Lahjoituksesi käytetään raamattutyöhön, lukutaitotyöhön tai Raamatun käytön edistämiseen Suomessa ja maailmalla.

Pipliaseura tekee maailmanlaajuista raamattutyötä osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies, UBS) verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Kansainväliseen työhön osoitetut lahjoitukset käytetään aina UBS:n kautta paikallisten pipliaseurojen hankkeisiin.

UBS:n toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto, hallitus sekä paikalliset viranomaiset.

Suomen Pipliaseura raportoi yksityisvarainhankinnan lahjoitusvaroista ja niiden käytöstä poliisiviranomaiselle rahankeräyslain puitteissa. Vuonna 2023 Pipliaseuran kaikista tuloista 74 % käytettiin kansainvälisiin projekteihin ja 26 % tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään.

Lue, miten raamattutyö muutti maailmaa viime vuonna