AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Uuden testamentin käännöstyö alkaa olla loppusuoralla

Kääntäjät, kielellinen asiantuntija Tuomas Juntunen ja eksegetiikan asiantuntija Niko Huttunen kuvaavat artikkelissa alla, millaisten asioiden parissa he ovat viettäneet päiviään alkutalvesta 2018 asti. Mitä oikeastaan tapahtuu ”alkukielen konehuoneessa” ja miten tekstit lopulta kääntyvät mobiiliksi, ymmärrettäväksi suomeksi kaikkia meitä kännykänkäyttäjiä varten.

Teksti: Terhi Huovari

Huhtikuun alkuun mennessä UT2020:n kääntäjien suurin urakka alkaa olla ohi, kun Uuden testamentin kirjat on kertaalleen käännetty alkukielestä suomeksi. Ihan julkaisuvalmiita UT2020-hankkeessa ei kuitenkaan olla, sillä työ jatkuu tiiviinä useiden läpilukujen ja viimeistelyjen parissa aina keskikesälle asti. Edessä on myös useita lukijatestauksia ja niiden tulosten analysointia ennen viimeistä pistettä ja tekstin äänityksiä.

UT2020 on raamatunkäännöstyön uranuurtaja kahdella tapaa: se on ensimmäinen käännös alkukielestä mobiilikäyttäjille ja ensimmäinen käyttäjäkeskeinen raamatunkäännös, myös kansainvälisesti. Käyttäjäkeskeisessä kääntämisessä ajatellaan läpi prosessin sitä, mikä on vastaanottajalle ymmärrettävää ja luontevaa kieltä.

Koska käännöstyön fokuksessa on käyttäjä, palautteen kerääminen erilaisilta ja eri-ikäisiltä käyttäjäryhmiltä on ollut tärkeä osa käännösperiaatteita ja koko käännösprosessia. Itse kääntämistä on ohjannut nykysuomalaisten, etenkin 15–25-vuotiaiden kielentaju.

Varsinaista kohderyhmää määrittelee käyttötilanne: halu lukea tai kuunnella sanaa puhelimesta – iästä riippumatta. Käännös on siten tarkoitettu kaikille suomen kieltä osaaville.

Toukokuussa avaamme avoimen nettikyselyn ja kutsumme lopuksi kaikki mukaan raamatunkäännöstyöhön! Kysely toimii itsenäisesti esimerkkien kautta, joten siihen vastaaminen ei edellytä raamatunkirjojen lukemista kokonaisuudessaan. Tarjoamme kuitenkin oheen myös muutaman kokonaisen käännöstekstin luettavaksi halukkaille.

Kyselystä saadut palautteet otetaan huomioon käännöksen viimeistelyvaiheessa. Valmista on syksyllä: UT2020 julkaistaan lokakuun 2020 lopussa Helsingin Kirjamessujen aikaan Piplia-sovelluksessa ja osoitteessa www.raamattu.fi.

Teksti: Niko Huttunen

Kurkistus käännöksen konehuoneeseen

Tervetuloa Uuden testamentin 2020 -käännöshankkeen konehuoneeseen. Täältä tarjoan kreikan kieltä ja Uuden testamentin maailmaa koskevan asiantuntemukseni kollegani Tuomas Juntusen käyttöön. Hän työstää antamastani raakamateriaalista sen suomennoksen, joka näkyy lukijalle.

Konehuoneeseen kätkeytyy asioita, joita moni raamatunlukija ei tule edes ajatelleeksi. Esimerkiksi kysymys siitä, mitä oikeastaan käännetään. Uuden testamentin alkuperäistä kreikankielistä tekstiä ei ole. Meillä on vain käsikirjoituksia, joissa on eroja. Tämä voisi olla konehuoneen suurin haaste – mutta ei ole.

UT2020-käännöksen pohjana on uusin tieteellinen teksti. Se eroaa joissain kohdin siitä tekstistä, josta nykyinen kirkkoraamattu käännettiin. Esimerkiksi 2. Pietarin kirjeen lopussa ei enää ole sanaa aamen. Kaiken kaikkiaan erot ovat vähäisiä.

Silloin tällöin kreikan sanan merkitys on selvä, mutta joskus yksikään suomen kielen sana ei kunnolla tuo merkitystä esiin. Tällöin voi kääntää useammalla sanalla.

Kreikan sana fobos on tavattu kääntää peloksi. Meille pelko on kuitenkin puhtaasti kielteinen tunne. Raamatun maailmassa sen sijaan oli tärkeää pelätä oikeita tahoja, ennen kaikkea Jumalaa. Olisikohan Jumalan pelko parempi kääntää Jumalan kunnioittamiseksi?

Sanastosta vielä selviää, mutta suurin haaste on kreikan monimutkainen lauserakenne. Saan olla tarkkana siinä, miten lauseet rakentuvat. Tuloksena työstäni on monimutkaista ja erittäin vaikeasti ymmärrettävää suomea. Täällä konehuoneessa karisee kuvitelmat sananmukaisista suomennoksista. Onneksi on Tuomas, joka muokkaa tekstin oikealle suomen kielelle.

Uuden testamentin kääntäminen ei ole niin vaikeaa kuin monen muun saman aikakauden tekstin kääntäminen. Vuosisatoja jatkunut tutkimus on antanut meille laajaa tietoa ja hyviä apuneuvoja. Valtava helpotus on se, että käytössä on tieteellinen teksti.

Työn valmistuessa pääsen itsekin kunnolla katsomaan, miltä tulos näyttää konehuoneen ulkopuolelta.

Teksti: Tuomas Juntunen

Kielellistä tasapainoilua

UT2020-käännöksen kieliasua muokatessa on soviteltava yhteen tavoitteita, jotka pyrkivät vetämään kirjoittajaa eri suuntiin. Koska käännös luetaan pieneltä näytöltä, olisi asiat sanottava mahdollisimman lyhyesti. ”Ylpeilisimmekö siis? Ei käy. Mikä laki sen kieltää? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki.” (Room. 3:27) Näin töksäyttelee Paavali alkutekstin tyylille uskollisesti. Välillä taas saan Niko Huttuselta eteeni raakakäännöksen maratonvirkkeen, joista meidän käännökseemme voi tulla viisikin virkettä. Silti tekstin pitäisi virrata sujuvasti, sillä UT2020:sta tehdään myös ääniversio.

Välttelen sanoja, joita nuoret eivät tutkimusten mukaan tunne. Samalla pitäisi tavoittaa alkutekstin merkitykset. Ruumenet ei ole tuttu parikymppisille, tuskinpa akanatkaan, mutta onneksi roskat on asiayhteydessään (esim. Matt. 3:12) riittävän tarkka ja ymmärrettävä sana.

Digitaalinen alusta antaa mahdollisuuden selittää asioita hyperlinkkien avulla, mutta jos niihin turvaudutaan usein, tehdään karhunpalvelus ääniversion kuuntelijoille. Siksi vaikeita kohtia on käännetty hiukan monisanaisemmin kuin ennen.

Perinteisesti Jumala on kuvannut itseään näin: ”Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.” (Ilm. 22:13) Meidän käännöksemme kertoo tarkemmin, mistä on kyse: ”Minä olen kuin alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen kirjain, alku ja loppu.” Enää ei kuulijankaan tarvitse miettiä, missä mielessä O on viimeinen. Metaforan muuttaminen vertaukseksi kuin-sanalla taas auttaa ymmärtämään, ettei Jumala väitä olevansa merkkejä pergamentilla vaan historian alullepanija ja lopettaja.

Käännöshanke on ekumeeninen, ja eri kirkkokunnat tulkitsevat Raamatun avainkohtia kukin tavallaan. Lukijapalautettakin kerätään. Ilmestyskirjan huora, muinaiselta tuntuvan porton nykyversio, on saanut erilaisilta lukijaryhmiltä ristiriitaisen vastaanoton. Neutraalimpi prostituoitu ei kuitenkaan sovi Ilmestyskirjan alkutekstin ronskiin tyyliin.

Työni onkin kompromissien taidetta. Lopputulos ei saa silti vaikuttaa kompromissilta. Nyt tehdään tarkkaa ja nautittavaa Raamatun suomennosta!

Artikkeli on julkaistu Piplia-lehdessä 1/2020.

Lue lisää

Uuden testamentin 2020 käännöstyö 
Piplia-lehti 1/2020