Kohderyhmä

Aikuiset

Käyttötilanne

Lähetyspiiri tai tapahtuma

Kesto

30-45 min

Teema

Erilaisten ihmisten merkitys käännöstyössä

Tavoite

Tämän työskentelyn tavoitteena on oppia ymmärtämään, millainen merkitys on sillä, että raamatunkäännöstyössä on mukana monin tavoin erilaisia ihmisiä.

Tarvikkeet

Kaikki työskentelyyn tarvittava aineisto löytyy tulostettavina pdf-dokumentteina tämän sivun lopusta.
– Läppäri ja dataprojektori (testaa toimivuus etukäteen!)
– Domingas Ita – Nainen raamatunkääntäjänä Powerpoint -pdf

Työskentelyn kulku

1. Virittäytyminen (5-10 min)

Heijasta dataprojektorilla erilaisia vaihtoehtoja toivottaa jumalallista hyvyyttä lähimmäiselle.
Maistelkaa erilaisia vaihtoehtoja ja pohtikaa millaisia mielikuvia ne herättävät. Keskustelkaa mielikuvista.

Pyydä osallistujia valitsemaan vaihtoehdoista sen, jolla he itse toivottaisivat siunausta. Keskustelkaa siitä, minkä vaihtoehdon osallistujat valitsivat ja miksi. Jos listalta ei löydy sopivaa vaihtoehtoa, pyydä osallistujia miettimään, millä muulla tavalla he toivottaisivat siunausta.
”Olkoon Herra teille hyvä.”
”Olkoon Korkein teille hyvä.”
”Olkoon Ylhäisin teille hyvä.”
”Olkoon Isä Jumala teille hyvä.”
”Olkoon Äiti Jumala teille hyvä.”
”Olkoon Jahve teille hyvä.”
”Olkoon Jumala teille hyvä.”

2. Työskentely (20-25 min)

Tutustukaa raamatunkääntäjä Domingas Itan kertomukseen PowerPointien avulla. Diat pitävät sisällään lyhyesti Domingasin ajatuksia raamatunkäännöstyöstä umbangalan kielelle.

Domingas on sanonut, että hänen roolinsa naisena raamatunkäännöstyössä on merkittävä ja se muuttaa asioita. Keskustelkaa pareittain tai pienissä ryhmissä, mitä merkitystä on sillä, että Raamattua on kääntämässä myös naisia. Miksi se mahdollisesti on merkittävää ja mihin se voi vaikuttaa? Millaisia asioita naiset saattavat huomata, joita miehet eivät välttämättä
huomaa? Mitä muuta tarvitaan, jotta käännös voisi olla mahdollisimman hyvä ja ymmärrettävä?
Domingas mainitsi yhdeksi raamatunkäännöshankkeen ongelmakohdaksi sen, että käännöstiimillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia päästä testaamaan käännösvaihtoehtoja
umbangalankielisissä kylissä. Mitä merkitystä on sillä, että käännösvaihtoehtoja testataan lukijoilla?

Kokoa lopuksi yhteen osallistujien esittämiä ajatuksia. Ne voivat olla myös keskenään ristiriitaisia tai yhteensovittamattomia. Ohjaaja voi jättää näkemykset avoimeksi ja todeta, että kuten raamatunkäännöstyössä, myös tässä keskustelussa näkyy moninaisuus.
Diojen lopussa viimeisessä diassa on muutamia virikkeitä, mitä osallistujat voivat itse tuoda oman äänensä raamatunkäännöstyön edistämiseksi.

3. Päätös (5 min)

Kääntäminen on aina valintojen tekemistä erilaisten käännösvaihtoehtojen äärellä. Eri taustoista tulevat erilaiset ihmiset huomaavat erilaisia asioita. Tätä rikkautta Pipliaseurat eri puolilla maailmaa käyttävät myös raamatunkäännöstyössä, jotta käännöksestä voisi tulla käyttökelpoinen ja luettava erilaisille ihmisille. Jos käännös on jo lähtökohtaisesti niin kankea, ettei sen sisältö avaudu, suuri työ valuu hukkaan. Siksi Pipliaseuroilla on tapana myös testauttaa käännöksiä lukijoilla: halutaan tehdä
kaikki mahdollinen, jotta teksti olisi selkeää ja ymmärrettävää myös lukijan näkökulmasta.

Rukous:

Pyhä Jumala. Johdata työhösi ja tehtäviisi erilaisia ihmisiä, jotta jokainen voisi kuulla sinun teoistasi omalla kielellään. Siunaa raamatunkääntäjien työtä kaikkialla maailmassa. Anna heille viisautta työskennellä Raamatun sanojen äärellä niin, että heidän työnsä koituisi siunaukseksi heidän kansoilleen ja sen myötä kaikille kristityille. Aamen