Suomen Pipliaseuran vuonna 2020 tukema työ

Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännös- ja lukutaidotyötä sekä edistää Raamatun käyttöä. Työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään. Työtä tehdään vähemmistökielten parissa, mikä parantaa myös syrjäytettyjen asemaa.

Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoa 240 maassa ja alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät puhuvat kieltä äidinkielenään.

Alla on luettelo kansainvälistä hankkeista, joita Suomen Pipliaseura tuki vuonna 2020. Tukea on annettu taloudellisesti sekä kouluttamalla ja konsultoimalla paikallisia työntekijöitä sekä arvioimalla työn laatua.

Raamatunkäännöstyö

Intia
Käännöstyö 17 kielelle

Kiina
Käännöstyö kuudelle vähemmistökielille

Namibia
Uudet ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut

Sambia
Njandjankielinen Uusi testamentti
Nsengankielinen Raamattu

Tansania
Chasunkielinen Raamattu
Njamwesinkielinen Raamattu

Thaimaa
Uudistettu thainkielinen Raamattu selityksin

Venäjä
Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä Raamatunkäännösinstituutin kanssa: komin-, marin- ja ersämordvan Vanhan testamentin hankkeet
Venäjän Pipliaseura: jakuutin Vanha testamentti

Yhteiset
Käännöshankkeet kolttasaameksi ja inarinsaameksi, raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordinointi sekä raamatunkäännöstyön koulutus, laadunvalvonta ja tukipalvelut

Lukutaitotyö

Lukutaitoa naisille Afrikassa: Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania
Xamtanga-, turkana-, jao-, lomwe-, dhimba- ja kagulu-kansojen parissa

Intia
Lukutaitokoulutus 15 kansalaisjärjestölle

Yhtyneet Raamattuseurat
Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot
Raamatunkertomuskirjaset uusille lukijoille
Lukutaitoasiantuntijapalvelut Afrikassa

Raamatunkäyttö 

Egypti
Raamattutapahtumia lapsille
Raamattuja vähävaraisille
Raamattuleirejä nuorille

Intia
Raamattuja näkövammaisille
Leskien ja haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttaminen

Israel
Raamattuja nuorille ja aikuisille

Jordania
Humanitaarista apua pakolaisille ja köyhille perheille
Raamattuleirejä nuorille

Kiina
Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti maaseudulla

Palestiina
Raamattutapahtuma kirkoille
Raamattuaktiviteetteja lapsille

Slovenia
Raamatunlukuohjelma katolisen kirkon jäsenille

Yleisavustukset perustoimintoihin

Israelin arabiankielisen, Irakin. Libanonin ja Sambian Pipliaseurat
Yhtyneet Raamattuseurat: Yleisavustus yhteisiin toimintoihin
Digitaalisen julkaisualustan (IBEP) kehittäminen mobiilikäyttäjille


Lue lisää

Seurakuntien yhteistyösopimuskohteet, vuosi 2020