Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansanryhmät saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. Lukutaidon myötä syrjäytettyjen ja vähemmistöjen asema ja vaikutusmahdollisuudet paranevat. Luku- ja kirjoitustaito on ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta.

”Muutosvoimana lukutaito” -materiaalit sopivat hyödynnettäviksi aikuistyön ryhmissä ja piireissä, nuorisotyössä ja rippikouluissa, perhekerhoissa ja lapsityössä. Materiaalien avulla voit myös kertoa esimerkiksi seurakunnan erilaisissa kokoontumisissa oman kielen ja lukutaidon merkityksestä.

Syvenny teemaan ja lisätietoja: Muutosvoimana lukutaito 

Vinkki: Muutosvoimana lukutaito -sivun avulla voit esitellä lukutaidon ja lukutaitotyön merkitystä erityisesti vähemmistökielten puhujille.

Naisten lukutaitotyön esittely kirkkokahveilla

Esittely Pipliaseurojen tekemästä lukutaitotyöstä ja lukutaidon merkityksestä naisille kuudessa Afrikan maassa.

Lukutaidon merkitys -pohdintatyöskentely

Työskentelyssä pohditaan lukutaidon merkitystä ja sitä, millaisia haasteita lukutaidottomat kohtaavat. Sopii rippikouluun ja nuorisotyöhön sekä aikuisryhmille. Kesto n. 30-45 min.

Lukutaidon merkitys -kuvaelmatyöskentely

Työskentelyssä eläydytään lukutaitoa oppivien tansanialaisten ihmisten asemaan ja pohditaan lukutaidon ja koulutuksen merkitystä. Sopii rippikouluun ja nuorisotyöhön sekä aikuisryhmille. Kesto n. 45 min.

Nuoruuden ja aikuisuuden rajalla -työskentely ryhmille

Työskentelyssä pohditaan arvoja ja elämänvalintoja sekä tutustutaan malawilaisten nuorten elämään. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa empatiakykyä. Sopii rippikoulu- ja nuorisotyöhön. Kesto n. 30 min, lisätehtävän kanssa n. 40 min.

joukko oppilaita ja opettajia seisoo ja hymyilee

Lukutaito ja eriarvoisuus -rastirata

Rastirata sopii lukutaidon merkityksen käsittelyyn toiminnallisesti ja havainnollisesti. Radalla pohditaan omakohtaisesti lukutaidottomuuden tuomaa eriarvoisuutta ja vaikutuksia elämään. Rata kestää 75min, lisätehtävän kanssa 90min. Sopii nuorille ja aikuisille.

Lukutaito osana lähetystyötä - rippikoulun oppimissisältö

Oppimissisällön myötä tutustutaan kirkon ja sen lähetysjärjestöjen tekemään työhön ihmisten välisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Kesto n. 45-60 min.

Elämää biisintekijänä - työskentely nuorisotyöhön

Rippikoulu- ja nuorisotyöhön sopiva toiminnallinen työskentely, jonka myötä tutustutaan lukutaitotyöhön ja sen merkitykseen. Kesto n. 45-60 min.

Lasten koulumatka -peli lapsille

Varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä pyhäkouluun sopiva lautapeli, jonka avulla tutustutaan malawilaisten lasten arkeen. Kesto n. 30 min.