Raamattutyö Suomessa

Piplian Suomessa tekemän raamattutyön tavoitteena on, että Raamatusta voi tulla kaikelle kansalle läheinen ja ymmärrettävä. Piplian monenlaiset digitaaliset palvelut syventävät suhdetta Raamattuun ja laajentavat Raamatun käyttömahdollisuuksia. Näin jokainen voi löytää Raamatun sanoman itselleen sopivassa muodossa, esimerkiksi aamuruuhkaan sopivina podcasteina ja päivittäisinä hartauksina Piplia-sovelluksessa sekä vapaana pääsynä useisiin eri raamatunkäännöksiin raamattu.fi -sivuilla.

Parhaillaan Piplia kääntää Vanhaa testamenttia alkukielestä uudestaan suomeksi mobiilikäyttäjille ja äänikirjaksi. VT2028 on kirkon kärkihanke, jossa raamatunteksti tuodaan tähän päivään. Valmis käännös julkaistaan raamattu.fi-palvelussa ja Piplia-sovelluksessa, joissa se on maksutta kaikkien käytettävissä. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuu Psalmien kirja, joka julkaistaan keväällä 2024. Hanke jatkuu vuoteen 2028, eikä kärkihankerahoitus kata hankkeen kuluja kokonaan. Kolehdin kautta seurakunnallasi on mahdollisuus osallistua Piplian omavastuuosuuden tukemiseen.

Piplian raamattupalvelut ja materiaalit tuovat iankaikkisen sanoman suomalaisten käyttöön ajankohtaisesti ja matalalla kynnyksellä.

Materiaaleja kolehtipyhän jumalanpalvelukseen

Ajankohtaista raamattutyöstä Suomessa

Kirje Daavidille?

Psalmien uutta suomennosta lukiessani herää ajatus kirjeestä Daavidille. Kirjoittaisinko? Mieli tekisi, mutta en tohdi. Miksi en? Oikeastaanhan hän on jotenkin…

Psalmeja kesän lapsille

Olen monen muun suomalaisen tavoin kesäihminen. Kesällä luonto puhkeaa kukoistukseen ja ihmisen mieli kevenee. Huomattavan paljon tästä osasi Chrisse Johansson…

Kokeile messussa tai kirkkokahveilla Piplian "Tässä olen" -raamattumietiskelyä

”Tässä olen – Päivittäisiä hengellisiä harjoituksia” -hartaudet ovat apuväline säännölliseen mietiskelyyn ja rukoukseen Jumalan läsnäolossa. Suomen raamattutyön kolehtipyhä on hyvä mahdollisuus hyödyntää raamattumietiskelyjä vaikkapa osana messua tai kirkkokahveja!

Hyödynnä Piplian raamattutyöskentelyjä kirkkokahveilla tai pienryhmissä

Erilaiset raamattutyöskentelyt ovat toiminnallinen keino pitää esillä monipuolisten raamattumateriaalien merkitystä seurakunnassa. Piplian materiaalipankissa on työskentelyjä moneen tarpeeseen!