Alkuperäiskansojen kieltä tulee vaalia

Tiesitkö, että saamelaiset ovat Euroopan ainoa jäljellä oleva alkuperäiskansa? Maailmassa on arviolta 370 miljoonaa alkuperäiskansalaista, jotka asuvat yli 90 maassa.

9.8. vietetään YK:n kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, kuinka tärkeää on parantaa alkuperäiskansojen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia ylläpitää perinteitään ja elinkeinoaan. Kansainvälisen päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota alkuperäiskansojen kriittiseen menettämiseen ja kiireelliseen tarpeeseen säilyttää, elvyttää ja edistää niitä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Alkuperäiskansojen kieli on valtakieliin nähden herkässä asemassa ja niillä on uhkana hävitä. Kielillä on tärkeä asema kaikkien kansojen jokapäiväisessä elämässä. Ne ovat keskeisessä asemassa ihmisoikeuskysymyksissä, rauhan rakentamisessa ja kestävässä kehityksessä.

Raamatunkäännöstyöllä tuetaan alkuperäiskieliä ja kansan identiteettiä

Pipliaseuran raamatunkäännöstyö elvyttää kuihtuvia alkuperäiskieliä ja tukee vähemmistökielten vaalimista. Käännöstyöhön liittyy laaja sanaston ja kieliopin tarkastelu. Raamattu sisältää paljon kohdekulttuureille tuntematonta ainesta, joka täytyy tavalla tai toisella sanoittaa niin, että lukijatkin sen ymmärtävät.

Käännöstyö ylläpitää kielen rikkautta, samalla vahvistetaan vähemmistöön kuuluvien identiteettiä, sanoo käännöstyön johtaja Seppo Sipilä Suomen Pipliaseurasta.

Sipilän mukaan raamatunkäännöstyön takana on myös suuri kristillinen periaate, jossa asetutaan vähemmistön puolelle. Vähemmistöt ovat valtakulttuuriin nähden heikommassa asemassa. Usein Raamattu ja siihen liittyvä kirjallisuus on ainoaa kirjallista materiaalia vähemmistön omalla kielellä.

Pohjoissaamen uutta Raamattua juhlitaan elo-syyskuussa

Kirkolliskokous hyväksyi viime syksynä uuden pohjoissaamen raamatunkäännöksen. Käännös otetaan käyttöön Suomessa 1.9.2019. Uusi käännös tukee saamelaista jumalanpalveluselämää, mutta sillä on tärkeä kielellinen ja kulttuurinen merkitys – myös saamelaisten identiteetin vahvistajana.

Pohjoissaame on saamen kielistä levinnein: sitä puhuu 75 % kaikista saamenkielisistä. Pohjoissaamea puhuvat asuvat Norjan, Suomen ja Ruotsin valtioiden alueella, ja puhujia on useita kymmeniä tuhansia. Uuden raamatunkäännöksen toteutuksessa on huomioitu, että pohjoissaamen kieli olisi ymmärrettävää eri maiden alueella. Käännöksessä kieltä on kontekstualisoitu eli sovitettu saamelaiseen maisemaan. Tällä tavoin lukija hahmottaa saman tien, mistä on kysymys.

Vanhan, vuodelta 1895 peräisin olevan raamatunkäännöksen ymmärtäminen on ollut etenkin nuorille vaikeaa. Ennestään saamenkielisestä evankeliumikirjasta on pohjoissaameksi ollut käytössä kirkkovuoden evankeliumitekstit ja psalmit. Uusi raamatunkäännös tukee jumalanpalveluselämää, kun kaikki lukukappaleet voidaan lukea omalla äidinkielellä. Saamelaisten kirkollisen ja hengellisen elämän kehittämisessä sekä sielunhoitotyössä käännös avaa oven laajemminkin yhteisille keskusteluille ja asioiden syvemmälle käsittelylle.

Pohjoissaamen raamatunkäännös on syntynyt pohjoismaisena yhteistyönä. Suomessa käyttöönottojuhlia vietetään 1.9. Utsjoella.