Isän vai äidin lapsia – pohdintoja kwanjaman ja ndongan käännöstyössä Namibiassa

Raamattua käännetään alkukielistä siten, että tekstien merkitys avautuisi lukijoille mahdollisimman selkeällä nykykielellä. Paikallinen kulttuuri vaikuttaa aina kieleen. Niinpä ambokielten kääntäjät joutuivat miettimään, ovatko Jumalan lapset saman äidin vai isän lapsia.

Raamatunkäännöstyö ei tapahdu koskaan tyhjiössä. Työ on sidoksissa aina paikalliseen kulttuuriin, joka näkyy kielellisessä ilmaisussa. Tämän vuoksi raamatunkääntäjät joutuvat pohtimaan perusteellisesti ilmaisujen ja kulttuurin yhteyttä.

Pohjois-Namibian Ambomaalla, ndongaa ja kwanjamaa äidinkielenään puhuvat kääntäjät, työskentelevät uuden raamatunkäännöshankkeen parissa.

Hankkeen kwanjamankielen konsultti Riikka Halme-Berneking valottaa kääntäjien pohdintoja. Riikka Halme-Berneking on Suomen Lähetysseuran työntekijä ja samalla Yhtyneitten Raamattuseurojen käännöstyönasiantuntija.

– Niin Namibiassa kuin Angolassakin ihmiset puhuttelevat toisiaan tuttavallisesti sisariksi ja veljiksi. Ovamwameme -tervehdystä voi käyttää kaikkialla, muuallakin kuin kirkoissa. Sen merkitys on rakkaat ystävät. Termin sanatarkka käännös tarkoittaa sisaruksia. Ambokulttuurit ovat matrilineaarisia, eli sukulaisuus määräytyy äidin mukaan. Niinpä ovamwameme tarkoittaa sisaruksia, saman äidin lapsia sekä äidin siskojen lapsia eli serkkuja.

– Aiemmassa kwanjamankielisessä Raamatussa käytettiin ovamwatate-termiä, joka tarkoittaa saman isän lapsia. En tiedä, miksi aiemmat kääntäjät olivat tuolloin päätyneet käyttämään saman isän lapsia -ilmaisua. Sen merkitys ei ole yhtä lämmin kuin ovamwameme. Termi määrittää nimenomaan sukulaisuuden isän mukaan. Vanhaa kwanjamankielistä käännöstä olivat tekemässä ulkomaalaiset kääntäjät.

Juutalaisen vai oman kulttuurin mukaan?

Riikka Halme-Berneking kertoo nykyisen käännöstiimin pohdiskeluista.

– He miettivät monesta näkökulmasta, kenen lapsista puhuvat uudessa käännöksessä. Saman äidin lapset -termi sopisi oikein hyvin. Se on lämmin ja osoittaa yhteisöä, joka on avoin myös heille, jotka eivät siihen biologisesti kuulu. Termi saman isän lapset sulkee pois kaikki muut kuin isän puolen sukulaiset.

Siksi kääntäjät pohtivat, missä määrin heitä velvoittaa juutalaisen kulttuurin mukainen ilmaisu saman isän lapsista. Juutalaiset laskevat sukulaisuuden isän mukaan. Kwanjaman ja ndongan raamatunkäännöshankkeen johtaja, teologian tohtori Martin Ngodzi käsitteli omassa väitöskirjassaan kyseisten termien kääntämistä. Hän näki, ettei Jeesus Kristus voi olla läheinen, jos hän ei kutsu meitä saman äidin lapseksi.

– Odotan kiinnostuneena, mihin tulokseen kääntäjät tulevat. Martti Rautasen tekemässä ensimmäisessä ndongankielisessä käännöksessä on käytetty saman äidin lapsia, Riikka Halme-Berneking kertoo.

Hanke etenee aikataulussa

Vuonna 2017 alkanut kwanjaman ja ngongan käännöshanke on edennyt aikataulussa. Sekä ndonga että kwanjama ovat eläviä kieliä, joita käytetään vauvasta vaariin. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita, eivätkä monet heistä ymmärrä nykyisiä käännöksiä.

Markuksen evankeliumista tehdään tänä vuonna painos, jossa on liiteosana taustatietoa tukemaan Raamatun lukemista itsenäisesti ja nuorten raamatturyhmissä. Mukana seuraa lisäksi palautelomake, jonka välityksellä lukijat voivat kommentoida tekstin ymmärrettävyyttä. Myös digitaalisen version julkaisemista harkitaan, koska Raamatun lukeminen älypuhelimesta on nuorelle sukupolvelle hyvin luontevaa.
Ndongan ja kwanjamankielisten raamatunkäännösten valmistumistavoite ajoittuu vuoteen 2027.

Teksti: Satu Toukkari, Suomen Pipliaseura
Kuva: Riikka Halme-Berneking