VT2028 – käännöstyö alkanut

Pipliaseura on aloittanut tammikuussa 2022 Vanhan testamentin kääntämisen uudelleen alkukielistä suomeksi. VT2028-nimen saanut käännöshanke on jatkoa vuosi sitten julkaistulle UT2020-käännökselle. Nyt Vanha testamentti käännetään alkukielistä mobiilikäyttäjille samoilla periaatteilla.

Työn juuret ulottuvat vuoteen 2017, jolloin julkaistiin pilottina evankeliumikäännös DigiMarkus. Sen yhteydessä vuosina 2015–2017 Suomen Pipliaseurassa luotiin uudenlainen lähestymistapa raamatunkääntämiseen, mikä on uusi avaus myös kansainvälisesti.

Lähestymistavassa keskeistä on alkukielisen raamatuntekstin kääntäminen mobiilikäyttäjille sekä se, että jo kääntämisen aikana fokus on vastaanottajien kielentajussa ja eri käyttöyhteyksissä.

Lue kääntämisen lähtökohdista ja käännösperiaatteista: UT2020

Kääntäjät aloittivat Ruutin kirjasta

”Käännöstyöhön osallistuminen tuntuu etuoikeudelta. Se, että käännöstä tehdään yhteistyönä, tuo levollisuutta ja tarjoaa upean mahdollisuuden oppia jatkuvasti toisilta!”
– VT28:n kääntäjä, eksegetiikan asiantuntija Hanna Vanonen
”Käännöskohtien ratkominen on nautinnollista, ja on kunniatehtävä päästä antamaan ajankohtainen kielellinen tulkinta kulttuurimme perustavimmille kertomuksille.”
– VT28:n kääntäjä, kieliasiantuntija Tuomas Juntunen

Vanhan testamentin kääntämistä varten Pipliaseuraan on valittu neljä uutta työntekijää, jotka tekevät käännöksen tulevina vuosina. Tammikuussa 2022 aloittivat eksegetiikan asiantuntija TT Hanna Vanonen ja kieliasiantuntija FT Tuomas Juntunen. Elokuussa 2022 aloitti toinen kääntäjäpari: eksegetiikan asiantuntija TT, FM Kirsi Valkama ja kieliasiantuntija FT Katja Seutu, jotka keskittyvät Psalmien kääntämiseen.

Kääntäminen on suunniteltu vaiheittain niin, että tekstikokonaisuudet etenevät kääntämisen kannalta sopivassa järjestyksessä ja laajuudeltaan sopivissa jaksoissa.

Kääntäjäpari Vanonen ja Juntunen tarttui ensimmäiseksi kolmen kirjan jaksoon: Ruut, Joona ja Ester. Ekumeenisen ohjausryhmän jäsenet käärivät hihansa ensi kertaa helmikuun puolivälissä, kun kyseiset käännökset siirtyivät heidän kommentoitavakseen. Jokainen käännösjakso testataan myös erilaisilla tavallisilla lukijoilla, ja saatu palaute otetaan huomioon tekstin viimeistelyssä.

”Psalmit ovat todella monipuolisia alkaen yksittäisistä sanoista, jotka kantavat mukanaan moninaisia merkityksiä. Myös aiheet vaihtelevat pienen ihmisen murheista kosmisiin mittoihin. On etuoikeus päästä paneutumaan psalmeihin.”
– VT28:n kääntäjä, eksegetiikan asiantuntija TT, FM Kirsi Valkama
”Minulle on runoilijana suuri ilo saada haastaa suomen kieli taipumaan muinaisten ajattelijoiden ja runoilijoiden kieleen ja ajatusmaailmaan. Käännösprojekti on antoisaa dialogia, josta opin koko ajan. On mahtavaa saada työskennellä niin kuin asuisi kielen sisällä.”
– VT28:n kääntäjä, kieliasiantuntija FT Katja Seutu

Toinen kääntäjäpari Valkama ja Seutu aloitti elokuun alussa 2022 Psalmien kääntämisen. Psalmit on tarkoitus julkaista arviolta vuonna 2024.

Vanhan testamentin tekstimassa on noin kolme kertaa laajempi kuin Uuden testamentin. Kahden kääntäjäparin käyttäminen tiivistää prosessia, joka silti vie kuusi–seitsemän vuotta. Kääntäjäparien käyttö antaa myös mahdollisuuden julkaista yleisölle käännöstä vaiheittain.

Ekumeeninen ohjausryhmä antaa palautetta

Ekumeenisen ohjausryhmän tehtävänä on vahvistaa kääntämisen periaatteet sekä kommentoida kaikkia käännöstekstejä koko kuuden–seitsemän vuoden ajan.

Seitsemänhenkiseen ekumeeniseen ohjausryhmään kuuluu kolme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nimeämää edustajaa sekä yksi ortodoksisen kirkon, yksi katolisen kirkon ja yksi Suomen vapaakristillisen neuvoston edustaja. Lisäksi ohjausryhmässä on suomen kielen asiantuntija yliopistosta.

Ohjausryhmän jäsenet ovat: Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta (ev.lut.), hiippakuntadekaani dosentti Marko Marttila (ev.lut.), raamattuteologian kouluttaja TM Mika Aspinen (ev.lut.), TT Juho Sankamo (kat.), isä Hariton (TM Kari M. Räntilä, ort.), Th.M. Esa Hyvönen (SVKN) ja suomen kielen professori Hanna Lappalainen.

