Blogi: Missiomme ytimessä

Toimin raamatunkääntäjänä 1980- ja 1990 -luvuilla. Timugoninkielinen Uusi testamentti valmistui 1998. Tehtävä oli erittäin palkitseva, koska yksi kokonainen kansaryhmä saa nyt lukea, kuinka Jumalan rakastaa heitä. Koko Raamattu ja apokryfikirjat valmistuivat 2013.

Hankkeen alkuvaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että osa 30–50 vuotiaista naisista oli jäänyt yleisen kehityksen ulkopuolelle. He olivat lukutaidottomia. Ryhdyimme toimeen ja kehitimme aikuisille aapisia ja helppolukuisia kirjasia. Naapurin emäntä ja hänen ystävänsä oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Jälleen kerran tehtävä oli erittäin palkitseva. Jos elämän saavutuksia voidaan mitata, minusta tuntuu, että lukutaidon lahjoittaminen toiselle on yksi tärkeimmistä asioista. Siitä tulee niin hyvä fiilis!

Raamattujen julkaiseminen lukutaidottomille ihmisille ei ole järkevää toimintaa. Tavoitteena on, että ihminen – ilman muiden apua, itsenäisesti – pystyy olemaan vuorovaikutuksessa Raamatun sanoman kanssa. Toki äänitteen kautta lukutaidotonkin kuulee Jumalan puhetta, mutta jos sanoman sisäistäminen on tavoitteena, lukeminen on paljon tehokkaampi lähestymistapa. Lukutaidon edistäminen on näin pipliaseurojen ydintoimintaa, etenkin niissä maissa, jossa lukutaidottomuusaste on korkea. Maalimassa on noin 750 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä, josta 2/3 näistä naisia.

Jos elämän saavutuksia voidaan mitata, minusta tuntuu, että lukutaidon lahjoittaminen toiselle on yksi tärkeimmistä asioista. Siitä tulee niin hyvä fiilis!

Oma kieli on tärkeä osa identiteettiä ja oikeus opetukseen on osa YK:n ihmisoikeusjulistusta. Kirjakieli tarkoittaa monelle vähemmistökansalle olemassaolon oikeutusta. Omalla kielellään ihminen voi ymmärtää ja ilmaista merkitykset parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjakielen luominen edellyttää kokonaisvaltaista tutkimusprosessia kielestä ja kulttuurista. Varsinaisen käännöstyön ohessa tehdään sanakirjoja, lukutaitomateriaalia sekä kootaan kansantarinoita ja muuta kansanperinnettä.

Suomen Pipliaseuran aloittama Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman ensisijainen tarkoitus on vähentää lukutaidottomuutta neljässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa tarjoamalla lukutaito-opetusta naisille ja tytöille, jotka puhuvat 16 vähemmistökieltä. Ohjelmasta hyötyvät ensisijaisesti lisääntymisiässä olevat lukutaidottomat naiset. Toisena kohderyhmänä ovat koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Kun äiti osaa lukea, koko perhe voi paremmin.

Ohjelman tärkein vaikutus on 20 000 naisen voimaannuttaminen funktionaalisen lukutaidon avulla vuoteen 2022 mennessä. Monille Afrikan vähemmistökieltä puhuville nuorille ja aikuisille virallisen koululaitoksen ulkopuolella tapahtuva opetus on yksi tärkeimmistä oppimistavoista ja useimmille ainoa mahdollisuus kouluttautua. Tällainen koulutus saavuttaa ihmiset heidän omassa kontekstissaan ja onnistuu parhaiten heidän omalla äidinkielellään. Tämä ohjelma vastaa heidän tarpeisiinsa.

Kun äiti osaa lukea, koko perhe voi paremmin.

Pipliaseurojen työn periaatteisiin kuuluu, että tukea viedään sinne, missä tarve on suurin. Ensimmäiseksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on 38 valtiota, jossa lukutaidottomuus on merkittävä. Äärimmillään esimerkiksi Kenian turkanakansasta 90 % on lukutaidottomia. Toiseksi Afrikan maanosassa on eniten kieliä, joille ei ole vielä käännetty Raamattua. Joidenkin laskelmien mukaan yli 800 kieltä. Ja kolmanneksi maanosittain laskettuna eniten kristittyjä on Afrikassa, yli 600 miljoonaa. Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella kristillinen kirkko on myös yksi maailman nopeimmin kasvavista. Vuonna 2017 luku on kasvanut 17 miljoonalla. Mutta on seurakuntia, joissa pastorikin on lukutaidoton ja saarnaa korvakuulolta. Raamattu on, muttei kykyä käyttää sitä.

Teksti: Richard Brewis