Blogi: Mikä muuttaa maailmaa?

Malawin jaonkielisen väestön parissa on tehty lukutaitotyötä viisi vuotta. Pipliaseura yhteistyökumppaneineen on ainoa toimija, joka opettaa lukutaitoa vähemmistökielillä eli ihmisten omalla äidinkielellä.

Luku- ja kirjoitustaidottomana en pysty allekirjoittamaan papereita, joissa vaaditaan allekirjoitusta. Tämän kurssin päätyttyä aion jatkaa lukutaidon oppimista. Haluan tulla joksikin elämässäni ja päästä osalliseksi yhteisössäni,  lukutaito-oppilas Margret Jones

Itsenäisyyden lisääntyminen nostaa lukutaito-oppilaiden omanarvontuntoa. Se, että pystyy itse hoitamaan perheen sisäisen kirjeenvaihdon eikä tarvitse näyttää henkilökohtaisia papereitaan muille, lisää myös turvallisuudentunnetta.

Lukutaito-ohjelman vaikutukset nähtävissä

Turkana on toiseksi suurin lääni Keniassa. Väestöstä 87 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella saaden elantonsa karjasta ja maanviljelystä. Lukutaidottomuus on hyvin yleistä, sillä vain puolet kouluikäisestä lapsista menee kouluun. Turkanankielisen työn vaikutuksia on jo näkyvissä. Nuorten tyttöjen parissa kiinnostus lukutaidon opiskeluun on kasvanut. Lukutaito-ohjelmaan sisältyy valistustyötä vanhemmille, jotta nämä sallisivat tyttärilleen myös virallisen koulunkäynnin. Koulussa tytöt oppivat monia hyödyllisiä taitoja elämää varten. He oppivat vieraita kieliä kuten englantia ja voivat päästä opiskelemaan pidemmällekin. Myös monet tytöt itse ovat kieltäytyneet avioliitosta hyvin nuorina ja halunneet mennä kouluun.

Ihmisten on löydettävä kielensä uudelleen

Malawissa esimerkiksi on kauan vaikuttanut se, että valtakieltä chichewaa on täytynyt käyttää kaikessa vuorovaikutuksessa.  Opiskelu on ollut mahdollista ainoastaan chichewalla ja englannilla. Pitkään vallinneen tilanteen jälkeen, muutos ei tapahdu hetkessä. Useimpien vähemmistökielten puhujat käyvät koulua maan valtakielellä, ja tutkimukset osoittavat, että oppimistulokset ovat vaihtelevan kehnoja. Pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman ensisijainen tavoite on vähentää lukutaidottomuutta tarjoamalla omakielistä lukutaito-opetusta naisille, jotka puhuvat vähemmistökieliä.

”Aluksi oppilaat pelkäsivät ja häpesivät puhua lomwea. He ovat tottuneet siihen, että lomwenpuhujia halveksitaan. Olen ylpeä, että kieltäni voidaan käyttää opetuksessa, kertoo Emily Molande, lukutaito- opettaja Malawista

Vähemmistökieliä puhuvien ihmisten on saatava rauhassa löytää oman kielensä uudelleen.  Kauan vaietuista kielistä on alettava puhumaan ja lukutaitotyötä on promottava pitkäjännitteisesti. On erittäin tärkeää nähdä se, että omalla kielellä luettu ymmärretään syvemmin.  Jos ihmiset oppivat esimerkiksi Malawissa lukemaan lomwenkielistä Raamattua, niin siitä voi vähitellen tulla standardikieltä, jota  käytetään laajemmin.

Pitkäjännitteistä työtä vie eteenpäin toivo: ”Odotamme mielenkiinnolla, mikä vaikutus on sillä, kuin täysin lukutaidottomat oppivat lukemaan kirjoittamaan. Mitä sitten tapahtuu, kun he lukevat myös Raamattua omalla kielellään?”, pohtii Malawin Pipliaseurakun lukutaitotyön ohjelmajohtaja Wilfred Ngalawa.

Pitääkö vielä kysyä, mikä muuttaa maailmaa? Ajattele, jos et osaisi lukea tätä?

Teksti: Ulla Oinonen.


Otteet Pipliaseuran vuoden 2022 Muutosvoimana lukutaito globaalikasvatuksen materiaalista:

Tutustu kattavaan pakettiin ja hyödynnä materiaaleja seurakunnan toiminnassa, globaalikasvatuksessa ja viestinnässä.