Vuosikertomus

LATAA: Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2016

 

Vuoden 2016 painopisteitä

  • Reformaation ytimessä. Raamattu kansan omalle kielelle oli Martti Lutherin keskeisiä ajatuksia. Lutherin naulatessa teesejään Raamattu oli käännetty yhdeksälle kielelle. Nyt 500 vuotta myöhemmin Raamattu on saatavilla 648 kielellä kattaen 5,2 miljardia puhujaa. Uusi testamentti on käännetty 1 432 kielelle, joita puhuu 657 miljoonaa ihmistä ja jokin yksittäinen raamatunkirja 1 145 kielelle tavoittaen 434 miljoonaa puhujaa. Mikael Agricola, Lutherin oppilas, puolestaan käänsi Uuden testamentin suomeksi ja loi suomen kirjakielen. Suomalaisille avautui tie lukutaitoon ja koulutukseen. Saimme lahjan, jota Pipliaseura nyt vie osaltaan eteenpäin maailmalla – niille vähemmistökansoille, joilla raamatunkäännöstä, kirjakieltä ja lukutaitoa ei vielä ole.
  • DigiMarkus mobiilikansalle. Pipliaseuran vastaus Reformaation merkkivuoden sisältöihin on uusi suomennos Markuksen evankeliumista. Kyseessä on ensimmäinen käännös suoraan alkukielestä mobiilikäyttöön – tekstiä ei paineta missään vaiheessa. Toteutus sisältää runsaasti taustamateriaalia ja evankeliumin voi myös kuunnella. Käyttäjälähtöinen kääntäminen on tuottanut raikasta ja ymmärrettävää suomea. Käännöksessä on pyritty välittämään alkuperäistä merkitystä niin, että se on kaikenikäisille ymmärrettävää. Saatavilla on myös runsaasti tausta-aineistoa. DigiMarkuksen ohjausryhmässä on jäseniä yliopistolta sekä eri kirkkokuntien ja yhteisöjen edustus. Ekumeeninen ryhmä on antanut palautetta käännöksestä koko vuoden 2016 kestäneen prosessin ajan. Työn rahoittaa ev.lut. kirkon Kirkkohallitus. Pilotista saadun palautteen perusteella arvioidaan jatkotoimia.
  • Lukutaito 20 000 naiselle. Raamatunkäännöksestä on melko vähän hyötyä sellaiselle, joka ei osaa lukea. Luku- ja kirjoitustaito on myös ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta. Pipliaseura on aloittanut uuden, mittavan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman, jonka tavoitteena on opettaa 20 000 itäafrikkalaista naista lukemaan. Pipliaseura tekee lukutaitotyötä neljässä Itä-Afrikan maassa ja osin alueilla, joissa jopa 90 % kansasta on lukutaidottomia. Lukutaitotyön osuus Pipliaseuran kansainvälisestä työstä kasvaa ohjelman kautta 10 %:iin. Suomessalukutaitotyö näkyy erityisesti vuosittaisen Agricola-kampanjoinnin kautta.

Tulevaisuuden näkymiä

DigiMarkus on ensimmäinen suomenkielinen raamatunkäännös, jonka valmistelussa eri kirkot olivat tasavertaisessa asemassa. Käännöksen saama vastaanotto on osoittanut, että digiympäristön vaatimuksiin vastaavalle uudelle käännökselle on selvä tarve. Päätökset hankkeesta koskien koko Uutta testamenttia tehdään vuoden 2017 aikana.

Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen asema heikkenee keskipitkällä aikavälillä. Seura varautuu tuleviin muutoksiin laajentamalla yksityisen varainhankinnan pohjaa. Työ on pitkäjänteistä sekä seuran tunnettuuden että uusien lähestymistapojen kehittämistä.  Digitaalisessa ympäristössä tapahtuva varainhankinta perustuu strategian mukaisesti vuorovaikutteiseen sitouttamiseen Pipliaseuran työhön. Saavutettu sisältöjen ja työn parempi tuntemus on yhteydessä työn tukemiseen.

Lähetystyöhön ja Raamatun tulkintaan liittyvät asenteet näyttävät polarisoituvan entisestään. On tärkeää, että Pipliaseura pystyy säilyttämään toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa.

Työn lähtökohtana on jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo. Kansainvälisistä hankkeista on jatkossa suunnattu 38 % tukemaan haavoittuvia ihmisryhmiä ja kriisialueita. Neljässä Itä-Afrikan maassa on käynnistetty laaja lukutaitohanke, jota Suomen Pipliaseura koordinoi.

Seuran maine uskottavana ja luotettavana toimijana on hyvä, mutta riskienhallintaan kuuluu myös pitää sen säilymisestä erityistä huolta. Seura varautuu hankkeiden suunnittelun, monitoroinnin ja raportoinnin asettamiin uusiin haasteisiin.

Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Seuraavan viiden vuoden aikana jää neljä seuran johtoon kuuluvaa avainhenkilöä eläkkeelle. Tähän on varauduttu laatimalla suunnitelma siirtymävaihetta varten niin, että osaaminen voidaan siirtää eteenpäin hallitusti.

Tuotot ja kulut 2016
Tuloslaskelma ja tase 2016

Aiemmat vuosikertomukset

SPS vuosikertomus 2015 (pdf)
SPS vuosikertomus 2014 (pdf)
SPS vuosikertomus 2013 (pdf)
SPS vuosikertomus 2012 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2011 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2010 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2009 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2008 (pdf)