YLEINEN |

Raamattu saataville monella tapaa

Intian Pipliaseura on ainoa pistekirjoituksella tehtyjä Raamattuja tuottava taho.

Lemu, näkövammainen teologian opiskelija Bangaloresta, pyysi Pipliaseuralta pistekirjoitusraamattua. Hän pitää pistekirjoitusraamattua erittäin hyödyllisenä opinnoissaan.

Pistekirjoitusraamattu on laaja. Siinä on yhteensä 43 osaa. Pistekirjoitusraamattu on myös melko kallis, eikä monilla ole varaa ostaa pistekirjoitusraamattua. Intian Pipliaseura tarjoaa ilmaisia pistekirjoitusraamattuja näkövammaisille monilla Intian kielillä.Pistekirjoitusraamattuja postitetaan myös niille, jotka eivät voi tulla toimistoon.


Monivuotisessa käännöshankkeessa Intian vähemmistökielille käännetään Uutta ja Vanhaa testamenttia tai tehdään jo olemassa olevaan Raamattuun tarkistuskäännöstä. Tällä hetkellä projekteja on 13. Helmikuussa 2022 kannadankielisen Uudentestamentin tarkistuskäännöksen työryhmä kokoontui. Kolmipäiväisessä kääntäjien työpajassa keskittyttiin Luukkaan ja Johanneksen evankeliumieihin, Filemonin, Tituksen ja molempiin Timoteuksen kirjeisiin.