Muutosvoimana lukutaito: Aikuisten opiskelulle löytyy Keniassa mahdollisuuksia

Kulttuurien muutos Keniassa näkyy myönteisenä asennemuutoksena suhteessa koulutukseen. Myös viranomaiset painottavat koulutuksen merkitystä.

Joseph Irungu, lukutaitokoordinaattori Kenian Pipliaseurasta kertoo esimerkin kulttuurimuutoksesta maasaiden parista.

Aiemmin maasai-tyttöjen koulutusta väheksyttiin. Ainoastaan pojat laitettiin kouluun. Tyttöjen tehtävänä oli synnyttää lapsia, huolehtia perheestä ja karjasta. Tämä kulttuuriperinne on muuttumassa.

Kenian opetusviranomaisten ansiosta aikuisten opinnoille on luotu mahdollisuuksia. Kenian Pipliaseura on yksi toimija aikuisten oppimisen verkostoissa. Irungu kuvaa opetusviranomaisten hyväksyntää lukutaito-ohjelmalle.

Viranomaiset ovat seuranneet lukutaitotyötämme, tutustuneet oppimateriaaleihin ja hyväksyneet ne. Materiaaleissamme huomioidaan naisnäkökulma, kuten naisten johtajuus, ja vammaisten oikeudet. Pyrimme olemaan yksi parhaimmista aikuisten oppimisen toimijoista.

Turkanankieliselle lukutaitotyölle suuri tarve

Turkanankielinen lukutaitotyö käynnistyi vuonna 2019 pilottiluokilla 10 kylässä. Turkanankielisistä aikuisista vain 20 prosenttia on lukutaitoisia, joten lukutaito-opetuksen tarve on valtava.

Keniassa kyläyhteisöjen johtajilla ja muilla paikallishallinnon toimijoilla on merkittävä rooli aikuisopetuksen järjestämisessä. Pipliaseuran äidinkielinen lukutaito-ohjelma kuuluu tähän paikallistason työhön. Yleensä kylien johtajat ja Turkana-läänin virkailijat osoittavat alueet, joilla lukutaitokoulutukselle on suurin tarve. He myös auttavat luokkien monitoroinnissa. Kyläpäälliköt auttavat sekä opettajiksi koulutettavien että oppilaiden rekrytoinneissa.

Viimeksi laajensimme alueille, joilla ei ollut lainkaan mitään koulutusmahdollisuuksia aikuisille, Irungu toteaa.

Kirkot sitoutuvat lukutaitotyöhön

Kirkot ovat ottaneet lukutaito-ohjelman omakseen ja auttavat osaltaan opettajien rekrytoinnissa. Opettajaksi aikovan tulee olla kristitty, omata koulutusta ja hänen tulee osata hyvin omaa kieltään. Opettajakoulutettavat valmennetaan opettamaan aikuisia lukutaitoisiksi omalla kielellään.
Kirkot antavat yleensä tilansa ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan opiskelukäyttöön. Kirkkojen toimesta myös valvotaan luokkien toimintaa, tiedotetaan lukutaitoryhmistä ja kannustetaan väkeä opintielle. Onhan kirkkojenkin toiminnalle eduksi, että seurakuntalaiset ovat lukutaitoisia.
Vuonna 2021 lukutaitoluokat toimivat 20 kylässä ympäri Turkana-lääniä 40 opettajan voimin. Kaikkiaan oppijoita on 567, joista miehiä on 171.

Emme ole rajoittaneet miestenkään opiskelua, vaikka ohjelman päätavoitteena on opettaa naiset lukemaan, Irungu kertoo.

Jatko-opiskelumahdollisuuksista

Vuosittain lukutaitoa opiskelee noin 500 ihmistä. Heistä keskimäärin 65,9 prosenttia suorittaa kurssin loppukokeen hyväksyttävästi. Opiskelu tarkoittaa seitsemän kuukauden viikoittaisia opintoja. Niihin sitoutunut oppii yleensä kurssin aikana perustaidot lukemisessa ja kirjoittamisessa.
Joseph Irunga kuvaa lukutaitotyön tavoitteita.

Toivomme, että ihmiset oppisivat lukemaan myös turkanankielistä Raamattua. Lisäksi autamme ihmisiä aikuiskoulutuksen polulle. Lukutaitokurssilta valmistunut saa todistuksen luku-, kirjoitus- ja kielenymmärrystestin suorittamisesta. Jatkoryhmissä pääsee opiskelemaan myös englantia, joka on kommunikaation kieli Keniassa. Jatkoryhmissä opiskellaan myös toista yleiskieltä, swahilia sekä matematiikkaa, jonka osaaminen edesauttaa pienen liiketoiminnan käynnistämisen.

Keniassa aikuiset pystyvät jatkamaan opintoja myös virallisessa aikuiskoulutuksessa. Lukutaitokurssien suorittaminen avaa aikuisille tien jopa jonkun tutkinnon suorittamiseen asti. Muutamista naisista on tullut myös lukutaito-opettajia.

Teksti: Satu Toukkari
Kuvat: Katri Saarela