Vuosikertomus

Lataa: Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2019

Pipliaseuran vuosikertomus 2019 on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 28.4.2020. Painettu vuosikertomus lähetetään ev.lut. seurakuntiin toukokuussa. Vuosikertomus jaetaan myös Pipliaseuran vuosikokousedustajille vuosikokouksessa, jonka ajankohta on siirtynyt syksylle. Tieto vuosikokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan myöhemmin keväällä.

Vuoden 2019 painopisteitä

Pipliaseuran työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään.

Käänsimme Raamattua eri kielille

Raamattu jatkaa bestsellerinä. Vuoden 2019 loppuun mennessä koko Raamattu
oli käännetty 694 kielelle, Uusi testamentti 1 542 kielelle ja jokin raamatunosa
1 159 kielelle. Raamattu on tällä hetkellä 5,7 miljardin ihmisen saavutettavissa.

Raamatunkäännökset Suomessa

Uuden pohjoissaamenkielisen Raamatun julkaisujuhlia vietettiin Utsjoella ja
Kautokeinossa. Yhteispohjoismainen käännöstyö kesti yli 20 vuotta.

Vuoden 2019 aikana Pipliaseurassa käännettiin suurin osa Uuden testamentin
kirjoista suomeksi. UT2020, käännös alkukielestä mobiilikäyttäjille julkaistaan
lokakuussa 2020.

Raamatunkäännökset maailmalla

Suomen Pipliaseura tukee Raamatun kääntämistä Intiassa, Kiinassa, Namibiassa,
Thaimaassa ja Venäjällä. Pitkät käännöshankkeet Malawissa ja Sambiassa saatiin
päätökseen, ja niitä juhlittiin vuonna 2019. Työ Sambiassa jatkuu.

Syksyllä 2019 Kiinassa painettiin 200:s miljoonas Raamattu, joista 85 miljoonaa
on mennyt jakeluun Kiinan sisällä. Raamattuihin tarvittiin pitkään suomalaista
erikoispaperia. – Kun näitä Raamattuja luetaan Kiinassa ja muualla maailmassa,
uskomme, että Jumalan sana ei palaa tyhjänä, vaan täyttää sen tarkoituksen, jota
varten se on lähetetty, sanoi Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiinan työn johtaja
Kua Wee Seng.

Lukutaitoa naisille Afrikassa

Vuonna 2019 Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa keskityttiin oppimateriaalien tuottamiseen sekä opettajien ja pipliaseurojen työntekijöiden koulutukseen. Aapiset on saatu valmiiksi kuudelle kielelle viidessä maassa. Lukutaitoluokan on käynyt tähän mennessä 4 300 oppilasta.

Tulevaisuuden näkymiä

Kansainvälisesti

Suomen Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea muille pipliaseuroille etenkin Saharan eteläpuolisessa englanninkielisessä Afrikassa osana Yhtyneiden Raamattuseurojen Translation Roadmap -ohjelmaa. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuki mahdollistaa pipliaseurojen lukutaitotyön laajenemista Afrikassa.

Suomessa

Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä. Tunnettuuden parantaminen tarkoittaa Pipliaseuran laajempaa tunnistamista. Nykyisten sidosryhmien kohdalla se johtaa yhä parempaan sitoutumiseen sekä toisaalla uusien ihmisten hakeutumiseen Pipliaseuran työn piiriin.

Tunnettuuden parantaminen ja sitouttaminen rakentuvat laadukkaan ja jatkuvan sisältömarkkinoinnin sekä kampanjoiden ja medianäkyvyyden varaan.

Varainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen kautta. Tukijoille kerrotaan kansainvälisen työn vaikuttavuudesta säännöllisesti. Yhteistyössä muiden Vastuullinen lahjoittaminen ry:n järjestöjen kanssa Pipliaseura edistää testamenttilahjoittamista osana elämänsuunnittelua.

Pipliaseura julkaisee syksyllä 2020 uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen mobiiliympäristöön. UT2020 on ensimmäinen aidosti ekumeeninen raamatunkäännös Suomessa. Pipliaseuran raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös Pipliaseuran muulle työlle.

Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä malli, jossa raamattuverkkopalvelu ja mobiilisovellus tuovat lisäarvoa painetulle Raamatulle ja toisaalta digipalvelut herättävät kiinnostusta Raamattua kohtaan.

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa toimintaympäristössä. Pipliaseura tukee asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja hiippakuntia missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa.

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.

Tuotot ja kulut 2019
Tilinpäätös 2019

Aiemmat vuosikertomukset

SPS vuosikertomus 2018 (pdf)
SPS vuosikertomus 2017 (pdf)
SPS vuosikertomus 2016 (pdf)
SPS vuosikertomus 2015 (pdf)
SPS vuosikertomus 2014 (pdf)
SPS vuosikertomus 2013 (pdf)
SPS vuosikertomus 2012 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2011 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2010 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2009 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2008 (pdf)