YLEINEN |

Toiminnallisia työskentelyjä Raamatun äärellä

Painiva Jumala — Yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta -materiaali on ideapankki raamatunkertomusten lähestymiseen nuorten kanssa. Materiaaliin on koottu erilaisia työskentelytapoja, jotka silloittavat nuoren oman elämän kertomuksia vuoropuheluun raamatunkertomusten kautta. Esimerkiksi leikkien, toiminnallisten eläytymisten ja värityskuvien kautta nuoret voivat rohkaistua tuomaan omia tulkintojaan Raamatusta yhteiseen pohdintaan. — Tällä materiaalilla haluamme vahvistaa sitä, että Raamattu on lukemiseen ja käyttöön tarkoitettu kirja, ei lasivitriinissä oleva teos, josta pyyhitään pölyt kerran vuodessa, sanoo materiaalia tehneen työryhmän kokoaja Eija Kallinen, Nuori kirkko ry:n Kehittäminen ja palvelut -yksikön johtaja.

Raamatulla on monia tarttumapintoja tämän ajan nuorten elämään, vaikka sitä pidetään toisinaan etäisenä ja vaikeaselkoisena. — Toiminnallisten työskentelytapojen kautta Raamattu tulee eläväksi tässä ja nyt. Tarkoitus ei ole jäädä kaukaa katsomaan muinaisia kertomuksia, vaan tuoda ne tähän päivään, kuvaa Kallinen. Kun työskentelytavat ovat nuorille tuttuja ja innostavia, nuoret voivat tulkita Raamattua siten, että aito yhteys omaan kokemusmaailmaan syntyy. — Joskus on hyvä vapauttaa kertomukset omasta tulkintahistoriastaan ja tehdä tilaa tulkinnalle, sanoo Kallinen.

Materiaaliin valitut työskentelytavat nousevat seurakunnan työntekijöiden kokemuksista ja ideoista. Työntekijän kannattaa kuunnella omaa kokemustaan raamattutyöskentelyjen ohjaamisessa sekä tuntumaansa ryhmästä, kun hän valitsee työskentelytapoja nuorilleen. — Jos raamatunkertomusten kanssa työskenteleminen on aiemmin ollut melko vähäistä, helppo tapa aloittamiseen voi olla vaikkapa kuunnelmat, leikit ja värityskuvat, ehdottaa Kallinen. Monet materiaalin työskentelytavoista, erityisesti toiminnalliset eläytymiset, ovat antoisimmillaan silloin, kun ryhmässä on riittävästi turvallisuutta ja luottamusta. — Meillä on vahva luottamus seurakunnan työntekijöiden ammattitaitoon, he osaavat valita omille nuorilleen sopivimmat työskentelyt, sanoo Kallinen.

Elävää suhdetta Raamattuun rakentaa toiminnallisten työskentelyjen lisäksi materiaaliin valittujen raamatunkertomusten teemat. Materiaaliin otettiin mukaan sellaisia raamatunkertomuksia, joissa painitaan nuorille ajankohtaisten teemojen kanssa. Esimerkiksi toive nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta on esillä kertomuksessa verenvuototautisesta naisesta. Psalmi 139 asettuu vuoropuheluun silloin, kun nuori kysyy, kuka minä olen ja kelpaanko minä. — Raamatunkertomuksille kannattaa antaa tilaa sekä omassa elämässään että nuorten kanssa, rohkaisee Kallinen.

Esimerkkejä materiaalin työskentelyistä

Kuva kuullulle

Kuunnelmassa ruokitaan kuulijan mielikuvitusta niin, että hän näkee paikat, henkilöt ja tapahtumat kuulemansa perusteella. Tunnelma välittyy vain äänten kautta. Nyt kuvitetaan kuunnelma! Tehkää kuunnelmasta patsas, kollaasi tai yhteinen maalaus, joka tiivistää teille tärkeintä kuunnelman kertomuksesta.

Nopea tuhlaripoikahippa

Leikkijät jaetaan kuuteen ryhmään. Ryhmät 1-3 ovat tuhlaripoikia, neloset ovat houkutuksia ja vitoset ja kutoset isiä. Kentän toisessa päädyssä on lähtö, keskellä kiinniottoalue ja toisessa päässä isän koti, eli turva. Alueet voidaan erottaa toisistaan piirtämällä molempiin päihin viivat.

Tuhlaripoikien tavoitteena on päästä lähtöviivan takaa kentän toiseen laitaan isän kotiin ilman, että houkutukset saavat heidät matkalla kiinni. Tuhlaripojat eivät voi mennä isän kotiin itsekseen, vaan isän pitää toimia saattajana. Lähtöviivan taakse ei saa enää palata.

Isät tulevat kentän toisessa päässä olevasta isän kodista poikia vastaan, mutta kodista lähtiessään houkutukset voivat ottaa myös heidät kiinni. Kun houkutukset saavat isän tai tuhlaripojan kiinni, kiinni jäänyt siirtyy kentän laidalle katsomoon.

Kun isä ja tuhlaripoika kohtaavat, he halaavat ja saavat tämän jälkeen siirtyä rauhassa käsi kädessä isän kotiin turvaan. Heitä ei siis voi ottaa kiinni, kun he kulkevat yhdessä. Tuhlaripojan kotiin saattamisen jälkeen isä lähtee uudestaan poikia vastaan.

Miten käy, voittavatko isät vai houkutukset? Onko lopussa kentän laidalla enemmän kiinni jääneitä kuin isän kodissa turvaan päässeitä?

Leikkiä voidaan leikkiä useampi erä, jolloin vaihdetaan rooleja. Esim. ykköset ovat houkutuksia, kakkoset ja kolmoset isiä ja loput kolme ryhmää tuhlaripoikia.

Teksti: Sanna Jattu, Nuori kirkko ry

Painiva Jumala — Yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta. Granström, Heidi, Hyvärinen, Heikki, Kallinen, Eija, Laaksonen, Suvi, Lehtonen-Inkinen, Pirjo, Paalanne, Helena, Poropudas, salla, Lönnqvist, Linda. 2017. Helsinki: Lasten Keskus.

Painiva Jumala -etusivulle