Uuden testamentin 2020 käännöstyö

Minua viehättää haaste, miten tehdä alkutekstistä tuoreella tavalla uusi. Tässä on vähän samaa oloa kuin Agricolalla, joka pääsi kääntämään Uutta testamenttia ensi kertaa suomeksi. Samaa ’ajatellaanpa uudestaan’ -asennetta haluaisin välittää myös lukijalle.
– Niko Huttunen, UT2020:n eksegetiikan asiantuntija

Suomen Pipliaseura kääntää Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. Uusi käännös, UT2020, julkaistaan syksyllä 2020. Sitä ei aiempien käännösten tapaan paineta kirjaksi, vaan raamatunkäännöstyö on ottamassa aitoa digiloikkaa älypuhelimiin.

Tämä tarkoittaa, että jo kääntämisen lähtökohdissa otetaan huomioon tekstin käyttöympäristö, puhelinten ja tablettien mahdollisuudet ja rajoitukset sekä ihmisten tapa käyttää laitteita. Puhelimen pieni näyttö asettaa omat vaatimuksensa tekstille, sen sidoksisuudelle sekä lauserakenteille ja sananpituuksille. Käännös ei kuitenkaan tavoittele selkokieltä, vaan rikasta suomea, joka välittää mahdollisimman hyvin alkukielen merkityksiä ja tyyliä.

Miksi uusi käännös?

”Ymmärtäähän sitä nykyistä 92-käännöstäkin”, saattaa joku miettiä. Kysymys ei olekaan siitä, että aika olisi vakavasti vanhentanut edellisen käännöksen vaan siitä, että digitaalisuus on nopeasti muuttanut arkeamme ja käyttötarpeitamme. Siten uusi käännös toimii vuoden 1992 käännöksen rinnalla, muttei korvaa sitä.

Toisaalta Raamattuja ja raamatunosia on jo nyt saatavilla digitaalisesti useita tuhansia, eri kielillä. Erona kuitenkin on, että ne kaikki on ensin painettu kirjaksi ja vasta sitten saatettu digimuotoon. Niissä digitaalisuus on lähinnä jakelukanava, kun se UT2020:ssa on sisäänrakennettuna.

Miten Raamattu kääntyy mobiilialustalle? UT2020-esittelyvideolla Niko Huttunen ja Tuomas Juntunen kertovat raamatunkäännöstyöstä.

Kenelle käännös tehdään?

Uuden testamentin 2020 kohderyhmää määrittelee ennen kaikkea käyttötilanne: halu lukea tai kuunnella sanaa puhelimesta – iästä riippumatta. Käännös on siten tarkoitettu kaikille suomen kieltä osaaville puhelimen käyttäjille. UT2020 on avuksi missä tahansa tilanteessa, jossa on etua siitä, että Raamattu löytyy välittömästi omasta taskusta.

Oletuksena on, että käyttäjät suhtautuvat kristillisyyteen myönteisesti, ehkä tuntevat jo ennestään hyvin Raamattua tai ovat kiinnostuneita tutustumaan siihen. Seurakunnissa Uusi testamentti 2020 tukee luontevasti Raamatun käyttöä erilaisissa raamattupiireissä ja muissa lukutilanteissa kuin myös rippikouluopetuksessa. Mahdollisuus kuunnella Raamatun sisältöjä voi helpottaa myös niitä käyttäjiä, joille lukeminen tuottaa hankaluuksia.

Fokuksessa käyttäjä

UT2020:n käännöstyössä muistetaan vastaanottaja, joka on vuoroon lukija, kuuntelija ja käyttäjä. Hyvän käännöksen tulisi ottaa huomioon kaikki roolit. Esimerkiksi sovelluksessa ja nettiversiossa tarjotaan linkkientakaisia sananselityksiä, mutta audioversiossa tätä sisältöä ei kuule. Itse tekstin tulee myös siksi olla ymmärrettävää sellaisenaan.

Työssään kääntäjillä on apuna ns. mallilukija Elisa, parikymppinen lukijan prototyyppi. Rekonstruoidun mallilukijan taustalla on asenne- ja arvokartoituksia sekä tutkimuksia 15–25-vuotiaiden kielenkäytöstä. Kääntäjät peilaavat käännöksen sanoja sekä lauserakenteita sen mukaan, miten arvelevat Elisan näitä ymmärtävän. Lukijan tunnistaminen on avain sille, että käännöstyön aikana voidaan tehdä tekstin toimivuuden ja käytettävyyden näkökulmasta oikeita ratkaisuja.

20-vuotiaiden kielentaju on kuitenkin eri asia kuin kohderyhmä. Käytännössä UT2020 on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla puhelin vain pysyy kädessä. Kääntämisessä oletuksena on, että se mikä on ymmärrettävää parikymppisille, on ymmärrettävää myös heitä vanhemmille.

