Raamattuja pistekirjoituksella ja audiona Egyptissä

Egyptin Pipliaseuran tammikuun 2022 uutiskirjeessä, Amir Elhamy, Pipliaseuran pääsihteeri kertoo kuulumisia siitä, miten he palvelevat näkövammaisia kristittyjä:

Kirjoitettu Jumalan sana – Raamattu, miten merkityksellinen se onkaan! Sinulle ja minulle on varsin itsestään selvää se, voimme tutkia Raamattua monin eri tavoin. Luemme sitä kirjana, kuuntelemme sitä tai käytämme muita digitaalisia muotoja. Me olemme niin tottuneita Raamatun helppoon saatavuuteen, ettemme ehkä huomaa, miten tämä suuri siunaus ei tavoita kaikkia ihmisiä.

Egyptin Pipliaseuralle oli vuosien ajan suuri haaste, miten se pystyisi tarjoamaan sokeille ja heikkonäköisille pistekirjoitus- tai audioraamattuja. Molempien tuottaminen on nimittäin erittäin kallista. Tilanne muuttui, kun Pipliaseura sai lahjoituksena pistekirjoituspainokoneen.
Viime vuonna 2021, valmistui pistekirjoitusraamatun tarkistettu käännös ja seura pystyi aloittamaan koko Raamatun painamisen pistekirjoituksella.

Meillä näkevillä Raamattu on yksi painettu kirja, mutta pistekirjoitusraamattu koostuu 16 erillisistä Vanhan testamentin kirjasta ja viidestä Uuden testamentin kirjasta, Elhamy kertoo.

Magdy, yksi Pipliaseuran näkövammaistyön vapaaehtoisista muistuttaa:

Uudet pistekirjoitusraamatut palvelevat kokonaisia perheitä. Usein juuri se perheen näkövammainen perheenjäsen on perheensä ainoa lukutaitoinen henkilö! Hän on se, joka osaa lukea pistekirjoitusta ja siten pystyy lukemaan Raamattua näkeville, mutta muutoin lukutaidottomille perheenjäsenilleen.

Pistekirjoitusraamatun 3 500 Egyptin punnan (n. 200 euroa) tuotantohinta on edelleen suuri haaste. Raamatut myydään ihmisille kuitenkin alle 100 Egyptin punnalla (n. 5 eurolla). Tämä mahdollistuu Pipliaseuran saaman lahjoitustuen myötä.

Ääniraamattu kulkee helposti mukana

Vuonna 2021 Egyptin Pipliaseura pystyi hankkimaan 12 000 Megavoice, kuuntelulaitetta. Tältä helppokäyttöiseltä laitteelta näkövammainen voi kuunnella ääniraamattua. Pipliaseura toimitti näitä ääniraamattuja näkövammaisille edullisesti kirkkojen kautta.

Eräässä kuuntelijapalautteessa kerrottiin näin:

Megavoice-kuuntelulaitteen saaminen omiin käsiini merkitsee minulle Jumalan läsnäoloa kodissani. Kuunnellessani koen Jumalan läsnäoloa ja että hän puhuu juuri minulle kuuntelemani sanan kautta. En kuuntele Raamattua yksin, vaan usein koko perheeni kuuntelee sanaa kanssani. Joskus naapurimmekin saapuvat meille kuuntelemaan Raamattua. Minulle rakas raamatunlause on “Minä riemuitsen sinun sanastasi, kuin suuresta aarteesta.” (Ps. 119)

Eräs näkövammaistyön opiskelijapappi kertoo nuorten olevan kiitollisia siitä, että voivat nyt kuunnella Raamattua silloin kuin haluavat. Enää he eivät ole riippuvaisia siitä, milloin joku näkevä ehtii lukea heille Raamattua. Kuuntelulaitteen toimintojen helppous on saanut myös paljon kiitosta. Ihmisten on helppo navigoida laitteella ja etsiä juuri se kohta äänitteestä, jota haluavat kuunnella.

Egyptin Pipliaseurassa iloitsemme siitä, että voimme saattaa Raamatun sanoman eri muodoissa ihmisten ulottuville, tässä tapauksessa siunaukseksi näkövammaisille sisarillemme ja veljillemme. Kiitämme kaikkia työmme tukijoita, sillä tukenne mahdollistaa edulliset ääniraamattutoimitukset. Rukoilemme, että voisimme tavoittaa ääniraamattua tarvitsevat kaikkialla Egyptissä, toteaa pääsihteeri Amir Elhamy viestissään työn tukijoille.

Tekstin suomennos: Satu Toukkari
Kuva: Katri Saarela