7000

kieltä maailmassa

733

kielellä Raamattu

1,5 miljardia

ihmistä ilman Raamattua

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Käännöstyö jatkuu edelleen, jotta jokainen saisi lukea Raamattua omalla kielellään.

Raamatunkäännöstyön tilastot 2022

Maailmanlaajuisesti vuoden 2022 lopussa koko Raamattu oli saatavana 733 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,9 miljardia ihmistä.

Uusi testamentti on käännetty 1 622 kielelle, ja jokin yksittäinen raamatunosa on käännetty 1 255 kielelle. 7,2 miljardilla ihmisellä maailmassa on siis jokin raamatunteksti luettavanaan omalla äidinkielellään.

Työ jatkuu. Yli puolelle maailman kielistä ei ole käännetty mitään raamatuntekstiä. Tämä koskee 201 miljoonaa puhujaa 3 776 eri kielellä. Lähes puolellatoista miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua äidinkielellään.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 30.3.2023 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2022. Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikkien keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut.

Vuoden 2022 lopussa koko Raamattu oli käännetty 733 kielelle, joita puhuu 5,9 miljardia ihmistä. Lähes puolellatoista miljardilla ihmisellä ei kuitenkaan ole Raamattua äidinkielellään.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Vuonna 2022 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 81 kielellä. Aivan ensimmäisen käännöksensä sai 57 kieltä. Uusia käännöksiä valmistui 25 kielelle.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 14 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 5 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 38 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa

Ensimmäiset koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 100 miljoonaa ihmistä.

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ajan kuluessa ja näin myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin.

Vuonna 2022 pipliaseurat julkaisivat 25 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on 623 miljoonaa ihmistä. Uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä, muttei ole välttämättä ensikäännös. Samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Tavoite: 1 200 käännöstä valmistuu vuoteen 2038 mennessä

Käännöstyön vauhdikkaasta etenemisestä huolimatta edelleen puolet maailman yli 7 000 kielestä on vailla omaa raamatunkäännöstä.

Pipliaseurojen tavoitteena on saada valmiiksi 1 200 käännöstä vuoteen 2038 mennessä. Niiden avulla on mahdollisuus saavuttaa 600 miljoonaa ihmistä. Tavoite asetettiin vuonna 2018, ja 133 käännöstä on jo valmistunut. Työtä on edessä, sillä 333 käännöstekstiä on valmisteilla ja 734 hanketta aloittamatta.

”Oli kielen puhujia sitten muutama tuhat ja miljoonia, raamatunkäännöksen tekeminen vie saman verran aikaa ja resursseja. Vaikka viimeiset kolme vuotta ovat maailmanlaajuisesti olleet haastavia, aiomme saada vielä puuttuvat yli 1000 käännöstä tehtyä vuoteen 2038 mennessä.” kertoo Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) ohjelmajohtaja Alexander M. Schweitzer.

Raamattu ei kuulu pelkästään valtakielille ja enemmistöille. Uskonnonvapaus on yksi ihmisen perusoikeuksista ja siihen ei pitäisi vaikuttaa yhteisön koko, resurssit tai valta-asema. Piplian raamatunkäännökset vähemmistökielille edistävät yhdenvertaisuutta.

Raamattujen digitaalinen tietokanta kokoaa raamatunkäännökset verkkoon

The Digital Bible Library® (DBL) mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista olevia raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

Tällä hetkellä Digitaalisessa raamattukirjastossa on yhteensä 3 217 tekstiä 1 969 kielellä, joita puhuu maailmassa 6,1 miljardia ihmistä.

Lisäksi digitaalisessa kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Ääniraamattuja on saatavissa peräti 5,9 miljardin puhujan kielellä.

Raamattu saavutettavaksi myös viittomakielillä ja pistekirjoituksella

Maailmassa on noin 400 viittomakieltä, vain yhdelle niistä on käännetty koko Raamattu. Raamattujen digitaalisessa tietokannassa on saatavilla 25 viittomakielistä videokäännöstä, kattaen 2,4 miljoonaa puhujaa, joiden äidinkieli viittomakieli.

Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: vuoden 2022 lopussa kirjastossa oli 57 pistekirjoitustiedostoa 44 eri kielellä.

Käännöksiä Suomessa

Vuonna 2022 Suomessa julkaistiin ortografialtaan uudistettu versio Johanneksen evankeliumista koltansaamen kielellä. Edellisvuonna (2021) julkaistiin evankeliumit inarinsaameksi sekä Luukaan evankeliumi selkokielellä.

Tällä hetkellä koltansaamenkieliselle käännöshankkeelle valmistellaan jatkoa, ja sille asetetaan ohjausryhmä kevään aikana. Koltansaame on yksi kolmesta Suomessa puhuttavasta saamen kielestä.

Myös Suomessa puhutun romanikielen sekä viittomakielten käännöshankkeiden jatkoa selvitetään.

Lue lisää käännöstyöstä vähemmistökielille Suomessa.

Vuoden 2022 tammikuussa alkoi Vanhan testamentin kääntäminen alkukielestä uudelleen suomeksi. Vanha testamentti VT2028 käännetään alkukielestä mobiilikäyttäjille samoilla periaatteilla kuin syksyllä 2020 julkaistu Uusi testamentti UT2020. Työtä tekevät Pipliaseuran neljä kääntäjää, hankkeen johtoryhmä sekä seitsemänhenkinen ekumeeninen ohjausryhmä. Psalmit julkaistaan alkuvuodesta 2024, ja koko Vanha testamentti vuonna 2028.

Lue lisää käännöksistä: UT2020 ja VT2028

Lue tai kuuntele julkaistuja käännöksiä:

Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä sekä edistää Raamatun käyttöä.

Piplian työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään. Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoa 240 maassa ja alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät puhuvat paikallisia kieliä äidinkielenään. Työtä tehdään vähemmistökielten parissa, mikä parantaa myös syrjäytettyjen asemaa.