Tajunnanräjäyttävät alkukertomukset 

maapallo avaruudesta

Joskus Raamatun kertomukset yksinkertaisesti osuvat ja uppoavat. Näin saatat kokea, kun avaat Raamatun ensimmäiset alkulehdet. Kokemuksesi ei ole sattumaa. Raamatun alussa törmäät Ensimmäisen Mooseksen kirjan alkukertomuksiin (luvut 1–11). Nämä kertomukset ovat usein tuttuja niillekin, jotka eivät Raamattua lue.  

Alkukertomuksiin on ladattu isosti elämän peruskysymyksiä ja sitä myöten paljon tunnetta. Siksi onkin harmi, että keskustelu alkukertomuksista tyrehtyy usein sen pohtimiseen, ovatko kertomukset historiallisesti totta tai mikä oli tapahtumien aikajärjestys.  

Raamatun alkulehdillä korostuvat monet teemat, jotka koskettavat ihmisen syvintä olemusta, hänen tunteitaan ja olotilaansa. Alkukertomusten tarkoituksena ei ole kertoa historiantapahtumista, vaan herättää lukijansa pohtimaan omaa suhdettaan Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Tässä onkin kenties kertomusten perimmäinen tavoite. Kertomusten ytimessä on Jumalan ja ihmisen välinen kanssakäyminen. Myös ihmisten keskinäiset suhteet nousevat esille.  

Alkukertomuksia sävyttää ihmisen haluttomuus pysyä suhteessa Jumalan kanssa. Siksi myös näitä kertomuksia hallitsevat teemat ovat usein kielteisiä olotiloja tai asenteita ja niiden seurauksia. Kertomuksista välittyy monenlaisia kokemuksia, kuten yksinäisyyttä, ylpeyttä, häpeää ja kateutta.   Nämä teemat avaavat ikkunan Raamatun alkukertomusten ytimeen. Ne pysäyttävät lukijansa! Ne laittavat ajatuksia liikkeelle. Ne tekevät alkukertomuksista ajattomia ja siten luettavia eri ihmisille niin muinaisuudessa kuin tänä päivänä. 

Nykylukijan voi olla vaikea ymmärtää joitakin, outojakin, Vanhan testamentin tekstejä, koska historiallinen ja kulttuurillinen raja-aita on niin korkea. Alkukertomusten käsittelemät teemat kuitenkin lävistävät nämä raja-aidat ja laittavat ihmisen pohtimaan kaikille ihmisille yhteisiä peruskysymyksiä. Tämä johtuu siitä, että alkukertomukset itsessään ovat vertauskuvallisia, vaikka ne onkin puettu kerronnalliseen muotoon.  

Alkukertomuksissa mainitut teot, kuten hedelmän syöminen tai suuren tornin rakentaminen kyllä tuntuvat erikoisilta. Niiden taakse kuitenkin kätkeytyy hyvin yksinkertainenkin viesti, jota nykyihminen saa ihmetellä – kenties jotain jopa oppia.  

Lue ja kokeile 

Mitä teemoja tunnistat Raamatun alkukertomuksissa?
Lue alkukertomukset Raamatun ensimmäisiltä sivuilta ja pohdi, mitä ne kertovat ihmisen asenteista ja tekojensa seurauksista.

Voit myös tutustua tähän listaan avainjakeita. Näissä jakeissa on mainittu alkukertomusten hahmojen olotiloja, motiiveja ja tekojen seurauksia. 

 

Teksti: Paavo Huotari, asiantuntija, Suomen Pipliaseura