Piplian Raamattukurssi

Pipliaseura julkaisee uuden Raamattukurssin!

Onko seurakunnassasi raamatturyhmä tai haluaisitko perustaa sellaisen?
Mietitkö uudenlaisia tapoja lähestyä Raamattua?

Pipliaseura julkaisee uuden Raamattukurssin alkavana syksynä. Kurssi on suunnattu erityisesti seurakuntien käyttöön. Pipliaseuran työnä syntynyt ekumeeninen kokonaisuus tarjoaa laajan valikoiman Raamatun keskeisimpiä teemoja, mukaansatempaavia kertomuksia ja mielenkiintoisia kirjoja. Osallistujia kannustetaan yhteiseen keskusteluun, mietiskelyyn ja oivaltamiseen. Kurssi on monipuolinen ja osallistava työkalu seurakuntien kasvatus- ja raamattutyöhön.

Kurssista järjestään infowebinaari to 14.9. klo 15-16. Webinaarissa Piplian työntekijät Helena Kauppila ja Antti Siukonen esittelevät kurssin sisältöä ja vastaavat kysymyksiin. Lisäksi osallistujat pääsevät kokemaan demo-mielessä lyhyen osion kurssista. Webinaariin voi ilmoittautua tästä.

Mitä kurssi sisältää?

Piplian Raamattukurssi sisältää seitsemän eri kokonaisuutta: vapaus, rakkaus, luottamus, myötätunto, ihmisyys, valta ja oikeudenmukaisuus. Nämä ovat teemoja, jotka koskettavat ihmisen sisintä ja elämän peruskysymyksiä, ja nousevat myös raamatunteksteistä.

Jokainen kokonaisuus sisältää neljä osiota, joissa valittu teema tulee esille enemmän tai vähemmän:

Mietiskely

Mietiskelyn tarkoituksena on saada osallistuja pohtimaan valittua teemaa omasta elämänkokemuksestaan käsin. Raamatun tekstit eivät itsessään tarjoa valmiita vastauksia, mutta ne toimivat peilinä, jonka avulla omia kysymyksiä voi tarkastella.

Kertomus

Kertomus-osiossa esitetään yleiskatsaus johonkin tiettyyn Raamatun kertomukseen. Kertomusten valinnassa on pyritty edustavuuteen niin että tunnetut ja merkittävät raamatunkertomukset pääsevät esille.

Kirja

Kirja-osio johdattaa osallistujat yksittäisten Raamatun kirjojen äärelle ja niiden taustoihin: miksi tämä kirja on kirjoitettu? Myös kirjojen valinnassa on pyritty monipuolisuuteen, jotta Raamatun erilaiset kirjat ja kirjallisuuden tyylilajit tulevat esille mahdollisimman kattavasti.

Tutustumismatka

Tutustumismatka vie osallistujat Raamatun tekstien ulkopuolisiin aiheisiin, kuten Raamatun taustaan, tekstien säilymiseen ja käyttöön kristillisissä seurakunnissa. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja Raamatun tekstien tulkintaan ja ymmärtämiseen.

Ekumeeninen ja dialoginen

Kurssin sisältö on ekumeeninen luonteeltaan, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan tai kristilliseen yhteisöön. Kurssilla keskitytään erityisesti raamatunteksteihin, ja osallistujien keskinäistä keskustelua raamatuntekstien ympärillä pidetään tärkeänä. Siksi sisältö on suunniteltu dialogiseksi, jotta osallistujat voivat myös kommunikoida keskenään ja jakaa näkemyksiään.

Innostuneille ja uteliaille

Kurssi on suunniteltu heille, jotka suhtautuvat Raamattuun uteliaasti ja haluavat syventää ymmärrystään siitä. Osallistujilta ei odoteta ennakkotietoa Raamatun teksteistä tai sen maailmasta. Kurssin sisältö ja kieli on suunniteltu vastaamaan erityisesti nuorten aikuisten ja työikäisten kielitajua, mutta se soveltuu kaikenikäisille.

Seurakunnan näkökulmasta kurssi sisältää seitsemän noin 90 minuutin ryhmätapaamista. Vaihtoehtoisesti kurssi voidaan toteuttaa 3–4 pidemmällä tapaamisella esimerkiksi lauantai-iltapäivisin.

Kurssin ohjaaminen ei vaadi teologista koulutusta tai aikaisempaa tietoa Raamatusta. Näin ollen myös vapaaehtoiset, joilla on taitoa ohjata ryhmiä, voivat toimia kurssin vetäjinä. Ohjaajien tukena on opaskirja, joka tarjoaa ohjeita sisältöjen syventämiseen ja keskustelujen virittämiseen. Kaikki kurssin materiaali on saatavilla digitaalisessa muodossa. Kurssin kehittämisessä halutaan tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Digitaalisuus mahdollistaa sisällön nopean päivittämisen.

Mistä sitä saa?

Kurssin voi hankkia seurakunnan käyttöön maksullisella vuosilisenssillä. Vuoden lisenssin hinta on 200€. Lisätietoja kurssin hankkimisesta ja näyte raamattukurssin sisällöstä löytyy raamattu.fi -sivustolta syyskuussa. Vastaamme käytännön kysymyksiin webinaarissa 14. syyskuuta.

Pipliaseuran puolesta kurssista vastaavat

Koulutuspäällikkö
Helena Kauppila
helena.kauppila@piplia.fi

Asiantuntija
Paavo Huotari
paavo.huotari@piplia.fi
(vanhempainvapaalla 4.9–29.12.2023)