Kohderyhmä

Aikuiset, nuoret

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä, leiri, kirkkokahvit

Kesto

30-40 min, lisätehtävän kanssa 60min

Teema

Raamattu, raamatunkäännöstyö, usko

Tavoite:

Työskentelyn tavoite on tutustua uuteen psalmikäännökseen, ja pohtia psalmitekstien herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

  • Tämä työskentelyohje printattuna tai ruudulta auki
  • ”Psalmit 2024 -raamattutyöskentely” -diaesitys tykiltä esitettynä
  • Jos teette lisätehtävän, tarvitaan myös liitteenä oleva ”Raamatunkäännöstyö muuttaa maailmaa” -diaesitys ja sen lisätietosivut

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (3 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tässä työskentelyssä tutustutaan Pipliaseuran uuteen Psalmit 2024 -käännökseen ja pohditaan mitä tunteita ja ajatuksia se herättää

2. Virittäytyminen (7 min)

Pyydä osallistujia miettimään pareittain tai pienissä ryhmissä esimerkkejä sanoista, joiden merkitys on heidän elinaikanaan muuttunut tai millaisia uusia sanoja on tullut heidän sanavarastoonsa viime vuosina. Millaiset sanat ovat poistuneet lähestulkoon kokonaan?

Pyydä yhteiskeskustelussa kommentteja pienryhmiltä.

3.  Työskentely (20 min)

Heijasta ”Psalmit 2024 -raamattutyöskentely” -diaesitys tykillä. Kerro ryhmälle esityksen toisesta diasta löytyvät ohjeet, eli ajatus siitä että seuraavaksi katsellaan -92 ja -24 käännöstä rinnakkain neljästä psalmista. Pyydä jokaista miettimään lukiessaan omalla kohdallaan diassa esitettyjä kysymyksiä:

  • Mitä sinussa herää käännöksiä lukiessa?
  • Millaisia oivalluksia, kysymyksiä tai ajatuksia uusi käännös antaa suhteessa aiempaan käännökseen?
  • Mitkä asioita eri käännösten sananvalinnat korostavat tai tuovat esiin?
  • Missä tilanteessa käyttäisit -92 käännöstä ja missä -24 käännöstä?’

Lukekaa psalmien tekstit yksi kerrallaan joko vuorolukuna ääneen tai hiljaa omassa mielessä. Pysähtykää jokaisen psalmin jälkeen ja palatkaa kysymysdiaan. Pyydä osallistujia keskustelemaan kysymyksistä ensin pareissa tai pienissä ryhmissä ja nosta sitten pienryhmistä kommentteja yhteiseen keskusteluun.

(Lisätehtävä 15-20min)

Jos teette lisätehtävän, katsokaa tässä välissä liitteenä olevat lisätehtävän ”Raamatunkäännöstyö muuttaa maailmaa” -esitys. Hyödynnä esittämisessä liitteenä olevia lisätietosivuja.

4. Päätös 10min

Keskustelkaa lopuksi ”Psalmit 2024” -esityksen viimeisessä diassa olevista kysymyksistä:

  • Mitä otat tästä työskentelystä mukaasi?
  • Mikä suhtautumisessasi tai tunteissasi muuttui?
  • Mitä jäät pohtimaan?

Kiitä osallistujia ja lue halutessasi loppuhartaudeksi vielä oma suosikkipsalmisi kumman tahansa kääännöksen mukaan.

 

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyssä tarvittavat liitteet