Audio lisää vaihtoehtoja

Älypuhelinten aikakaudella puhumme myös monilukutaidosta, joka haastaa perinteisen tekstin. Puhelimesta luemme sisältöjä fragmentaarisesti, selaillen ja hypellen, toisin kuin lineaarisesta, kahden kannen väliin asettuvasta kirjasta. Samalla nykyteksteihin liittyy yhä vahvemmin löydettävyyden ja saavutettavuuden vaatimukset.

Itse lukutilanteessa UT2020 mahdollistaa haut sekä linkitykset laajaan taustamateriaaliin kuin myös eri fonttikokojen, taustavärin ja muiden lukemista helpottavien toimintojen käytön. UT2020 julkaistaan lisäksi audiona, mikä monipuolistaa käyttöä sekä helpottaa niitä, joille lukeminen on vaikeaa. Joskus esimerkiksi rippikoululaisten on lukemista helpompaa tarttua kuulokkeisiin.

Ekumeeninen ohjausryhmä arvioi käännöstä

Käännöstyön ekumeenisella ohjausryhmällä on tärkeä rooli käännöksen laadunarvioinnissa. Ohjausryhmän jäsenet lukevat ja kommentoivat tuoreeltaan kunkin käännösjakson ja osallistuvat siten käännöstyön arviointiin prosessin alusta loppuun asti.

Seitsemänhenkiseen ohjausryhmään kuuluu kolme evankelis-luterilaisen kirkon edustajaa, yksi katolisen kirkon, yksi ortodoksisen kirkon ja yksi vapaakristillisen neuvoston edustaja sekä suomen kielen asiantuntija yliopistolta. Projektia koordinoi ja lopullisen käännöksen vahvistaa Suomen Pipliaseura. Työtä rahoittavat Kirkkohallitus ja Pipliaseura.

Mitä Elisa sanoisi?

UT2020:n käännösperiaatteisiin kuuluu myös, että jokainen käännösjakso testataan todellisilla käyttäjäryhmillä. Palauteyleisönä toimivat eri-ikäiset nettikäyttäjät sekä lukiolaiset, erilaiset opiskelijaryhmät ja mm. varusmiehet.

Toukokuussa 2020 osa käännöstekstistä avataan nettiyleisölle vapaasti luettavaksi ja kommentoitavaksi. Silloin kuka tahansa halukas voi parin viikon aikana antaa palautetta ja osallistua raamatunkäännöstyöhön.

Leikittelemme käännösryhmässä ajatuksella, mitä Elisa käännöksestä sanoisi, kun se julkaistaan. ”Ai tämmöinenkö se Raamattu onkin?”, heittää Tuomas Juntunen, hankkeen kielellinen asiantuntija. Laajemmin aihetta arvioiden Tuomas jatkaa: ”Toivoisin, että käännöksellä olisi merkitystä Raamatun suomentamiselle myös tulevaisuudessa. Mielestäni käännös on merkittävä kaikenlaisen digitaalisen julkaisemisen kannalta.”

Teksti Terhi Huovari


Uusi testamentti 2020

  • käännetään alkukielestä mobiilikäyttäjille, ei paineta
  • välittää alkukielen merkitykset rikkaalla, ymmärrettävällä suomen kielellä
  • kääntämisen fokuksessa on vastaanottaja
  • tarkoitettu kaikenikäisille, mutta kääntämistä ohjaa 15-25-vuotiaiden kielentaju
  • ekumeeninen ohjausryhmä antaa palautetta koko käännösprosessin ajan
  • jokainen käännösjakso testataan lukijoilla / käyttäjillä
  • julkaistaan 22. lokakuuta 2020, myös audiona

UT2020 käännös julkaistaan 22.10. Julkaisupaikka on Piplia-sovellus ja verkkopalvelu www.raamattu.fi.


Käännöksen tekijät

KÄÄNTÄJÄT: eksegetiikan asiantuntija, dosentti Niko Huttunen ja kieliasiantuntija, FT Tuomas Juntunen.

OHJAUSRYHMÄ: prof. Lauri Thurén, eksegetiikka, Itä-Suomen yliopisto, ev.lut.; pastori, TT Anni Pesonen, ev.lut.; TM Mika Aspinen, Kirkon koulutuskeskuksen raamattuteologian kouluttaja, ev.lut.; TM, katol.TL Katri Tenhunen, julkaisujohtaja, Katolinen kirkko Suomessa; FT, auktorisoitu kääntäjä, eksegetiikan jatko-opiskelija Teija Haussalo, Suomen ortodoksinen kirkko; Th.M Timo Lehikoinen, Suomen teologisen opiston rehtori, SVKN; dosentti Hanna Lappalainen, suomen kieli, Helsingin yliopisto.

SUOMEN PIPLIASEURA: projektinjohto: viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari; käännöstyön ohjaus: raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä; tekninen kehitystyö: seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen; toiminnanjohtaja Markku Kotila.


Lue lisää

Pipliaseura kääntää Uuden testamentin mobiilikäyttäjille