Agricolan päivä 9.4. – Nykysuomalaiset maksaisivat lukutaidostaan vain 4000 euroa

Agricolan päivänä 9.4. juhlitaan suomen kirjakielen syntyä ja lukutaidon kehittymistä. Suomalaiset pitävät lukutaitoa itsestään selvänä taitona, vaikka lukutaidottomana yhteiskunnassa toimiminen olisi vaikeaa. Suomen Pipliaseuran tutkimuksen mukaan suomalaiset olisivat valmiita sijoittamaan keskimäärin 3802 euroa lukutaitoon, jos sen opettaminen ei olisi julkisin varoin hoidettua.

Suomalaisista eniten lukutaitoa rahassa arvottavat nuoret, varsinkin 25–34-vuotiaat, jotka olisivat valmiita sijoittamaan 6187 euroa oppiakseen lukemaan. Vähiten lukutaitoon olivat valmiita sijoittamaan keski-ikäiset ja yli 65-vuotiaat. 45 prosenttia vastaajista ei osannut antaa euromääräistä summaa lukutaidolleen.

IRO Researchin toteuttamiin tutkimushaastatteluihin osallistui 1000 henkilöä. Vastauksista kävi ilmi, että suomalaiset tuntevat huonosti lukutaitonsa pitkän historian. Vain 14 prosenttia tiesi, että enemmistö suomalaisista (yli 80 prosenttia) saavutti lukutaidon jo 1850-luvulla.

Lukutaidottomuus yhä globaali ongelma

Maailmassa on edelleen 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Tämä merkitsee, että maailman aikuisista joka viides on lukutaidoton. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia. Lukutaidottomuutta selittää osaltaan se, että maailman lapsista 60,7 miljoonaa ei käy koulua ja vielä useammat käyvät koulussa epäsäännöllisesti tai jättävät sen kesken. Lukutaito on ratkaiseva keino kamppailussa maailmanlaajuista epätasa-arvoa, köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

Pipliaseurat tekevät kaikkialla maailmassa lukutaitotyötä, jolla on vaikutusta haavoittuvien ryhmien, kuten vähemmistökansojen identiteettiin ja köyhien arjen paranemiseen, Suomen Pipliaseuran viestintäjohtaja Terhi Huovari kertoo. – Lähitulevaisuudessa työn painopiste on erityisesti Itä-Afrikassa, jossa Pipiaseuroilla on alkamassa uusi viiden maan yhteinen lukutaito-ohjelma. 

Agricola-leivoksia kahviloissa ja kotona

Tänäkin vuonna nautitaan Agricolan nimikkoleivoksia. Leivoksesta on muodostunut kansainvälisen  lukutaitotyön symboli. Agricola-leivoksia voi tehdä itse tai nauttia kahviloissa Helsingissä, Raumalla ja Rovaniemellä.

Agricola-leivoksia myydään Helsingissä Kakkugallerian viidessä kahvilassa sekä Café Esplanadissa ja Café Succèsissa. Raumalla leivoksilla on myynnissä Vanhan-Rauman Café Salissa, Kontion kahvilassa ja Prassenissa. Rovaniemellä leivoksia tarjoaa Café-Catering Soppa ja Sumppi. Leivoksia on myös seurakuntien kahviloissa.

Kahviloiden lisäksi leivoksilla voi maistella myös kotona. Jotain maukasta -blogin Mari Moilanen kokeili leivosta kotonaan Piplian sivuilta löytyvällä reseptillä. – Leivos on ihastuttava. Sekä maultaan että kirpsakan punaiselta ulkomuodoltaan, hän kehuu.  

Katso Agricola-leivoksen resepti

Tutkimuksen tausta:

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 14.–21.3.2016.