Perustiedot raamattutyöstä suomensukuisten kansojen parissa

Raamattu Suomen Suvulle – hankkeessa Raamattu tai sen osia käännetään 12:lle suomen sukukielelle tai kielen päämurteelle. Raamatunkäännöstyötä tekevät sukukieltemme parhaat asiantuntijat: tutkijat, kirjailijat, opettajat ja toimittajat. Käännöstyötä koordinoi Raamatunkäännösinstituutin suomalais-ugrilainen osasto. Raamattu Suomen Suvulle -hanke vahvistaa sukukieltemme asemaa ja auttaa sukukansojamme säilyttämään hengellisen ja kulttuurisen identiteettinsä. Hankkeessa julkaistuja tekstejä, Raamattuja, Uusia testamentteja, raamatunosia ja lastenraamattuja käytetään paikoitellen kouluissa äidinkielen oppikirjoina.

Julkaistuja kirjoja on saatavana myös koulujen ja yliopistojen kirjastoista. Myös kirkoille omakielinen Uusi testamentti tai koko Raamattu on erittäin tärkeä kansankielisten jumalanpalvelusten ja kristillisen opetuksen järjestämisessä.

Raamattu Suomen Suvulle -hankkeeseen kuuluu raamatunkäännöstyö seuraaville suomen sukulaiskielille tai kielen päämurteille: livvi eli aunuksenkarjala, vienankarjala, vepsä, ersämordva, moksămordva, mari, vuorimari, komi, komipermjakki, udmurtti, hanti ja mansi. Osalle kielistä käännetään koko Raamattu, osalle Uusi testamentti tai vain joitakin Raamatun kirjoja. Useimmille kielille on käännetty myös lastenraamattu. Hanke on loppusuoralla.

Raamattu suomen suvulle -hankkeen tuloksia vuonna 2023

Kominkielinen Raamattu

KOKO RAAMATTU PAINETTIIN

Suomen sukuisten kansojen raamattutyön vuosiraportti 2023

Suomen Pipliaseura raportoi vuosittain yksityiskohtaisesti tukemiensa hankkeiden etenemisestä. Vuosiraportista löytyvät perustiedot hankkeesta ja vuoden aikana saavutetut tulokset. Raportin voi välittää esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöille tai lähetyksen vastuunkantajille.

Ajankohtaisia kuulumisia

Lue artikkelit ja blogit hankkeesta! Kuulumisia voi myös hyödyntää seurakunnan lähetysviestinnässä, esimerkiksi lähetysrengaskirjeissä, lähetyspiireissä tai seurakunnan lehdessä.

Hyvää sanomaa Baškortostanin mareille

Anatoli Fadejev löysi Raamattua lukiessaan tien Jeesuksen luo, ja siksi hän pitää tärkeimpänä tehtävänään välittää Jumalan sanaa toisille ihmisille. Baškortostanin pääkaupungissa…

Kuulumisia komityön ääreltä

Raamatunkääntäjä Nina Vattuleva tekee työtä yhdessä muiden komitiimiläisten kanssa Vanhan testamentin käännöksen tarkistusten parissa ja kertoo: ”Raamatun julkaisua meillä jo odotetaan, mutta…