Raamatunkäännöstyö

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Merkittävä osa Pipliaseuran toiminnasta on raamatunkäännöstyötä. Myös suurin osa Pipliaseuran varoista ohjataan siihen. Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään.

Miksi raamatunkäännöstyö on tärkeää?

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Työn kautta vähemmistökielien ja -kansojen on mahdollista säilyttää oma identiteetti.

Miten raamatunkäännöstyötä on tehdään?

Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään. Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta. Kansainvälisistä toimijoista Yhtyneet Raamattuseurat on Raamatun kustantajana ja levittäjänä suurin. Yhtyneet Raamattuseurat rahoittaa käännöshankkeita ja vastaa raamatunkääntäjiensä kouluttamisesta, konsultoinnista sekä laadunvalvonnasta.

Malawilainen nainen pitää kädessään Raamattua

Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostossa toimii 150 pipliaseuraa 240 maassa tai alueella. Pipliaseurat työskentelevät yhteistyössä kaikkien kristillisten kirkkojen sekä useiden NGO-järjestöjen kanssa.

Suomen Pipliaseura tekee Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostossa käännöstyön konsultointia, arvioi osaltaan hankkeita sekä tukee niitä taloudellisesti. Yhdessä pipliaseurat ovat maailman suurin Raamattujen kääntäjä, julkaisija ja jakelija. UBS julkaisee vuosittain kansainvälisen raamatunkäännöstyön tilastot, joista selviää, minkä verran Raamattuja on käännetty tähän mennessä.

Vieläkö Raamattua tarvitsee kääntää?

Tavoitteena on Raamattu jokaiselle omalla kielellä, sopivassa muodossa. Raamatunkäännöstyön varsinainen tarkoitus on, että ihmiset kaikkialla voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta. Raamatunkäännöstyöllä on poikkeuksetta myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raamatunkäännös ei koskaan valmistu tyhjiössä.

Omakielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille.

Vaikka vierasta kieltä osaisi hyvinkin, oma kieli pystyy välittämään tunteet ja parhaan ymmärryksen.

Jumalan kanssa me puhumme aina lisua, kertoo Shia Hua, seurakunnan johtaja Kiinasta.

Ymmärrän. Ihan kaikki ymmärrän!, iloitsee Ljudmila kuunnellessaan ensimmäistä kertaa vienankarjalankielistä Uuši Šana -äänitettä.

Siksi pipliaseurojen tavoitteena on saada Raamatulle mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa, ei ensisijaisesti mahdollisimman monta käännöstä kielitilastoon.

Kieli myös muuttuu. Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä, kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Muutos näkyy havainnollisesti myös suomenkielisissä raamatunkäännöksissä.

Raamatunkäännökset
Pipliaseurojen käännöstyön tunnusmerkit

Vuonna 2019

  • koko Raamattu saatavissa 694 kielellä
  • Uusi testamentti käännetty 1 542 kielelle
  • yksittäinen raamatunkirja käännetty 1 159 kielelle
  • Katso vuoden 2019 raamatunkäännöstilastot tästä

Yhtyneet Raamattuseurat

  • mukana noin 400 käännöshankkeessa eri puolilla maailmaa
  • hankkeiden kautta 5,7 miljardia ihmistä voi lukea Raamattua
  • tavoitteena ajanmukainen käännös 600 eniten puhutulle kielelle

Maailmassa, jossa

  • kaikkien kielten lukumäärä arviolta 7 359 kieltä
  • väkiluku 7,2 miljardia

Meidät on nähty

Aloimme kääntää Uutta testamenttia lomwen kielelle vuonna 2005. Olen kiitollinen, koska koko Raamattu on nyt julkaistu. Uusi testamentti oli ensimmäinen lomweksi kirjoitettu kirja.

Raamatuntekstit olivat lomwekylissä luettavina ja kommentoitavina. Palautteessa ihmiset kertoivat kokevansa, että nyt heidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. ”Nyt myös Jumala on nähnyt meidät”.

Aiemmin emme olleet mitään, meidän kansamme oli painettu alas. Kouluissa meitä ja meidän lapsiamme on rangaistu ja jopa ajettu pois, jos olemme puhuneet lomwea. Nyt kielemme on tunnustettu kieleksi. Tällä hetkellä me olemme ylpeitä voidessamme puhua lomwea. Aiemmin meidät pakotettiin puhumaan chichewaa, joka on maamme yleiskieli.

Raamattu on ollut hyvin odotettu kirja ja ihmiset ovat innoissaan, koska pääsevät vihdoinkin lukemaan sitä.

Työ raamatunkääntäjänä on ollut siunaus elämälleni. Olen kääntänyt Raamattua lapsilleni, koko tulevalle sukupolvelle. Olen kääntänyt Raamattua omalle kansalleni, meille lomweille.

Lomwenkielinen Uusi testamentti valmistui vuonna 2014 ja koko Raamattu valmistui 2019.

Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

Lahjoita raamatunkäännöstyöhön

Raamattu omalla kielellä kertoo: Jumala näkee myös meidät.

Lahjoita
Takaisin ylös