Vähemmistökielet

Pohjoissaame

Pipliaseura yhteistyössä Norjan ja Ruotsin Pipliaseurojen kanssa laatii uutta raamatunkäännöstä pohjoissaameksi. Uuden testamentin (Ođđa Testamenta) kokeilupainos ilmestyi vuonna 1998. Koko Raamattu aiotaan julkaista vuonna 2019.

Pohjoissaame on saamen kielistä suurin. Sitä puhuu Pohjoiskalotin alueella arviolta 30 000 ihmistä. Suomen suurin saamelaiskylä on kuitenkin Helsinki. Ensimmäinen Uuden testamentin käännös pohjoissaameksi ilmestyi jo vuonna 1840. Uuden testamentin käänsi alun perin pastori Nils Stockfleth. Tästä tehtiin korjattu laitos, joka ilmestyi Nils Hættan kääntämän Vanhan testamentin kanssa 1895. Käännös perustuu pitkälle norjankieliseen raamatunkäännökseen ja sen vuoksi sen kielessä tuntuu norjan vaikutus. Tämä Raamattu on käytössä vielä nykyäänkin.

pohjoissaame_varikannet_lores

1980-luvulla käynnistettiin Raamatun uudistustyö. Työn lähtökohtana oli korjata olemassa oleva vuoden 1895 käännös nykykielen vaatimusten mukaiseksi, mutta sittemmin kävi ilmi, että vanhan käännöksen korjaaminen edellyttää todellisuudessa kokonaan uuden käännöksen laatimisen. Työ on jaettu kolmen työryhmän kesken. Yksi työryhmistä työskentelee Pohjois-Suomesta, yksi Pohjois-Norjasta ja yksi Oslosta käsin. Työtä koordinoi Norjan Pipliaseura. Sen tavoitteena on uudenaikaisen yleiskielisen pohjoissaamen raamatunkäännöksen julkaiseminen vuonna 2019.

pohjoissaame_norgebs_1_lores

Inarinsaame

Inarinsaamen puhujia on arviolta 300. Heistä suurin osa asuu Inarin kunnassa, Pohjois-Suomessa. Pipliaseura on kääntänyt osia Uudesta testamentista inarinsaameksi. Vuonna 1976 ilmestyi 1. Pietarinkirjeen käännös (Piätȧr vuossamuz kirje), vuonna 1980 Johanneksen evankeliumin käännös (Evankelium Johannes mield) ja vuonna 1995 Matteuksen evankeliumin käännös (Evaŋgelium Matteus mield). Nyt työ jatkuu evankelis-luterilaisen kirkon evankeliumikirjan parissa.

Koltansaame

Koltansaamen puhujia on arviolta 300. Heistä suurin osa asuu Inarin kunnassa, Pohjois-Suomessa. Pipliaseura yhdessä Suomen ortodoksisen kirkon kanssa on kääntänyt osia Uudesta testamentista koltansaameksi. Johanneksen evankeliumi (Evvan evaŋǧe’lium) ilmestyi vuonna 1988. Käännöstyö jatkuu Luukkaan evankeliumin parissa.

Suomen romanikieli

Suomessa romanikieltä on puhuttu noin 450 vuotta. Ensimmäiset maininnat sen käyttäjistä löytyvät ahvenanmaalaisista tilikirjoista vuodelta 1559. Suomessa romaneja arvioidaan asuvan noin 10 000, mutta vain osa heistä puhuu romanikieltä. Vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa noin 25 % haastatelluista ilmoitti osaavansa kieltä hyvin. Raamatunkäännöstyö Suomen romanikielelle alkoi jo 1970-luvun alussa. Vuonna 1970 ilmestyi Markuksen evankeliumi (Markusesko Evankeliumos), vuonna 1971 Johanneksen evankeliumi (Johannesesko Evankeliumos) ja vuonna 2003 Luukkaan evankeliumi (Luukasko Evankeliumos). Käännöstyön jatkamista harkitaan.