Namibia

Pipliaseura tukee raamatunkäännöstyötä Namibiassa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat 15–35-vuotiaat ndongan ja kwanjaman kielten puhujat. Yli 80 prosenttia namibialaisista on kristittyjä, ja noin puolet heistä on luterilaisia.

Ihmiset osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja pienryhmätoimintaan. Uudet raamatunkäännökset ndongan ja kwanjaman kielille tarvitaan, koska nykyisten käännösten kieli on vanhentunutta. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita, eivätkä monet heistä ymmärrä nykyisiä käännöksiä.

Koen, että nuorten kiinnostus Raamattuun on heikentynyt, koska sen kieli ei vastaa heidän käyttämäänsä ja ymmärtämäänsä kieltä. – Simon Ngenokesho, 24 v. opiskelija

Lähetystyöntekijä Martti Rautanen käänsi 1800-luvulla ensimmäisen ndongankielisen Raamatun ja loi ndongan kirjakielen. Sittemmin raamatunkäännöstä on muokattu kaksi kertaa. Kwanjamankielinen raamatunkäännös on puolestaan 1970-luvulta.

Ndonga ja kwanjama ovat elinvoimaisia kieliä

Namibiassa yli miljoona ihmistä puhuu äidinkielenään joko ndongan tai kwanjaman kieltä. Kwanjamaa puhutaan myös Angolassa, ja uusi käännös tuleekin käyttöön molemmissa maissa.

Kielten puhujia on kaikissa ikäryhmissä sekä maaseudulla että kaupungissa, joskin suurin osa asuu maaseudulla maan pohjoisosassa. Väestönosa on köyhää, ja se muodostaa myös suurimman ryhmän maalta kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunki Windhoekiin muuttavasta väestöstä.

Nuorilla on halu oppia lukemaan omaa kieltään. Kielten käytöstä tehdyt tutkimukset osoittavat, että Raamatun sanoman ymmärtäminen jää nuorilla puolitiehen, mikäli he eivät ymmärrä lukemaansa tekstiä. Tämän vuoksi he tarttuvat mieluummin portugalin tai englanninkieliseen Raamattuun. Uudet, helposti ymmärrettävät raamatunkäännökset tukevat erityisesti nuorten henkilökohtaisen Jumala-suhteen rakentumista.

Täällä pohjoisessa puhumme kwanjamaa ja ndongaa myös nuorten kesken. Ovathan ne meidän äidinkieliämme! – Simon Ngenokesho, 24v. opiskelija.

Pitkäjänteistä työtä, sitoutunutta kumppanuutta

Ndongan ja kwanjaman kielten raamatunkäännöstyö toteutetaan yhtenä projektina Pohjois-Namibiassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Namibian ja Angolan Pipliaseurat  yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa toimivat  Suomen Pipiaseura, Suomen Lähetysseura sekä Seed Company -järjestö.

Molemmilla kielillä on oma käännösryhmänsä, ja työn tekevät paikalliset kielenpuhujat. Kaikki kääntäjät koulutetaan tehtäväänsä. Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) käännöskonsultteina toimivat Gerrit van Steenbergen ja Riikka Halme-Berneking Suomen Lähetysseurasta.

Suomen ja ambolaisten yhteistyöllä on pitkät perinteet. Iloitsen yhteistyön jatkumisesta. Uskon, että käännöshanke herättää uutta kiinnostusta Raamattuun kaikenikäisen parissa. – Riikka Halme-Berneking, käännöstyön konsultti

Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielillä tehdään samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä saavutetaan kustannus- ja muita synergiaetuja. Käännöstyö on käynnistynyt tammikuussa 2017. Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat vuonna 2027.

Tietoa Namibiasta
Raamatunkäännöshanke
  • 2,5 miljoonaa asukasta
  • Väestön keski-ikä 21,4 vuotta, 56 % alle 25-vuotiaita
  • Virallinen kieli englanti, 50 % väestöstä puhuu oshivambokieliä kuten kwanjamaa ja ndongaa
  • 80-90 % kristittyjä, heistä noin puolet on luterilaisia
  • Tuloerot suuria, arviolta 18,9 % tulotaso alle köyhyysrajan vuonna 2022 (alle euro/päivä)
  • Nuorisotyöttömyys 56 %
  • Lukutaitoisuus noin 91,5 %

Lähde: Unesco, The World Bank, YK-liitto

Ajat muuttuvat, mutta sanoma pysyy samana.

Simon Ngenokesho on 24-vuotias nuorimies, joka on kotoisin Ovambomaalta. Hän opiskelee lentäjäksi Windhoekissa, mutta välillä opiskelujaksoja on myös muualla Namibiassa. Vapaa-ajallaan hän toimii helluntaiseurassa monissa vastuutehtävissä esimerkiksi koulu- ja opiskelijatyössä. Simonin kirkko on mukana tukemassa alkavaa raamatunkäännöstyötä. Seurakunta lähetti hänet perehtymään raamatunkäännöstyön työpajaan Ongwedivaan elokuussa 2016, Pohjois-Namibiassa.

Nuoret kokevat, että Raamattu kuuluu jonnekin menneisyyteen, koska he eivät ymmärrä Raamatun kieltä. Uskon, että tämä työpaja auttaa meitä kääntämään Raamatun kielelle, jota nuoret ymmärtävät.

Olen harrastekirjailija. Autan kääntämään kristillisiä kirjoja kwanjamaksi. Se on äidinkieleni. Puhun myös toista vähemmistökieltä, joka on lähellä kwanjamaa. Muuttoliikkeen vuoksi kaikkia kieliä kuulee eri puolilla Namibiaa. Puhun kwanjamaa eniten varsinkin, kun olen täällä pohj/stoisessa tai kotona Windhoekissa, Koulussa puhun englantia samoin ihmisten kanssa jotka, eivät osaa kwanjamaa.

Minulla on paljon hyvin eri taustoista olevia ystäviä. Seurakuntani toiminnassa käytän paljon englannin kieltä, koska sen avulla voin tavoittaa ja kommunikoida laajemman yleisön, erikielisten ihmisten kanssa. Perheen ja läheisten ystävieni kanssa puhumme kwanjamaa, samoin kun tapaan kotikylässä vanhoja koulukavereitani puhumme kwanjamaa. Oma kieli on minulle hyvin tärkeä.

Luen sekä englannin- että kwanjamankielistä Raamattua. Koen, ettei nykyisen Raamattumme kieli vastaa sitä kieltä, jota puhumme. Puhekielemme on muuttunut vuosikymmenten varrella paljon esimerkiksi toisten kielten vaikutuksesta. Koska nuoret eivät ymmärrä kwanjamankielistä Raamattua, he lukevat englanninkielistä Raamattua. Ongelmallista on kuitenkin se, että kaikki nuoret eivät ymmärrä kunnolla englantiakaan. Silloin heiltä jää moni asia ymmärtämättä.

Mielestäni Raamatun sanoma tulee tarjoilla kunkin ajan ihmisille sellaisessa muodossa ja kielellä, jota he ymmärtävät parhaiten. Ajat muuttuvat, kielet muuttuvat ja kehittyvät mutta sanoma pysyy samana. Sanoma pitää tehdä ymmärrettäväksi kaikenikäisille.

Takaisin ylös