Raamatunkäännöstyö

…hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. Apt. 2:6

Merkittävä osa Pipliaseuran toiminnasta on raamatunkäännöstyötä. Myös suurin osa Pipliaseuran varoista ohjataan siihen.

Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta. Kansainvälisistä toimijoista Yhtyneet Raamattuseurat on Raamatun kustantajana ja levittäjänä suurin. Yhtyneet Raamattuseurat rahoittaa käännöshankkeita ja vastaa raamatunkääntäjiensä kouluttamisesta, konsultoinnista sekä laadunvalvonnasta. Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat.

Maailmassa on 6 887 kieltä, joita puhuu 7,6 miljardia ihmistä. Raamattu on yhä maailman käännetyin kirja. Vuoden 2017 tilastojen mukaan koko Raamattu on saatavissa 674 kielellä kattaen 5,4 miljardia puhujaa. Uusi testamentti on käännetty 1 515 kielelle, jota puhuu 631 miljoonaa ihmistä, ja jokin yksittäinen Raamatun kirja 1 135 kielelle, jotka tavoittavat 406 miljoonaa puhujaa.

Silti vielä on tehtävää. Nykyisin on 3 773 kieltä, jolle ei ole käännetty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 209 miljoonalla ihmistä.

Vuosittain käännöksiä kymmenille kielille

Vuonna 2017 Raamattu tai sen osa käännettiin ensi kertaa 20 uudelle kielelle, joita puhuu 14 miljoonaa ihmistä. Käännöksistä seitsemän oli koko Raamatun, neljä Uuden testamentin ja yhdeksän jonkin raamatunosan ensikäännöksiä.

Kielet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Siksi Yhtyneet Raamattuseurat tekee työtä myös olemassa olevien käännösten uudistamiseksi. Raamatukäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa.

Uusia tai uudistettuja raamatunkäännöksiä valmistui 30. Näistä koko Raamattuja oli kymmenen, Uusia testamentteja yhdeksän, raamatunosia seitsemän ja yhdeksän selityksin toimitettua Raamattua. Nämä tavoittavat potentiaalisesti yli 566 miljoonaa ihmistä.

*Global Scripture Access Report. 2017 Annual Progress. United Bible Societies 2018. Lue lisää

Mitä tavoitellaan nyt?

Parhaillaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on käynnissä noin 400 käännösprojektia. Valmiit  käännökset ovat melkein viiden miljardin ihmisen luettavissa.

Yhtyneet Raamattuseurat tekevät raamatunkäännöstyötä myös näkövammaisille ja kuuroille. Nykyään sokeainkirjoituksella toteutettuja Raamattuja on saatavilla 44 kielellä. Laajin kuurojen viittomakielellä toteutettu teksti on Uusi testamentti amerikkalaisella viittomakielellä (ASL). Tarve näiden ryhmien palvelemiseksi on erityinen. Kuurot ovat tällä hetkellä Raamattujen suhteen vielä kaikkein heikoimmin tavoitettu ihmisryhmä.

Uusi käännös ei kuitenkaan riitä, jos se ei kulu kansan käsissä. Siksi jakelu ja saavutettavuus ovat tärkeitä. Pipliaseurojen tavoitteena on, että uudesta käännöksestä olisi kahden vuoden sisällä valmistumisesta tehty julkaisu useammassa eri muodossa (painotuote, äänite tai digitaalinen julkaisu).

Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible Library) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa ja laitteissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä DBL:ssä oli 1 735 Raamattua, Uutta testamenttia ja raamatunosaa 1269 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,6 miljardia ihmistä. Yhteistyökumppanit, kuten BibleSearch ja YouVersion, saavat tätä kautta raamatuntekstejä digitaaliseen jakeluun.

Vieläkö Raamattua pitää kääntää?

Tavoitteena on Raamattu jokaiselle omalla kielellä, sopivassa muodossa. Raamatunkäännöstyön varsinainen tarkoitus on, että ihmiset kaikkialla voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta. Raamatunkäännöstyöllä on poikkeuksetta myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raamatunkäännös ei koskaan valmistu tyhjiössä.

Omakielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille.

Vaikka vierasta kieltä osaisi hyvinkin, oma kieli pystyy välittämään tunteet ja parhaan ymmärryksen.

Jumalan kanssa me puhumme aina lisua, kertoo Shia Hua, seurakunnan johtaja Kiinasta.

Ymmärrän. Ihan kaikki ymmärrän!, iloitsee Ljudmila kuunnellessaan ensimmäistä kertaa vienankarjalankielistä Uuši Šana -äänitettä.

Siksi pipliaseurojen tavoitteena on saada Raamatulle mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa, ei ensisijaisesti mahdollisimman monta käännöstä kielitilastoon.

Kieli myös muuttuu. Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä, kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Muutos näkyy havainnollisesti myös suomenkielisissä raamatunkäännöksissä.

Raamatunkäännökset
Pipliaseurojen käännöstyön tunnusmerkit

Vuonna 2017

  • koko Raamattu saatavissa 674 kielellä
  • Uusi testamentti käännetty 1 515 kielelle
  • yksittäinen raamatunkirja käännetty 1 135 kielelle

Yhtyneet Raamattuseurat

  • mukana noin 400 käännöshankkeessa eri puolilla maailmaa
  • hankkeiden kautta 5 miljardia ihmistä voi lukea Raamattua
  • tavoitteena ajanmukainen käännös 600 eniten puhutulle kielelle

Maailmassa, jossa

  • kaikkien kielten lukumäärä arviolta n. 7 000 kieltä
  • väkiluku 7,6 miljardia

Meidät on nähty

Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

Aloimme kääntää Uutta testamenttia lomwen kielelle vuonna 2005, ja pian vietämme kirjan julkaisujuhlia. Johanneksen ja Markuksen evankeliumeiden koepainokset ovat olleet lomwekylissä luettavina ja kommentoitavina. Palaute, jota olemme saaneet, on ihmeellistä. Lomwet sanovat ja näin koen myös itse: Nyt meidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. Nyt myös Jumala on nähnyt meidät.

Aiemmin emme olleet mitään, meidän heimomme oli painettu alas. Kouluissa meitä ja meidän lapsiamme on rangaistu ja jopa ajettu pois, jos olemme puhuneet lomwea. Nyt kielemme on tunnustettu kieleksi. Tällä hetkellä me olemme ylpeitä voidessamme puhua lomwea. Aiemmin meidät pakotettiin puhumaan chichewaa, joka on maamme yleiskieli.

Ihmiset odottavat innostuneina Uutta testamenttia. Heillä on valtava palo saada omakielinen Raamattu. Jotkut tulevat tänne toimistomme ovelle kolkuttamaan. He kysyvät: ’Joko kirja on valmis?’ Kun vastaan, että teemme koko ajan työtä, jotta kirja valmistuu, he eivät tyydy siihen: ’Emme jaksa odottaa. Ei huomenna, vaan haluamme kirjan tänään!’

Työ raamatunkääntäjänä on ollut siunaus elämälleni. Käännän Raamattua lapsilleni, koko tulevalle sukupolvelle. Käännän Raamattua omalle kansalleni, meille lomweille.

Lomwenkielinen Uusi testamentti valmistui vuonna 2014, ja julkaisujuhlaa vietettiin Malawissa saman vuoden lokakuussa. Alla oleva video kertoo ihmisten ajatuksista, tunnelmista ja työn merkityksestä, kun työ on vihdoin saatu päätökseen.

Takaisin ylös