Blogi: Mitä voi löytää, jos aloittaa päivittäisen hengellisen harjoittelun?

Miksi antaa joka päivä hieman aikaa myös sielulle? Alla sukellus hengellisen harjoittelun maisemiin.  

Raamatusta voi etsiä tietoa, historiallisia taustoja, voi verrata käsillä olevaa katkelmaa muihin teksteihin, selvitellä syntyhistoriaa, hahmottaa kirjoittajan ydinsanomaa ja kirjoitustilannetta. Jos taas haluat saada Raamatusta selville, mitä Jumalalla on sinulle asiaa, on myös kuunneltava ja rukoiltava.  

Erittelevä ajattelu on välttämätön, erinomainen ja kehittämisen arvoinen väline, mutta Raamattua voi lukea myös ilman rationaalista tietoa sen syntyhistoriasta.  

Aina ei tarvitse etäännyttää itseänsä tekstistä. Tekstiä ei tarkastella, voit antaa sen tarkastella sinua. Siihen voi sukeltaa, elää siinä ja samastua sen tapahtumiin tietoisena, että tekstin toimiva Jumala on läsnä nyt myös sinun elämässäsi.  

Elävä läsnäolo voi paljastaa jotakin sellaista Jumalasta, sinusta itsestäsi tai teidän suhteestanne, jota et ole vielä uskaltanut tai ehtinyt tunnistaa. Tekstin äärellä syntyneen tunnelman ja siinä koettujen oivallusten ja tunteiden katseleminen rukoushetken jälkeen on kuin peili, josta tarkastella tilaansa. Jotakin tällaista saatat löytää:   

Lohdutus, ihmetys ja ylistys 

Lutherin aikalainen, Ignatius Loyola, puhuu raamatturukouksen aikana mahdollisesti koettavasta lohdutuksen tilasta (consolatio), Jumalan läheisyyden lohdullisesta kokemuksesta. Jos teksti saa sinut hämmästelemään Jumalan suuruutta, armoa ja rakkautta sinuun, kaikkiin ihmisiin ja koko luomakuntaan, kannattaa hetkeksi pysähtyä.  

Ahdistus, lohduttomuus, eristyneisyys ja osattomuus 

Toinen Ignatiuksen keskeinen termi on lohduttomuus (desolatio), Jumalan poissaolon, autiomaan ja yksinäisyyden kokemus. Lohduttomuutta, eristäytyneisyyttä ja hajaannusta on syytä kuunnella. Siinä voi viipyä ja kysyä, mikä sen aiheuttaa ja mistä se tulee.  

Lohduttomuuden kokemus on myös aitoa sinua – se kertoo sinusta. Martti Luther oli paitsi armon, myös ahdistuksen teologi, ristin teologi. Hänen mukaansa raamattumeditaatio johtaa aina kiusauksiin ja koettelemuksiin (tentatio), jotka paljastavat Jumalan armon tarpeemme. 

Kaipaus 

Raamatturukouksessa saatat tunnistaa sisimmästäsi nousevan syvemmän kaipauksen muiden pinnallisempien toiveiden takaa.  

Oivallus 

Oivallusta on syytä tarkastella tuoreesti, ei vanhoja totuttuja polkuja seuraten.  

Muisto 

Herännyt muisto voi olla tärkeä viesti. Miksi aktivoitunut muisto kertoo minusta ja Kristuksesta? 

Tunnetila 

Välitön tunnistettu tunnetila kertoo jotakin juuri tämän hetken tilanteestasi. Kyynelten lahjaakaan ei tarvitse pelätä! 

Sinulle tyypillinen reagointitapa 

Ehkä virinnyt mielentila ei nousekaan tekstistä vaan jostakin, mikä oli sinussa jo valmiina odottamassa. Miksi tämä asenne nousi esiin nyt ja juuri tätä kohtaa tarkastellessa? 

Kehotus lähteä liikkeelle 

Raamatturukous saattaa innostaa sinut uudenlaiseen tekemiseen tai vahvistaa ja elävöittää sinulle ominaista palvelun tapaa.

TÄSSÄ OLEN – PÄIVITTÄISIÄ HENGELLISIÄ HARJOITUKSIA PIPLIA-SOVELLUKSESSA

Uusi kausi alkaa adventista 27.11. – harjoituksia voi myös kuunnella ympäri vuoden!

Tutustu harjoituksiin Piplia-sovelluksessa tai osoitteessa raamattu.fi

Teksti: Pekka Yrjänä Hiltunen, joka on toinen Tässä olen – Jokapäiväisiä hengellisiä harjoituksia -kokonaisuuden kirjoittajista. Hiltunen eläkkeellä uskontodialogin asiantuntijan tehtävistä Kirkkohallituksesta. Entinen lähetystyöntekijä jaksaa hämmästellä edelleen, mistä elämässä on kyse ja millä tavalla siitä voisi selvitä, kun ei ainakaan hengissä.

Kuva: Tonik/Unsplash