään.

”Muutosvoimana Raamattu” -materiaalit sopivat hyödynnettäviksi aikuistyön ryhmissä ja piireissä, nuorisotyössä ja rippikouluissa, perhekerhoissa ja lapsityössä.

Syvenny teemaan ja lisätietoja – Muutosvoimana Raamattu 

Vinkki: Muutosvoimana Raamattu -sivun avulla voitte esimerkiksi ryhmätilanteessa perehtyä näkökulmiin, miten Raamattu toimii muutosvoimana.

Ikkunoita Egyptiin

Perusesittely Egyptin kristityistä, koptikirkosta ja Egyptin Pipliaseuran työstä PowerPoint-esityksen kera. Sopii esimerkiksi kirkkokahville ja raamattutyöskentelyn kanssa ryhmille.

Uskon ulkoiset merkit -työskentely ryhmille

Mietitään uskon ulkoisia tunnusmerkkejä ja niiden merkityksellisyyttä. Sopii aikuistyön ryhmätilanteisiin. Kesto n. 30 min, lisätehtävän kanssa n. 60 min.

Pojan kädessä ristitatuointi

Tuokio lapsille Egyptissä -työskentely

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun ryhmille sopiva tuokio Egypti-aiheen äärellä.  Sisältää PowerPoint-esityksen Egyptistä, leikkejä ja tehtäviä. Kesto n. 30-45 min.

Paljon lapsia jotka laulavat

Risti tulee iholle -työskentely ryhmille

Kokeillaan havainnollisesti, miltä tuntuu ilmentää uskoa pysyvällä ja näkyvällä tavalla. Sopii aikuisille ja nuorille. Kesto n. 30-35 min.

Egyptiläisiä tatuoinitsapluunoita

Leipä elämän vertauskuvana Egyptissä -työskentely ryhmille

Tässä työskentelyssä pohditaan jokapäiväisen leivän erilaisia merkityksiä ja opitaan leivästä Jumalan huolenpidon välineenä. Sopii aikuisille ja nuorille erityisesti paaston aikana! Kesto n. 60-90 min.

Egyptiläistä leipää korissa

Symbolit Raamatun muutosvoiman tulkkeina -työskentely ryhmille

Työskentelyssä tutkitaan yhdessä, miten Raamatun muutosvoima vaikuttaa maailmassa ja ihmisten elämässä. Sopii aikuisryhmille ja nuorille. Kesto n. 45-60 min, laajennettuna 75 min.

Ihminen istuu ja lukee Raamattua Intiassa

Ristitatuointi uskon symbolina – oppimiskokonaisuus nuorisotyöhön

Rippikouluun ja nuorisotyön tarpeisiin suunnatussa kokonaisuudessa keskustellaan uskon ulkoisista merkeistä, löydetään siltoja ja yhteneväisyyksiä erilaisissa kulttuurissa kasvaneiden kristittyjen välillä ja laajennetaan ymmärrystä kasteesta. Kesto n. 45-90+ min.

Mikä on Raamattu? -oppimissisältö rippikouluun

Raamattu, maailman luetuin ja käännetyin kirja. Oppimiskokonaisuus tutustuttaa rippikoululaisen Raamattuun.

Teemaan liittyvät videot

 

Risti ranteessa -video kertoo koptikristittyjen tatuointiperinteestä sekä ristin hengellisestä ja kulttuurisesta merkityksestä. Lataa video omalle koneellesi tästä.

Video 19-vuotiaasta Remonista, joka elättää itsenä lajittelemalla roskia. Hänen kutsumustehtävänsä on toimia kylänsä seurakunnassa pyhäkoulunopettajana. Lataa video omalle koneellesi tästä.

Egyptin Pipliaseuran raamattukurssit kokoavat perheitä opiskelemaan Raamattua. Kurssin anti tukee vähemmistökristittyjen identiteetin säilymistä. Lataa video omalle koneellesi tästä.