Perustiedot  Piplian lukutaitotyöstä

Suomen Pipliaseura aloitti vuonna 2017 mittavan lukutaito-ohjelman Afrikassa. Työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman ensisijainen tavoite on vähentää lukutaidottomuutta Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa tarjoamalla lukutaito-opetusta naisille, jotka puhuvat vähemmistökieltä. Tavoitteena on, että 20 000 naista oppii lukemaan ohjelman lukutaitokursseilla.

Paikallisten pipliaseurojen henkilökuntaa koulutetaan niin, että ne pystyvät toteuttamaan laajoja vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia. Ohjelman kautta lisätään pipliaseurojen ja SIL Internationalin konsulttien tasa-arvotietämystä. Kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön koordinaattori, joka ohjaa ja arvioi työn edsitymistä omalla alueellaan.

Tammikuussa 2022 Suomen Pipliaseuran panos kansainväliseen lukutaitotyöhön kasvoi merkittävästi, kun KT Kimmo Kosonen aloitti lukutaitotyön johtajana Suomen Pipliaseuran palveluksessa. Yhtyneiden Raamattuseurojen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti hän johtaa kansainvälistä pipliaseurojen lukutaitotyötä maailmanlaajuisessa yhteistyöverkostossa.

Lue lisää Lukutaitoa Naisille Afrikassa -ohjelmasta

Lukutaitotyön tuloksia vuonna 2022

3701

OPPILASTA

120

LUKUTAITOLUOKKAA

88%

OPPILAISTA OLI NAISIA

71%

OPETTAJISTA OLI NAISIA

Materiaalia työn ja hankkeen esittelyyn seurakunnassa

Oheinen diaesitys on tarkoitettu hyödynnettäviksi seurakunnassa esimerkiksi kirkkokahveilla tai ryhmätoiminnassa. Esittelydokumentti antaa ideoita esittelyn toteutukseen. Materiaalin avulla seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen voi helposti kertoa työstä ja sen vaikutuksista. Aiheeseen liittyviä videoita löytyy tämän sivun alareunasta.

Suomen Pipliaseura raportoi vuosittain yksityiskohtaisesti tukemiensa hankkeiden etenemisestä. Vuosiraportista löytyvät perustiedot hankkeesta ja vuoden aikana saavutetut tulokset. Raportin voi välittää esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöille tai lähetyksen vastuunkantajille. Vuoden 2022 raportti päivitetään sivuille toukoukuun aikana.

Globaalikasvatusmateriaalia lukutaitotyöstä

Globaalikasvatusmateriaali sisältää monipuolisesti erilaisia ideoita, työskentelypohjia ja hartauksia viikkotoimintaan, leirille ja tapahtumiin, aikuisille, nuorille ja lapsille. Haku on valmiiksi suodatettu lukutaitomateriaaleihin. Tulokset löytyvät sivun alalaidasta kun klikkaat alla olevaa painiketta.

Ajankohtaisia kuulumisia

Lue lisää lukutaidosta! Kuulumisia voi hyödyntää seurakunnan lähetysviestinnässä, esimerkiksi lähetysrengaskirjeissä, lähetyspiireissä tai seurakunnan lehdessä.

Nainen myymässä hedelmiä

Lukutaito on taito elämänhallintaan

Istumme pienessä kokoushuoneessa Malawin Mangochissa pöydän ympärillä. Kuuntelemme, kun Lukutaitoa naisille Afrikassa -hankkeen jaonkieliset ja lomwenkieliset lukutaitotyöntekijät kertovat vuorollaan siitä,…

nainen pipo päässä liitutaulun vieressä

Mitä lukutaidottomuus maksaa?

Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8.9. muistuttamaan siitä, kuinka suurta epätasa-arvoa lukutaidottomuus aiheuttaa.

Vedenkanto, vuohet ja aapiskirja

Koulut alkavat. Lähes 60 000 ekaluokkalaista aloittaa Suomessa koulutiensä, silmät intoa tuikkien. Suomessa koulutien aloittaa käytännössä jokainen seitsemän vuotta täyttävä.…

Nainen punainen turbaani päässä ja aapinen kädessä luokan edessä

Lukutaito voimauttaa naisia Afrikassa 

Jokainen, joka on joskus aikuisena opetellut soittamaan soitinta tai puhumaan uutta kieltä, tietää, ettei uusi taito tule itsestäänselvästi. Uutta taitoa…

Lukutaitoa muuttuneessa ympäristössä

Maailma on muuttunut. Näin sanovat dhimba-yhteisön naiset, jotka opettelevat lukemaan Pipliaseuran lukutaitoryhmässä Namibiassa. Perinteinen paimentolaisuus ei enää yksin tuo perheelle…