Mistä VT28 käännetään?

Kun UT2020 käännettiin koineekreikasta, Vanhan testamentti käännetään Raamatun hepreasta ja arameasta. Hankkeessa ei siis olla tekemässä uusittua käännöstä jonkin aiemman suomennoksen pohjalta vaan täysin uusi käännös lähtien alkukielestä.

Mutta ennen kuin Vanhan testamentin kanssa päästään alkua pidemmälle, herää kysymys: mistä tekstistä käännetään? VT28-ohjausryhmää ja pipliaseuralaisia aihe puhututti välittömästi.

Nykyihmiset ovat tottuneet ajattelemaan Raamattua kirjana, mutta Vanhan testamentin syntyaikoihin tai edes ajanlaskun alussa ei ollut vakiintunutta käsitystä yhdestä tekstikokoelmasta. Vanhan testamentin kirjat olivat lukuisissa erillisissä kirjoituskääröissä, joiden ajoittaminen on monimutkaista.

– Hepreankielisten tekstien osalta olemme pitkälti yli tuhat vuotta myöhempien keskiaikaisten käsin kirjoitettujen kirjojen varassa, jotka eivät aina edusta varhaisinta tekstimuotoa, vaikka edustaisivatkin yhtä muinaista tekstimuotoa, sanoo professori Jutta Jokiranta.

Tutkimuksessa saadaan jatkuvasti uutta tietoa Vanhan testamentin alkukielisistä teksteistä. – Kaikista kirjoista ei ole myöskään olemassa tieteellistä editiota, jossa olisi punnittu eri käsikirjoitusten lukutapoja ja päätelty, mikä on varhaisin tekstimuoto. On siis vaikea sanoa, mikä Vanha tai Vanhin testamentti on.

VT28:n johtavat asiantuntijat saivat kuitenkin aikaan selkeät linjaukset olemassa olevien eri tieteellisten editioiden mukaan, ottaen myös huomioon Qumranin löydöt 1940–50-luvuilta.

– Kääntämisen onnistumiseksi on tiedostettava se todellisuus ja tutkimustilanne, missä olemme, ja tehtävä käytännöllisiä ratkaisuja, jotka perustuvat parhaalla mahdollisella tavalla jo tehtyyn tutkimukseen, Jokiranta summaa.