Käännöstyö ja lukutaito käsi kädessä 

Vuosi 2022 oli ensimmäinen toimintavuosi, jolloin sovelsimme vuoden 2021 joulukuussa vahvistettua uutta strategiaa. 

Kotimaisessa työssä merkittävin uusi avaus on VT2028-hankkeen käynnistyminen vuoden 2022 alussa. Kyseessä on merkittävä ja mittava kuuden vuoden hanke, jossa käännämme Vanhan testamentin Suomen Pipliaseurassa kehitetyllä uudenlaisella menetelmällä mobiiliympäristöön. Käännöstyö rakentuu uskollisuudesta pohjatekstille ja käyttäjän kielentajun vakavasti ottamiselle. On odotettavissa, että innovatiivisen käännöshankkeen vaikutus ulottuu vuosikymmeniksi eteenpäin. Työllämme on Raamatun käyttäjien elämään pysyvä vaikutus. 

Strategiassa olemme asettaneet tavoitteeksi, että seura tunnistetaan digitaalisista palveluista, jotka syventävät suhdetta Raamattuun ja herättävät halua sitoutua raamattutyöhön. Työn vahvistumisen edellytyksenä on, että vahvistamme ja laajennamme varainhankinnan pohjaa. Vuonna 2023 olemme kohdentaneet ja lisänneet varainhankinnan resursseja. Keskeinen osa seuran varainhankinnan strategiaa on siinä, että seura tunnetaan yhä laajemmin luotettavana kansainvälisen työn tekijänä. Kehitämme raportointia yhteistyökumppaneille ja työn tukijoille. 

Kansainvälisesti tuemme vähemmistökielten asemaa ja vaikutamme syrjiviin asenteisiin. Vahvistamme käännöstyön ja lukutaitotyön yhteyttä. Vahvistamme kumppaniemme lukutaitotyötä vähemmistökielille ja erityisesti naisille. Tuemme ymmärtävän lukemisen kehittämistä. 

Uuden strategian suuntainen kehitys on vuonna 2022 kasvattanut lukutaitotyön suhteellista osuutta seuran kansainvälisissä ohjelmissa (43 %). Jatkossa tilanne tulee tasoittumaan. Uusia resursseja kohdistetaan jatkossa käännöstyön vahvistamiseen. Ensimmäinen askel tässä on kolmannen raamatunkäännöstyön asiantuntijan rekrytoiminen vuoden 2023 alusta.  

Seuran hallituksen keskeisin tehtävä vuoden 2022 aikana oli uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin valmistelu ja toteuttaminen. Rekrytointia ohjasi seuran uusi strategia. Joulukuun kokouksessaan hallitus nimitti uudeksi toiminnanjohtajaksi teologian tohtori Petri Merenlahden. Hän aloittaa työnsä seurassa, jonka toiminta on dynaamista. Hallinto ja talous ovat hyvässä kunnossa. 

Jukka Keskitalo, hallituksen puheenjohtaja 

Jatkuva muutos jatkuu 

Vuosi 2022 oli kolmas peräkkäinen poikkeuksellinen toimintavuosi Suomen Pipliaseura työssä. Vuosi 2020 sai voimakkaan aksentin koronaepidemiasta. Vuosi 2021 oli odotuksen ja yhteiskunnan hitaan avautumisen vuosi. Vuosi 2022 alkoi toiveikkaana, mutta pian toimintaa varjosti Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan. Epävarmuudesta ja yllätyksellisyydestä tuli järjestötoiminnan uusi normaalitila. 

Yksi seuran strategiassa nimetty toimintaa ohjaava arvo on rohkeus uudistua. Kehitämme toimintaamme ja vastaamme rohkeasti haasteisiin. Strategiamme mukaisesti olemme edelläkävijä, joka vahvistaa omaa osaamistaan. Perustamme toimintamme käyttäjätutkimuksiin ja tarvekartoituksiin. 

Rauhallisempina aikoina toiminnan kehittäminen on systemaattinen, jatkuvien muutosten sarja. Poikkeuksellisissa olosuhteissa tarvitaan ripeitä ja määrätietoisia toimia, joihin sisältyy suurempia riskejä kuin rauhallisempaan kehitystyöhön. Voimme olla iloisia ja kiitollisia, että työ menee hyvin eteenpäin.  

Koronavuosi 2020 laittoi liikkeelle kehittämisprosesseja, joiden seurauksena poikkeusolojen ratkaisuista tuli vähitellen uusi normaali. Strategiamme mukainen palveluiden ja toiminnan siirtyminen verkkopohjaisesti tapahtui voimakkaana sykäyksenä, joka pysyvästi muutti tapaa, jolla palvelemme seurakuntia. Samanlainen muutos tapahtui myös kansainvälisessä työssä. Strategiamme mukaisesti raamatunkääntäjien koulutusta ja käännöstyön laadunvalvontaa tehdään enemmän verkkoympäristössä. Ympäristöä kuormittava lentomatkustaminen vähenee. Rakennamme parempaa tulevaisuutta vastuullisesti, kuten strategiassa lupaamme. 

Jatkuva muutos koskee myös toiminnanjohtajaa henkilökohtaisesti. Tilinpäätös ja kertomus vuoden 2022 toiminnasta on viimeinen, jonka valmistelusta vastaan Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtajana. Aloitin seuran pääsihteerinä 1.4.1993 ja päätän työni toiminnanjohtajana 30.6.2023. Voin katsoa noita vuosia kiitollisena. Jumalan runsas siunaus on seurannut Suomen Pipliaseuran työtä. Tärkein siunaus on työn vaikuttavuus, se miten työ muuttaa yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen elämää. On ollut etuoikeus olla elämäntyönmittainen matka mukana tässä muutoksessa ja muuttua itsekin. 

Markku Kotila, toiminnanjohtaja