Raamatunkäännöstyön tilastot

Vuoden 2020 tilastot (luvut 31.12.2020)

Kaksi namibialaista naista uuden raamatunkäännöksen kanssa

Raamatunkäännöstyötä tehdään ennennäkemättömällä tahdilla. Pipliaseurat ovat saaneet viidessä vuodessa valmiiksi raamatunkäännöksiä jopa viidennekselle maailman väestöstä.

Vuoden 2020 lopussa Raamattu oli saatavana 704 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,7 miljardia ihmistä. 70% Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä.

Uusi testamentti on käännetty 1 571 kielelle. Näiden kielten puhujia on 825 miljoonaa.

Jokin yksittäinen raamatunosa on käännetty 1 160 kielelle.

Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä. 2,54 miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua omalla kielellään.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 24.3.2021 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2020. Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikkien keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut.

Raamatun saavutettavuus 2020-tilastoVuonna 2020 ensikäännös 46 kielelle ja uusi käännös 21 kielelle

Vuonna 2020 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 64 kielellä. Uusista raamatunkäännöksistä 46 oli ensikäännöksiä.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 6 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 11 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 29 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa

Ensimmäiset koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 13 miljoonaa ihmistä.

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin.

Vuonna 2020 pipliaseurat julkaisivat 66 kielelle uuden*) tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on 707 miljoonaa ihmistä.
Ensikäännösten ja uudistettujen raamatunkäännösten julkaisut 2020

Ensikäännösten (46) ja uusien ja uudistettujen käännösten (21) yhteissumma on 66, koska ugandalainen Kupsapiinyn kieli on mukana sekä ensikäännösten että uudistettujen käännösten kategoriassa. Kupsapiinyn kielelle käännettiin Psalmit ensi kertaa, minkä lisäksi kupsapiinyksi tehtiin Uudesta testamentista uusi käännös.


Tavoite: 1 200 käännöstä valmistuu vuoteen 2038 mennessä

Käännöstyön vauhdikkaasta etenemisestä huolimatta edelleen puolet maailman yli 7 000 kielestä on vailla omaa raamatunkäännöstä.

Yhteensä 1,5 miljardille ihmiselle on käännetty vain joitakin osia Raamatusta, eikä 254 miljoonalle ihmiselle ole käännetty Raamattua vielä lainkaan.

”Jokainen raamatunkäännös mahdollistaa yhä uusien ihmisten pääsyn Jumalan sanan tarjoamaan toivoon ja rauhaan. Sitä tarvitaan erityisesti näinä muuttuvina aikoina. Moni navigoi elämänsä myrskyissä ilman Raamatun tuomaa lohtua, joten käännöstyöllä on kiire”, sanoo UBS:n toiminnanjohtaja Michael Perreau.

Pipliaseurojen tavoitteena on saada 20 vuodessa valmiiksi 1 200 käännöstä. Niiden avulla on mahdollisuus saavuttaa 600 miljoonaa ihmistä. Tavoitellusta 1 200 raamatunkäännöksestä 80 valmistui tammikuuhun 2021 mennessä.

Työtä on edessä, sillä 312 tekstiä on valmisteilla ja 808 hanketta aloittamatta.

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies, UBS) on maailmanlaajuinen pipliaseurojen verkosto, joka toimii 240 maassa ja alueella.

Digitaalisen raamattukirjaston aineistomäärät tilasto 2020

Digitaalinen raamattukirjasto viettää kymmenettä juhlavuotta

The Digital Bible Library® (DBL) mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjasto viettää kuluvana vuonna kymmenettä juhlavuottaan. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista  olevia Raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

Tällä hetkellä digitaalisessa Raamattukirjastossa on yhteensä 2 696 tekstiä 1 721 kielellä, joita puhuu maailmassa 6 miljardia ihmistä (vertaa maailman väkiluku, 7 713 miljardia ihmistä).

Kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Äänikirjoja on saatavissa peräti 5,6 miljardin äidinkielisen puhujan kielellä, minkä lisäksi saatavilla on 13 viittomakielistä videokäännöstä, kattaen 1,8 miljoonaa äidinkielistä puhujaa.

Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: nyt kirjastossa on 53 pistekirjoitustiedostoa 41 eri kielellä.

*) Tässä uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Suomen Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. Seura kääntää ja kustantaa Raamattua sekä herättää mielenkiintoa sanaa kohtaan sekä edistää työnsä kautta lukutaitoa ja parantaa syrjäytettyjen asemaa. Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa 240 maassa tai alueella, joissa työtä tekevät paikalliset pipliaseurat. Työntekijät puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Lue lisää tänä vuonna valmistuneista Suomen Pipliaseuran tukemista raamatunkäännöshankkeista: