5. Eläimet

Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
Psalmit 36:7

Kunnon ihminen muistaa karjansa tarpeet, jumalaton ei sääliä tunne.
Sananlaskut 12:10

Aamulla Bileam satuloi aasinsa ja lähti moabilaisten sananviejien mukaan. Mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään, ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. Kun aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä paljastettu miekka kädessään, se poikkesi tieltä pellolle. Mutta Bileam löi aasia ja pakotti sen takaisin tielle.
4. Mooseksen kirja 22:21-23

Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille: »Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta.»
1. Kuninkaiden kirja 17:1

Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet! Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia.
Psalmit 104:1


Millaisia eläimiin liittyviä tekstejä muistat Raamatusta?

Eläimet ovat olleet olennainen osa ihmisenä olemista. Kaikki ihmiskulttuurit ovat muotoutuneet erilaisten eläinsuhteiden yhteydessä. Eläimiä on metsästetty, niitä on kasvatettu ruoaksi ja apureiksi. Niihin on liittynyt monenlaisia uskomuksia ja useita pyhiä asioita on kuvattu eläinten kautta.

Kaikista näistä teemoista löytyy aineksia myös Raamatusta. Eläimet ovat läsnä läpi koko kirjan. On käytännöllisiä ohjeita karjankasvatuksesta ja metsästyksestä. On syviä kumppanuussuhteita eläinten kanssa ja Jumalan työtä eläinten kautta (4. Moos. 22:21–33; 1. Kun. 17). On petojen pelkoa ja silti ymmärrystä siitä, että Jumala on luonut nekin (Ps. 104). On uskomuksia puhtaista ja likaisista eläimistä ja näihin liittyviä ohjeistuksia ruokavalioiden suhteen.

Viime vuosikymmeninä eläimiin liittyviä raamatunkohtia on tarkasteltu niin kutsuttujen eläinteologian ja syömisen teologian valossa. Kun arvioidaan eläinten hyvää kohtelua, on otettava huomioon eri aikojen erilaiset tilanteet. Syötäväksi kasvatettu eläin eli hyvin erilaisissa oloissa muinaisessa Palestiinassa verrattuna nykyajan tehotuotantoon.

Ihmisten erilaisten taustojen merkitys eläinnäkemyksiin tulee esiin myös Raamatussa. Vanhassa testamentissa ohjeistetaan, ettei pidä sitoa puivan härän suuta (5.Moos. 25:4), mutta Uudessa testamentissa kaupunkilaistaustainen Paavali tulkitsee, että tässä ei olisikaan kyse eläimistä, vaan vertauskuvallisesti ihmisistä (1.Kor. 9:9). Ihmisen oma henkilöhistoria vaikuttaa paljon siihen, miten hän näkee eläinten aseman. Ilman eläimiä meidän kaikkien elämä olisi kuitenkin erilaista – tai sitä ei olisi ollenkaan.

Lukuohjelman on kirjoittanut pastori ja ympäristötutkija, TT Panu Pihkala. Lukuohjelma myös Piplia-sovelluksessa.

Pohdittavaksi:

– Mikä on oma suhteesi eläimiin? Millaisia eettisiä ohjenuoria Raamattu tarjoaa siihen?