Raamattu jokaiselle

Pipliaseuran tavoitteena on saattaa Raamattu jokaiselle, joka sen haluaa. Tavallisesti Raamattu on ollut kirja. Nykyään Raamattu on myös yhä useammin teksti, jota luetaan tai kuunnellaan puhelimella tai muulla digitaalisella laitteella.

Omalla äidinkielellä

Raamattu avautuu parhaiten omalla äidinkielellä – kielellä, jota lukija ymmärtää luonnostaan ja jonka hän kokee läheiseksi. Vähemmistökansoille raamatunkäännös on monesti ensimmäinen omakielinen teksti, jonka he saavat kirjallisessa muodossa.

Raamatun lukeminen ensimmäistä kertaa omalla kielellä herättää lukijoissa usein liikutusta. Sillä on myös vähemmisökansaa ja sen identiteettiä voimistava vaikutus: meidät on huomattu, meidät on tunnustettu.

Tarvetta vastaavassa muodossa

Etenkin afrikkalaisessa kulttuurissa tarinoiden kerronnalla ja kuuntelemisella on vahva perinne. Siksi on luontevaa, että ihmiset voivat kuunneella äänitettä osaamallaan kielellä. Maailmanlaajuisesti äänitteet palvelevat myös niitä, jotka eivät osaa lukea. Samalla länsimaissa erilaisten sisältöjen kuuntelu on kasvussa: puhelimet ja muut digilaitteet mahdollistavat kuuntelun bussissa, kotitöiden lomassa tai muussa tilanteessa, jossa lukeminen ei ole mahdollista.

Myös raamatunteksti on yhä useammin saatavilla digitaalisessa muodossa. Suomen Pipliaseura ylläpitää ja kehittää Raamattu.fi-verkkosivustoa ja Piplia-sovellusta, joista löytyvät keskeiset suomen- ja muunkieliset raamatunkäännökset Suomen alueella asuvien tarpeisiin. Suomenkielinen Raamattu audiomuodossa on saatavilla vuoden 2019 aikana. Raamattuäänitteitä ja Raamattuja digimuodossa löytyy myös palveluista www.faithcomesbyhearing.com ja www.bible.com.

Painetut Raamatut ovat silti edelleen kulmikivi. Painetun Raamatun voi Suomessa hankkia Pipliaseuran kautta noin tuhannella eri kielellä. Mailmanlaajuisesti Raamattu on saatavissa 674 kielellä ja Uusi testamentti on käännetty 1 515 kielellä (Raamatunkäännöstyöntilastot 2017).

Yhtyneet Raamattuseurat palvelee myös näkö- ja kuulovammaisia. Näkövammaisille julkaistaan Raamattuja Braille-aakkosin. Kuulovammaisille on käännetty Uusi testamentti amerikkalaisella viittomakielellä (ASL). Yhtyneet Raamattuseurat on mukana useissa kymmenissä viittomakielen käännösprojektissa, joiden tarkoituksena on parantaa kuulovammaisten mahdollisuuksia omakielisen Raamatun lukemiseen.

Sopivalla hinnalla

Raamattujen jakeluun tarkoitetut verkkopalvelut ja sovellukset ovat yleensä peruskäyttäjille ilmaisia. Kaikilla ei kuitenkaan ole internetyhteyksiä tai kaikilla ei ole varaa hankkia omaa kirjaa. Pipliaseurat tukevat Raamattujen julkaisemista ja jakelua eri puolilla maailmaa niin, että sana olisi mahdollisimman monen ulottuvilla.