Raamatunkäännöstyö kwanjaman ja ndongan kielille alkaa Namibiassa

Pipliaseura aloittaa raamatunkäännöstyön tukemisen Namibiassa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat 15–35-vuotiaat ndongan ja kwanjaman kielten puhujat. Yli 80 prosenttia namibialaisista on kristittyjä, ja noin puolet heistä on luterilaisia.

Ihmiset osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja pienryhmätoimintaan. Uudet raamatunkäännökset ndongan ja kwanjaman kielille tarvitaan, koska nykyisten käännösten kieli on vanhentunutta. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita, eivätkä monet heistä ymmärrä nykyisiä käännöksiä.

Koen, että nuorten kiinnostus Raamattuun on heikentynyt, koska sen kieli ei vastaa heidän käyttämäänsä ja ymmärtämäänsä kieltä.
Simon 24 v. opiskelija

Lähetystyöntekijä Martti Rautanen käänsi 1800-luvulla ensimmäisen ndongankielisen Raamatun ja loi ndongan kirjakielen. Sittemmin raamatunkäännöstä on muokattu kaksi kertaa. Kwanjamankielinen raamatunkäännös on puolestaan 1970-luvulta.

tyopaja

Ndonga ja kwanjama ovat elinvoimaisia kieliä

Namibiassa yli miljoona ihmistä puhuu äidinkielenään joko ndongan tai kwanjaman kieltä. Kwanjamaa puhutaan myös Angolassa, ja uusi käännös tuleekin käyttöön molemmissa maissa.

Kielten puhujia on kaikissa ikäryhmissä sekä maaseudulla että kaupungissa, joskin suurin osa asuu maaseudulla maan pohjoisosassa. Väestönosa on köyhää, ja se muodostaa myös suurimman ryhmän maalta kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunki Windhoekiin muuttavasta väestöstä.

Nuorilla on halu oppia lukemaan omaa kieltään. Kielten käytöstä tehdyt tutkimukset osoittavat, että Raamatun sanoman ymmärtäminen jää nuorilla puolitiehen, mikäli he eivät ymmärrä lukemaansa tekstiä. Tämän vuoksi he tarttuvat mieluummin portugalin tai englanninkieliseen Raamattuun. Uudet, helposti ymmärrettävät raamatunkäännökset tukevat erityisesti nuorten henkilökohtaisen Jumala-suhteen rakentumista.

Täällä pohjoisessa puhumme kwanjamaa ja ndongaa myös nuorten kesken. Ovathan ne meidän äidinkieliämme! – Simon, 24v. opiskelija.

Pitkäjänteistä työtä, sitoutunutta kumppanuutta

Ndongan ja kwanjaman kielten raamatunkäännöstyö toteutetaan yhtenä projektina Pohjois-Namibiassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Namibian ja Angolan Pipliaseurat  yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa toimivat  Suomen Pipiaseura, Suomen Lähetysseura sekä Seed Company-järjestö.

Molemmilla kielillä on oma käännösryhmänsä, ja työn tekevät paikalliset kielenpuhujat. Kaikki kääntäjät koulutetaan tehtäväänsä. Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) käännöskonsultteina toimivat Gerrit van Steenbergen ja Riikka Halme-Berneking Suomen Lähetysseurasta.

Suomen ja ambolaisten yhteistyöllä on pitkät perinteet. Iloitsen yhteistyön jatkumisesta. Uskon, että käännöshanke herättää uutta kiinnostusta Raamattuun kaikenikäisen parissa.
– Riikka Halme-Berneking, käännöstyön konsultti

Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielillä tehdään samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä saavutetaan kustannus- ja muita synergiaetuja. Käännöstyö käynnistyy tammikuussa 2017 kääntäjien koulutuksella. Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat vuonna 2027.