”Työskentely on toistaiseksi ollut kutkuttavaa ja motivoivaa, tämä on hieno tiimi. On merkillistä havaita miten monella tavalla yhden asian voi ilmaista!”
– Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”Nykyisenä aikana sekä puhuttu että kirjoitettu kieli muuttuvat nopeammin kuin kenties koskaan aiemmin. Tämän vuoksi on tärkeää saada ajan hermolla oleva käännös Vanhasta testamentista. Sen olen jo oppinut ohjausryhmässä, että tämä on samanaikaisesti haasteellinen ja palkitseva tehtävä.”
– Hiippakuntadekaani dosentti Marko Marttila, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”Käynnissä on antoisa ja haasteellinen prosessi, jolla on iso teologinen, kielellinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys. Toivon, että ikiaikaiset tekstit tulevat uudella tavalla eläviksi ja innostuksemme Vanhaan testamenttiin tarttuu myös lukijoihin ja kuulijoihin.”
– Raamattuteologian kouluttaja TM Mika Aspinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”Raamattu on inspiroitua sanaa, mutta se on myös inspiroivaa sanaa. Jatkuvasti huomaan, kuinka Raamatun äärellä, varsinkin kun sitä lukee alkukielellä, syntyy uusia ajatuksia, oivalluksia ja kysymyksiä. Raamattu nimenomaan inspiroi, innostaa, haastaa, rohkaisee ja yllättää. Siksi se varmasti onkin kulttuurin ja sivistyksen perusteos.”
– TT Juho Sankamo, Katolinen kirkko Suomessa
”Nautin suomennostyöstä ja vaikean raamattukielen mutkaisuudesta, niin myös sen teologisista ongelmista. Kun muinainen historia ja mielenkulttuuri nousevat teksteissä esiin, on siinä kohtaamisessa jotakin hyvin suurta, niin oman itseni kuin kirkon ilmaiseman jumalauskonkin kannalta.”
– Isä Hariton (TM Kari M. Räntilä), Suomen ortodoksinen kirkko
”Käsinkirjoitetusta kirjakääröstä sähköisesti prosessoiduksi digijulkaisuksi väliin mahtuu monta innovatiivista loikkaa ihmiskunnan historiassa. On upeaa olla mukana käännösprojektissa, jossa Raamattu saa aidosti digitaalisen julkaisuasun ja jossa kieli on tuoretta ja nykyaikaista.”
– Th.M. Esa Hyvönen, Suomen vapaakristillinen neuvosto
”Olen etuoikeutettu, kun sain runsaan vuoden tauon jälkeen palata raamatunkäännöstyön pariin pohtimaan, miten pukea Raamatun tekstejä raikkaalle ja ymmärrettävälle suomen kielelle. Työryhmässä suhtaudutaan ilahduttavan avoimesti toisten ehdotuksiin ja etsitään yhdessä parasta vaihtoehtoa.”
– Suomen kielen asiantuntija, professori Hanna Lappalainen

Pipliaseura vahvistaa käännöksen

Kun Psalmien osalta vuonna 2024 ja muun kääntämisen osalta arviolta vuonna 2028 ollaan lähellä julkaisua, Pipliaseurassa hankkeen johtoryhmä viimeistelee käännöstekstin. Pipliaseuran hallitus vahvistaa käännöksen.

Hankkeen johtoryhmä osallistuu koko käännöstyön ajan myös ohjausryhmän kokouksiin yhdessä kääntäjien kanssa. Johtoryhmään kuuluvat: FM Terhi Huovari, hankkeen vetovastuu; TT Seppo Sipilä, käännöstyön ohjaus, FM Antti Siukonen, tekniset ratkaisut ja TT Markku Kotila, ohjausryhmän puheenjohtaja.

FM Terhi Huovari, VT28-hankkeen vetovastuu TT Seppo Sipilä, käännöstyön ohjaus
TM Antti Siukonen, tekniset ratkaisut TT Markku Kotila, ohjausryhmän puheenjohtaja

Rahoittajina evankelis-luterilainen kirkko ja Pipliaseura

Vanhan testamentin käännöshankkeen aloittaminen vahvistui marraskuussa 2021, kun evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous päätti sen rahallisesta tuesta seuraaville vuosille. Hankkeella on suora yhteys useisiin kirkon Ovet auki -strategiassa valittuihin painopisteisiin. Suomen Pipliaseura kattaa kuluista 35 %. Vähemmistökirkot osallistuvat kustannuksiin ohjausryhmäedustajansa resurssikulujen muodossa.

Mobiiliympäristöön siirtyminen on UT2020-käännöksestä saatujen kokemusten pohjalta osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja ihmisiä tavoittavaksi. Vastaavia yleisömääriä ei tavoitettaisi painetulla kirjalla. UT2020-käännöksen saama laadullisesti hyvä sekä samalla laaja vastaanotto vaikuttivat myös siihen, että kääntämistä haluttiin jatkaa ja että sille järjestyi myös rahoitus.

Lue lisää:

Mistä VT28 käännetään?
Tiedote: Suomen Pipliaseura kääntää Vanhan testamentin alkukielestä mobiilikäyttäjille
UT2020 – Mistä käännöksessä on kysymys?
Tiedote: UT2020-käännös käytössä vuoden – käännöksellä noin puoli miljoonaa käyttäjää

 

Blogit:

Raamatunkääntäjän työpäivä – Elämäni stereotypiana

Harpuin huiluin kantelein – Soittimia Raamatussa

Mikä on Jumalan nimi?