Perustiedot raamattutyöstä Namibiassa ja Angolassa

Namibiassa on 2,2 miljoonaa asukasta. 49 % väestöstä puhuu kwanjamaa tai ndongaa äidinkielenään.

Lähetystyöntekijä Martti Rautanen käänsi 1800-luvulla ensimmäisen ndongankielisen Raamatun ja loi ndongan kirjakielen. Sittemmin raamatunkäännöstä on muokattu kaksi kertaa. Kwanjamankielinen raamatunkäännös on puolestaan 1970-luvulta. Nuoren ikäluokan on vaikea ymmärtää olemassa olevia käännöksiä, koska niiden ilmaisut ovat vanhanaikaisia.

Raamatunkäännöshankkeen tavoitteena on tuottaa paikallisten kirkkojen käyttöön ymmärrettävät ja helppokäyttöiset ndongan- ja kwanjamankieliset raamatunkäännökset.

Kwanjaman kieltä puhutaan sekä Namibiassa että Angolassa, ja uusi käännös tulee siten käyttöön molemmissa maissa. Käännökset kwanjaman ja ndongan kielillä kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös saavuttaa kustannus- ja synergiaetuja

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Namibian ja Angolan Pipliaseurat  yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa toimivat  Suomen Pipliaseura sekä Seed Company -järjestö. Käännösten arvioidaan valmistuvan vuoteen 2032 mennessä.

Molemmilla kielillä on oma käännösryhmänsä, ja työn tekevät paikalliset kielenpuhujat. Kaikki kääntäjät on koulutettu tehtäväänsä. Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) käännöskonsultteina toimivat  Chris-Pekka Wilde ja Riikka Halme-Berneking Suomen Pipliaseurasta.

Tarkempi esittely Namibian ja Angolan raamattutyöstä löytyy diaesityksestä ja vuosiraportista.

Ndongan- ja kwanjamankielisen raamatunkäännöksen edistyminen vuonna 2023

Uudet Testamentit

TULIVAT VALMIIKSI

Mooseksen kirjat

KÄÄNTÄMINEN JA TARKISTAMINEN JATKUI

Apokryfikirjat

KÄÄNTÄMINEN JATKUI

Koko Raamattu

KÄÄNNÖS VALMISTUU ARVIOLTA VUONNA 2032

Materiaalia työn ja hankkeen esittelyyn seurakunnassa

Oheinen diaesitys on tarkoitettu hyödynnettäviksi seurakunnassa esimerkiksi kirkkokahveilla tai ryhmätoiminnassa. Lisätietosivut avaavat diojen sisältöä ja antavat esittäjälle hyödyllistä lisätietoa. Materiaalin avulla seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen voi helposti kertoa työstä ja sen vaikutuksista. Aiheeseen liittyviä videoita löytyy tämän sivun alareunasta.

Suomen Pipliaseura raportoi vuosittain yksityiskohtaisesti tukemiensa hankkeiden etenemisestä. Vuosiraportista löytyvät perustiedot hankkeesta ja vuoden aikana saavutetut tulokset. Raportin voi välittää esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöille tai lähetyksen vastuunkantajille.

Globaalikasvatusmateriaalia Namibian raamattutyöstä

Globaalikasvatusmateriaali sisältää monipuolisesti erilaisia ideoita, työskentelypohjia ja hartauksia viikkotoimintaan, leirille ja tapahtumiin, aikuisille, nuorille ja lapsille. Haku on valmiiksi suodatettu Namibian ja Angolan materiaaleihin. Tulokset löytyvät sivun alalaidasta kun klikkaat alla olevaa painiketta.

Ajankohtaisia kuulumisia

Lue lisää Namibiasta ja Angolasta! Kuulumisia voi hyödyntää seurakunnan lähetysviestinnässä, esimerkiksi lähetysrengaskirjeissä, lähetyspiireissä tai seurakunnan lehdessä.

Jumala kuulee kaikilla kielillä

Kenen puoleen kääntyisin, jos en tuntisi Jumalaa? Meistä jokainen voi toimia välittäjänä, kun raamatuntekstit kääntyvät uusille kielille.  Välittäjänä, koska apusi kertoo…

Etualalla tietokone, taka-alalla nainen hymyilee

Intohimona työ kielten ja Raamatun parissa

Esittelyssä Piplian käännöskonsultti Riikka Halme-Berneking Riikka Halme-Berneking toimii raamatunkäännöstyön asiantuntijana ja konsulttina Suomen Pipliaseurassa. – Jo lapsuudestani juontaa intohimo työhön…

Mies nojaa tiskiin ja katsoo kameraan, etualalla kirjoja.

Vanhempien unelmaa jatkamassa

Viisivuotiaana Chris Pekka Wilde ilmoitti vanhemmilleen, että hän lähtee isona lähetyslääkäriksi Namibiaan. Englannissa syntynyt poika ei ollut koskaan käynyt Afrikassa,…

Lukutaitoa muuttuneessa ympäristössä

Maailma on muuttunut. Näin sanovat dhimba-yhteisön naiset, jotka opettelevat lukemaan Pipliaseuran lukutaitoryhmässä Namibiassa. Perinteinen paimentolaisuus ei enää yksin tuo perheelle…

Kuvia käännöstyöstä Namibiassa

Kuvia voi käyttää vapaasti Pipliaseuran työstä kertomiseen, kun kuvalähde (c) Suomen Pipliaseura mainitaan.