Raamatunkäännöstyö

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Merkittävä osa Pipliaseuran toiminnasta on raamatunkäännöstyötä. Myös suurin osa Pipliaseuran varoista ohjataan siihen. Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään.

Miksi raamatunkäännöstyö on tärkeää?

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Työn kautta vähemmistökielien ja -kansojen on mahdollista säilyttää oma identiteetti.

Missä raamatunkäännöstyötä tehdään?

Suomen Pipliaseura on mukana laajoissa raamatunkäännösohjelmissa Kiinassa ja Intiassa sekä käännöshankkeissa Afrikassa, Mekongin alueella ja Venäjällä. Lisäksi teemme selkokielistä Selko-Luukasta.

Miten raamatunkäännöstyötä on tehdään?

Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään. Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta. Kansainvälisistä toimijoista Yhtyneet Raamattuseurat on Raamatun kustantajana ja levittäjänä suurin. Yhtyneet Raamattuseurat rahoittaa käännöshankkeita ja vastaa raamatunkääntäjiensä kouluttamisesta, konsultoinnista sekä laadunvalvonnasta.

Malawilainen nainen pitää kädessään Raamattua

Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostossa toimii 150 pipliaseuraa 240 maassa tai alueella. Pipliaseurat työskentelevät yhteistyössä kaikkien kristillisten kirkkojen sekä useiden NGO-järjestöjen kanssa.

Suomen Pipliaseura tekee Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostossa käännöstyön konsultointia, arvioi osaltaan hankkeita sekä tukee niitä taloudellisesti. Yhdessä pipliaseurat ovat maailman suurin Raamattujen kääntäjä, julkaisija ja jakelija. UBS julkaisee vuosittain kansainvälisen raamatunkäännöstyön tilastot, joista selviää, minkä verran Raamattuja on käännetty tähän mennessä.

Vieläkö Raamattua tarvitsee kääntää?

Tavoitteena on Raamattu jokaiselle omalla kielellä, sopivassa muodossa. Raamatunkäännöstyön varsinainen tarkoitus on, että ihmiset kaikkialla voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta. Raamatunkäännöstyöllä on poikkeuksetta myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raamatunkäännös ei koskaan valmistu tyhjiössä.

Omakielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille.

Vaikka vierasta kieltä osaisi hyvinkin, oma kieli pystyy välittämään tunteet ja parhaan ymmärryksen.

Jumalan kanssa me puhumme aina lisua, kertoo Shia Hua, seurakunnan johtaja Kiinasta.

Ymmärrän. Ihan kaikki ymmärrän!, iloitsee Ljudmila kuunnellessaan ensimmäistä kertaa vienankarjalankielistä Uuši Šana -äänitettä.

Siksi pipliaseurojen tavoitteena on saada Raamatulle mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa, ei ensisijaisesti mahdollisimman monta käännöstä kielitilastoon.

Kieli myös muuttuu. Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä, kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Muutos näkyy havainnollisesti myös suomenkielisissä raamatunkäännöksissä.

Raamatunkäännökset
Pipliaseurojen käännöstyön tunnusmerkit

Vuonna 2020

  • koko Raamattu saatavissa 704 kielellä
  • Uusi testamentti käännetty 1 571 kielelle
  • yksittäinen raamatunkirja käännetty 1 160 kielelle
  • Katso vuoden 2020 raamatunkäännöstilastot tästä

Yhtyneet Raamattuseurat

  • maailman suurin toimija raamatunkääntämisen saralla, vastaa 70% maailman käännöksistä
  • Ylläpitää digitaalista raamattukirjastoa (The Digital Bible Library®, DBL), jossa on 2 696 tekstiä 1 721 kielellä
  • Tavoitteena vuoteen 2038 mennessä ajanmukainen käännös 1200 kielelle, joita puhuu 600 miljoonaa puhujaa

Maailmassa, jossa

  • kaikkien kielten lukumäärä arviolta yli 7 000 kieltä
  • väkiluku yli 7,7 miljardia

Meidät on nähty

Aloimme kääntää Uutta testamenttia lomwen kielelle vuonna 2005. Olen kiitollinen, koska koko Raamattu on nyt julkaistu. Uusi testamentti oli ensimmäinen lomweksi kirjoitettu kirja.

Raamatuntekstit olivat lomwekylissä luettavina ja kommentoitavina. Palautteessa ihmiset kertoivat kokevansa, että nyt heidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. ”Nyt myös Jumala on nähnyt meidät”.

Aiemmin emme olleet mitään, meidän kansamme oli painettu alas. Kouluissa meitä ja meidän lapsiamme on rangaistu ja jopa ajettu pois, jos olemme puhuneet lomwea. Nyt kielemme on tunnustettu kieleksi. Tällä hetkellä me olemme ylpeitä voidessamme puhua lomwea. Aiemmin meidät pakotettiin puhumaan chichewaa, joka on maamme yleiskieli.

Raamattu on ollut hyvin odotettu kirja ja ihmiset ovat innoissaan, koska pääsevät vihdoinkin lukemaan sitä.

Työ raamatunkääntäjänä on ollut siunaus elämälleni. Olen kääntänyt Raamattua lapsilleni, koko tulevalle sukupolvelle. Olen kääntänyt Raamattua omalle kansalleni, meille lomweille.

Lomwenkielinen Uusi testamentti valmistui vuonna 2014 ja koko Raamattu valmistui 2019.

Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

Lahjoita raamatunkäännöstyöhön

Raamattu omalla kielellä kertoo: Jumala näkee myös meidät.

Lahjoita
Takaisin ylös