Kohderyhmä

Rippikoulu- ja nuorisotyö, aikuiset

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

45 min

Teema

Lukutaito, yhdenvertaisuus

Tavoite:

Osallistujat saavat eläytyä lukutaitoa oppivien tansanialaisten ihmisten asemaan sekä pohtia lukutaidon ja koulutuksen merkitystä omassa elämässään.

Alue:

Tansania.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

  • Video: ”Ainoa, joka ei päässyt kouluun – Wini Magawan tarina (2:00)”
  • Läppäri ja dataprojektori videon katseluun, kaiuttimet
  • Kuvaelmien aiheet sekä roolit valmiiksi tulostettuina ja leikattuina lapuiksi
  • Kirjekuori tms. tulostettujen lappujen säilyttämiseksi
  • Tämän työskentelyohjeen PDF

Työskentelyn kulku

1.  Aloitus (5 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tämän työskentelyn tarkoituksena on eläytyä näytelmän keinoin tansanialaisten lukutaitoa opiskelevien ihmisten elämään ja pohtia lukutaidon merkitystä omassa elämässä.

2. Virittäytyminen (2–3 min)

Katsokaa ensin lyhyt video: Wini Magawan tarina (2:00). Anna osallistujille mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä videon pohjalta. Mitä ajatuksia heräsi?

3. Työskentely (20–30 min)

Jaa osallistujat neljään ryhmään. Anna jokaiselle ryhmälle esim. kirjekuori, jossa on kuvaelman aihe ja roolihenkilöt. Ryhmien jäsenet nostavat kuoresta omat roolinsa. Ryhmät saavat ~10 min. aikaa valmistaa lyhyen kuvaelman/näytelmän. Näytelmät esitetään järjestyksessä 1–4.

4.  Keskustelu (5–10 min)

Kun kaikki ovat esittäneet näytelmänsä, pohtikaa yhteisesti:

  • Miltä tuntui samaistua omaan roolihenkilöön?
  • Millaista oma oppimisenne on ollut? Oletteko saaneet opiskella, mitä olette halunneet? Jos ei, mikä on estänyt?
  • Mikä meillä Suomessa tukee oppimista? Onko esteitä?
  • Jos luku- ja kirjoitustaitoa ei lasketa mukaan, minkä asian oppimista arvostat eniten omassa elämässäsi?

5.  Päätös (2 min)

Kiitä osallistujia. Kerro, että Piplian lukutaitotyöstä löytää lisätietoa nettisivuilta (piplia.fi/muutosvoimanalukutaito). Anna lopuksi myös mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Ainoa, joka ei päässyt kouluun – Wini Magawan tarina

Työskentelyyn tarvittava video

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit