Raamatunkäännöstyö

…hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. Apt. 2:6

Merkittävä osa Pipliaseuran toiminnasta on raamatunkäännöstyötä. Myös suurin osa Pipliaseuran varoista ohjataan siihen.

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään.  Työn kautta vähemmistökielien ja -kansojen on mahdollista säilyttää oma identiteetti.

Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta. Kansainvälisistä toimijoista Yhtyneet Raamattuseurat on Raamatun kustantajana ja levittäjänä suurin. Yhtyneet Raamattuseurat rahoittaa käännöshankkeita ja vastaa raamatunkääntäjiensä kouluttamisesta, konsultoinnista sekä laadunvalvonnasta. Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat.

Maailmassa on 6 887 kieltä, joita puhuu 7,6 miljardia ihmistä. Raamattu on yhä maailman käännetyin kirja. Vuoden 2018 tilastojen mukaan koko Raamattu on saatavissa 692 kielellä kattaen 5,6 miljardia puhujaa. Uusi testamentti on käännetty 1 547 kielelle, jota puhuu 805 miljoonaa ihmistä, ja jokin yksittäinen Raamatun kirja 1 123 kielelle, jotka tavoittavat 411 miljoonaa puhujaa.

Silti vielä on tehtävää. Nykyisin on 3 988 kieltä, jolle ei ole käännetty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 246 miljoonalla ihmistä.

Vuosittain käännöksiä kymmenille kielille

Yhtyneet Raamattuseurat on kääntänyt yhteensä 3/4 maailman kaikista koko Raamatuista. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä kirkkojen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2018 ilmestyneistä 66 uudesta raamatunkäännöksestä 44 oli ensikäännöksiä. Ensikäännösten kieliä puhuu yli 77 miljoonaa ihmistä.

Pipliaseurat julkaisivat vuonna 2018 myös 22 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen, mikä tarkoittaa, että näillä kielillä oli ennestään raamatunosasta vanha käännös, mukaan lukien viisi koko Raamattua. Puhujia näillä kielillä on 363 miljoonaa ihmistä. Tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä.

Global Scripture Access Report – 2018 Annual Progress. United Bible Societies 2019. Luvut 31.12.2018.

Mitä tavoitellaan nyt?

Parhaillaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on käynnissä noin 400 käännösprojektia.

Yhtyneet Raamattuseurat tekevät raamatunkäännöstyötä myös näkövammaisille ja kuuroille. Nykyään sokeainkirjoituksella toteutettuja Raamattuja on saatavilla 45 kielellä. Laajin kuurojen viittomakielellä toteutettu teksti on Uusi testamentti amerikkalaisella viittomakielellä (ASL). Tarve näiden ryhmien palvelemiseksi on erityinen. Kuurot ovat tällä hetkellä Raamattujen suhteen vielä kaikkein heikoimmin tavoitettu ihmisryhmä.

Uusi käännös ei kuitenkaan riitä, jos se ei kulu kansan käsissä. Siksi jakelu ja saavutettavuus ovat tärkeitä. Pipliaseurojen tavoitteena on, että uudesta käännöksestä olisi kahden vuoden sisällä valmistumisesta tehty julkaisu useammassa eri muodossa (painotuote, äänite tai digitaalinen julkaisu).

Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible Library) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa ja laitteissa. Vuoden 2018 loppuun mennessä DBL:ssä oli 2 120 Raamattua, Uutta testamenttia ja raamatunosaa 1 430 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,5 miljardia ihmistä. Teksteistä 799 on koko Raamattuja 440 kielellä. Yli 75 % DBL:n koko Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä. Yhteistyökumppanit, kuten BibleSearch ja YouVersion, saavat tätä kautta raamatuntekstejä digitaaliseen jakeluun.

Raamattuja on saatavilla audiomuodossa 1 125, yhteensä 752 kielellä, joita puhuu 5,4 miljardia ihmistä. Vuonna 2018 kirjastoon ladattiin myös ensimmäinen video – Markuksen evankeliumi Thaimaan viittomakielellä. Videoaineistojen odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina.

Erityinen vaihe raamatunkäännöstyössä

Yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä resurssien ja digitaalisten työkalujen jakaminen on saattanut raamatunkäännöstyön aivan uudenlaiseen vaiheeseen. Nykyään Raamattuja käännetään nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Tämä tarkoittaa, että yhä useammat miljoonat ihmiset saavat pääsyn Raamatun äärelle omalla kielellään.

Yhtyneet Raamattuseurat on tästä tilanteesta käsin tehnyt 20-vuotissuunnitelman, jonka tarkoituksena on saattaa uusi raamatunkäännös noin 600 miljoonalle ihmiselle heidän omalla kielellään. Jos pipliaseurat saavat tarvitsemansa rahoituksen, 1 200 käännösprojektia saatetaan loppuun vuoteen 2038 mennessä.

Kääntäjät puhuvat kieltä äidinkielenään

Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostossa toimii 150 pipliaseuraa 240 maassa tai alueella. Pipliaseurat työskentelevät yhteistyössä kaikkien kristillisten kirkkojen sekä useiden NGO-järjestöjen kanssa.

Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään. Käännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään.

Suomen Pipliaseura tekee Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostossa käännöstyön konsultointia, arvioi osaltaan hankkeita sekä tukee niitä taloudellisesti. Yhdessä pipliaseurat ovat maailman suurin Raamattujen kääntäjä, julkaisija ja jakelija.

Vieläkö Raamattua pitää kääntää?

Tavoitteena on Raamattu jokaiselle omalla kielellä, sopivassa muodossa. Raamatunkäännöstyön varsinainen tarkoitus on, että ihmiset kaikkialla voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta. Raamatunkäännöstyöllä on poikkeuksetta myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raamatunkäännös ei koskaan valmistu tyhjiössä.

Omakielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille.

Vaikka vierasta kieltä osaisi hyvinkin, oma kieli pystyy välittämään tunteet ja parhaan ymmärryksen.

Jumalan kanssa me puhumme aina lisua, kertoo Shia Hua, seurakunnan johtaja Kiinasta.

Ymmärrän. Ihan kaikki ymmärrän!, iloitsee Ljudmila kuunnellessaan ensimmäistä kertaa vienankarjalankielistä Uuši Šana -äänitettä.

Siksi pipliaseurojen tavoitteena on saada Raamatulle mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa, ei ensisijaisesti mahdollisimman monta käännöstä kielitilastoon.

Kieli myös muuttuu. Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä, kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Muutos näkyy havainnollisesti myös suomenkielisissä raamatunkäännöksissä.

Raamatunkäännökset
Pipliaseurojen käännöstyön tunnusmerkit

Vuonna 2018

  • koko Raamattu saatavissa 692 kielellä
  • Uusi testamentti käännetty 1 547 kielelle
  • yksittäinen raamatunkirja käännetty 1 123 kielelle

Yhtyneet Raamattuseurat

  • mukana noin 400 käännöshankkeessa eri puolilla maailmaa
  • hankkeiden kautta 5 miljardia ihmistä voi lukea Raamattua
  • tavoitteena ajanmukainen käännös 600 eniten puhutulle kielelle

Maailmassa, jossa

  • kaikkien kielten lukumäärä arviolta n. 7 000 kieltä
  • väkiluku 7,1 miljardia

Meidät on nähty

Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

Aloimme kääntää Uutta testamenttia lomwen kielelle vuonna 2005. Olen kiitollinen, koska koko Raamattu on nyt julkaistu. Uusi testamentti oli ensimmäinen lomweksi kirjoitettu kirja.

Raamatuntekstit olivat lomwekylissä luettavina ja kommentoitavina. Palautteessa ihmiset kertoivat kokevansa, että nyt heidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. ”Nyt myös Jumala on nähnyt meidät”.

Aiemmin emme olleet mitään, meidän kansamme oli painettu alas. Kouluissa meitä ja meidän lapsiamme on rangaistu ja jopa ajettu pois, jos olemme puhuneet lomwea. Nyt kielemme on tunnustettu kieleksi. Tällä hetkellä me olemme ylpeitä voidessamme puhua lomwea. Aiemmin meidät pakotettiin puhumaan chichewaa, joka on maamme yleiskieli.

Raamattu on ollut hyvin odotettu kirja ja ihmiset ovat innoissaan, koska pääsevät vihdoinkin lukemaan sitä.

Työ raamatunkääntäjänä on ollut siunaus elämälleni. Olen kääntänyt Raamattua lapsilleni, koko tulevalle sukupolvelle. Olen kääntänyt Raamattua omalle kansalleni, meille lomweille.

Lomwenkielinen Uusi testamentti valmistui vuonna 2014 ja koko Raamattu valmistui 2019.

Takaisin ylös