AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Selkokieli avaa Raamattua kaikille

Selkokieli kuvituskuva päät

Suomen Pipliaseura on kääntänyt vuoden 2020 aikana Luukkaan evankeliumia alkukielestä selkosuomelle. Selko-Luukas valmistuu alkuvuodesta 2021. Hankkeen ohjausryhmän jäsen Timo Matti Haapiainen valottaa selkokielen taustaa ja kehitystä kirkon piirissä.

”Selkokielellä on keskeinen rooli kun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon saavutettavuutta kehitetään. Kirkon saavutettavuusohjelma saavu (2012) ja YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista perustuva toimintaohjelma Aktiivisesti osallinen (2019) tukevat selkokielen käyttöä kirkossa. Molemmissa asiakirjoissa saavutettavuuden tarpeen ymmärretään nousevan sekä ympäristön tarpeista että kirkon sanomasta. Vain saavutettava kirkko on kaikille avoin Kristuksen kirkko.

Selkokielen historia kirkossa seuraa selkokielen historiaa Suomessa yleensä. Aluksi selkokieltä kehitettiin vastaamaan erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin. Selkokielen kehittymisen ja käyttöympäristön muutosten myötä selkokielen tarve ja mahdollisuudet on opittu ymmärtämään laajemmin kuin ennen. Suomessa ja kirkossa on nyt enemmän esimerkiksi korkean iän myötä selkokielestä hyötyviä ja suomea toisena kielenä puhuvia ihmisiä kuin silloin, kun selkokieltä ryhdyttiin kehittämään. Erityisryhmien kieli on valtavirtaistunut. Selkokieltä ja selkeää yleiskieltä käytetään entistä useammin kaikille suunnatussa yhteisessä viestinnässä ja toiminnassa niin kirkossa kuin muualla yhteiskunnassa. Selkokielen kotipesänä kirkon verkkosivuilla on toiminut selko.evl.fi-sivusto.”

Juttu on julkaistu alunperin Piplia-lehdessä 4/2020

Avainsanat: