• Suomen Pipliaseura toteuttaa tehtäväänsä osana kirkkojen kansainvälistä ja ekumeenista verkostoa. Hallinnollisesti Suomen Pipliaseura on yhdistys, jonka jäseninä on yli puolet Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto, johon kuuluu protestanttisia vähemmistökirkkoja.

  Suomen Pipliaseura on eri maissa toimivien pipliaseurojen yhteistyöjärjestön perustajajäsen. Sen jäseninä on paikallisia Pipliaseuroja, jotka toimivat yli 200 maassa tai alueella. Yhtyneet Raamattuseurat on laajin raamattutyön toimija. Sen jäsenet harjoittavat raamatunkäännöstyötä, Raamattujen kustantamista ja edistävät Raamatun käyttöä.

  Suomen Pipliaseura ei itse lähetä työntekijöitä toteuttamaan hankkeita vaan se toimii yhteistyössä paikallisen pipliaseuran kanssa ja osallistuu niiden hankkeisiin.

 • Varat tulevat pääasiassa Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta, yksityisiltä ihmisiltä ja ulkoasiainministeriön kehityspoliittiselta osastolta KEO:lta.

 • Avustushankkeet valmistelee ja priorisoi paikallinen kumppani. Paikalliset työntekijät, jotka tuntevat oman maansa olot, takaavat, että tuki suunnataan oikein. Paikallinen seura voi esittää hankkeita rahoitettavaksi Yhtyneiden Raamattuseurojen avustusohjelman kautta. Yhtyneillä Raamattuseuroilla on yhteisesti sovitut periaatteet, joiden perusteella eri raamatunkäännösohjelmat asetetaan prioriteettijärjestykseen.

  Suomen Pipliaseuran tuki on pitkäjänteistä. Esimerkiksi Uuden testamentin kääntämiseen kuluu noin kymmenen vuotta.

 • Vuonna 2021 yhdestä eurosta käytettiin avustustyöhön 78 senttiä, jäljelle jäävän 22 sentin kuluessa tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

  Suomen Pipliaseura harjoittaa myös Raamatun kustantamista Suomessa. Kustannustoiminnan tuotot ja kulut näkyvät erillisinä erinä seuran tilinpäätöksessä. Kansainväliseen työhön tarkoitettuja varoja ei käytetä kustannustoimintaan Suomessa.

 • Eniten raamattutyötä edistää lahjoitus, joka annetaan suurimpaan tarpeeseen. Piplia on sitoutunut rahoittamaan eri hankkeita kansainvälisen pipliaseurojen verkoston kautta. Suurimpaan tarpeeseen kohdistetun lahjoituksen avulla ohjaamme varat niihin hankkeisiin, joita olemme pitkäjänteisesti sitoutuneet tukemaan. Näin varmistamme kumppaniseurojen työn jatkuvuuden ja vakauden.

  Ajankohtaisiin lahjoituskohteisiin on helpointa lahjoittaa lahjoituslomakkeella.

  Yleiset lahjoitusviitteet:

  Lahjoitus suurimpaan tarpeeseen, viite: 14009
  Lahjoitus raamatunkäännöstyöhön, viite: 14025
  Lahjoitus lukutaitotyöhön, viite: 14012
  Tilinumero: FI58 8000 1800 0557 83

 • Piplian tekstiviestilahjoituspalvelun tarjoaa Securycast oy. Lahjoitusnumero 16499 on käytössä kaikilla palvelun käyttäjillä, ja lahjoitus ohjautuu oikeaan kohteeseen lähetettävän viestin sisällön perusteella. Lahjoitussanat PIPLIA ja PIPLIA20 kohdentavat lahjoituksen Piplian työhön.

 • Suomen Pipliaseura rahoittaa hankkeita pääsääntöisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen verkoston kautta. Kumppaneina toimivien paikallisten pipliaseurojen hallintoa ja taloutta tarkastavat kansainvälisesti hyväksytyt tilintarkastajat. Monet hankkeet saavat tukea useammalta rahoittajalta, jolloin hankkeiden toteutumista ja raportointia voidaan toteuttaa yhdessä.

  Yhteistyöjärjestön työntekijät seuraavat hankkeiden toteutumista. Suomen Pipliaseuran työntekijät tekevät omia monitorointimatkoja sen varmistamiseksi, että varoja käytetään sovitulla tavalla.

  Osallistuminen ohjelmiin Yhtyneiden Raamattuseurojen kautta edellyttää, että hanketta toteuttava seura ja rahoittava seura sitoutuvat yhteisesti sovittuihin hankehallintoa, taloudenhoitoa ja raportointia sääteleviin ehtoihin. Mikäli varoja käytetään muihin kuin alkuperäisessä hankehakemuksessa kuvattuihin toimintoihin, voi hanketta toteuttava kumppani joutua palauttamaan saamansa taloudellisen tuen.

 • Suomen Pipliaseura ei itse lähetä työntekijöitä toteuttamaan hankkeita vaan se toimii yhteistyössä paikallisen pipliaseuran kanssa ja osallistuu niiden hankkeisiin. Piplian tukemissa raamatunkäännöshankkeissa varsinaisina kääntäjinä on aina kohdekieltä äidinkielenään puhuvat työntekijät.

 • Voit päivittää osoitteesi osoitteenmuutoslomakkeella. Jos haluat muuttaa tilauksiasi, voit käyttää palautelomaketta tai lähettää sähköpostia: info@piplia.fi

 • Piplia-sovelluksen käyttöohjeita on osoitteessa: https://raamattu.fi/ohjeet