mies pöydän ääressä, tietokone ja raamattu pöydällä

Raamatunkäännöshankkeet ovat pitkäntähtäimen työtä. Vuonna 2021 Tansaniassa aloitetun fipankielisen raamatunkäännöshankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2034. Pastori Revocatus Sumunia motivoi pitkässä hankkeessa oma yhteisö ja se, miten tärkeitä omankieliset raamatuntekstit ovat heille. Suomen Pipliaseura tukee hanketta.

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Käännöstyö jatkuu edelleen, jotta jokainen saisi lukea Raamattua omalla kielellään.

Raamatunkäännöstyön tilastot 2021

Maailmanlaajuisesti vuoden 2021 lopussa koko Raamattu oli saatavana 719 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,8 miljardia ihmistä. 65 % Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä.

Uusi testamentti on käännetty 1 593 kielelle. Näiden kielten puhujia on 845 miljoonaa.

Jokin yksittäinen raamatunosa on käännetty 1 212 kielelle.

Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä. Tämä koskee 219 miljoonaa puhujaa.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 30.3.2022 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2021. Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikkien keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Vuonna 2021 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 90 kielellä. Uusista raamatunkäännöksistä 48 oli ensikäännöksiä. Uusia käännöksiä valmistui 43 kielelle.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 3 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 8 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 37 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa
  • Ensimmäiset koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 11 miljoonaa ihmistä

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin.

Vuonna 2021 pipliaseurat julkaisivat 43 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on 783 miljoonaa ihmistä. Uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä, muttei ole välttämättä ensikäännös. Samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Tavoite: 1 200 käännöstä valmistuu vuoteen 2038 mennessä

Käännöstyön vauhdikkaasta etenemisestä huolimatta edelleen puolet maailman yli 7 000 kielestä on vailla omaa raamatunkäännöstä.

Yhteensä 1,3 miljardille ihmiselle on käännetty vain joitakin osia Raamatusta, eikä 219 miljoonalle ihmiselle ole käännetty Raamattua vielä lainkaan.

”Jokainen raamatunkäännös mahdollistaa yhä uusien ihmisten pääsyn Jumalan sanan tarjoamaan toivoon ja rauhaan. Sitä tarvitaan erityisesti näinä muuttuvina aikoina. Moni navigoi elämänsä myrskyissä ilman Raamatun tuomaa lohtua, joten käännöstyöllä on kiire”, sanoo UBS:n toiminnanjohtaja Michael Perreau.

Pipliaseurojen tavoitteena on saada 20 vuodessa valmiiksi 1 200 käännöstä. Niiden avulla on mahdollisuus saavuttaa 600 miljoonaa ihmistä.

Työtä on edessä, sillä 312 tekstiä on valmisteilla ja 808 hanketta aloittamatta.

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies, UBS) on maailmanlaajuinen pipliaseurojen verkosto, joka toimii 240 maassa ja alueella.

Raamattujen digitaalinen tietokanta kokoaa raamatunkäännökset verkkoon

The Digital Bible Library® (DBL) mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista olevia raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

Tällä hetkellä digitaalisessa Raamattukirjastossa on yhteensä 2 935 tekstiä 1 833 kielellä, joita puhuu maailmassa 6,1 miljardia ihmistä.

Lisäksi digitaalisessa kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Ääniraamattuja on saatavissa peräti 5,8 miljardin puhujan kielellä.

Raamattu saavutettavaksi myös viittomakielillä ja pistekirjoituksella

Raamattujen digitaalisessa tietokannassa on saatavilla 19 viittomakielistä videokäännöstä, kattaen 2 miljoonaa puhujaa, joiden äidinkieli viittomakieli.

Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: vuoden 2021 lopussa kirjastossa oli 56 pistekirjoitustiedostoa 43 eri kielellä.

Uusia käännöksiä Suomessa

Suomessa julkaistiin vuonna 2021 kotimaan kielivähemmistöille kaksi raamatunkäännöstä: Evankeliumit inarinsaameksi sekä Luukaan evankeliumi selkokielellä. Edellisvuotena ilmestyi mobiilikäyttäjille tarkoitettu Uusi testamentti 2020 -käännös.

Lue täältä lisää käännöstyöstä vähemmistökielistä Suomessa.

Lue täältä lisää UT2020 ja VT2028 -käännöksistä.

Suomen Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. Seura kääntää ja kustantaa Raamattua sekä herättää mielenkiintoa sanaa kohtaan sekä edistää työnsä kautta lukutaitoa ja parantaa syrjäytettyjen asemaa. Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa 240 maassa tai alueella, joissa työtä tekevät paikalliset pipliaseurat. Työntekijät puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.