Raamattu suomen suvulle -hanke

Venäjällä asuu noin 2,7 miljoonaa kielisukulaistamme. Raamattu Suomen Suvulle -hankkeen tavoitteena on kääntää Raamattu tai jokin sen osa Venäjän federaatiossa käytettävälle suomensukuiselle vähemmistökielelle tai sellaisen päämurteelle.

Hanke aloitettiin virallisesti vuonna 2001, ja sen arvellaan päättyvän vuonna 2023. Suurin osa tavoitteeksi asetetuista raamatunkäännöksistä on jo valmistunut.

Seitsemän kielen osalta sovittu tavoite on jo saavutettu. Näitä ovat hanti ja mansi, aunuksenkarjala, vepsä, vienankarjala, vuorimari sekä udmurtti.

Hantin ja mansin kohdalla tavoitteena olivat evankeliumikirjat. Aunuksenkarjalan eli livvin Uusi testamentti ilmestyi vuonna 2003 ja vepsän Uusi testamentti vuonna 2006. Näiden jälkeen livvin ja vepsän käännöstyöt jatkuivat vielä valikoimalla Vanhan testamentin kirjoja. Nämä valmistuivat vuonna 2015.

Vienankarjalan ja vuorimarin osalta tavoitteena oli Uuden testamentin julkaiseminen; vienankarjalan UT julkaistiin vuonna 2011 ja vuorimarin UT vuonna 2014.

Udmurtin kielelle valmistui vuonna 2016 koko Raamattu sisältäen apokryfikirjat.

Uusimpana on vuonna 2017 valmistunut mokšamordvan Uuden testamentin käännöstyö. Komipermjakin Uuden testamentin käännös on myös valmistumassa vuonna 2017 tai 2018.

Vuoden 2017 jälkeen käännöstyö jatkuu vielä ersämordvan, komin ja niittymarin parissa. Näiden kielten kohdalla tavoitteeksi on asetettu koko Raamatun kääntäminen ja julkaiseminen 2020-luvun alkupuolella.

Ersämordvan Uusi testamentti julkaistiin vuonna 2006 ja suunnitelman mukaan Raamattu valmistuu vuonna 2021. Komin Uusi testamentti ilmestyi vuonna 2008 ja Raamattu julkaistaan arviolta vuonna 2022. Niittymarin Uusi testamentti valmistui 2007, ja sen koko Raamattu valmistuu hankkeen viimeisimpänä, vuonna 2023.

Kääntäjät äidinkielen puhujia

Käännökset laativat kunkin kielen tai murteen sellaiset äidinkieliset puhujat, joilla on oman kielensä erinomainen taito. Mukana on kielentutkijoita, toimittajia, kirjailijoita ja opettajia. Heidän tukenaan toimii käännöstarkastajia, jotka on koulutettu tehtävään. Hanketta hallinnoi Helsingissä toimistoaan pitävä Raamatunkäännösinstituutti, ja siihen osallistuu muiden mukana myös Suomen Pipliaseura.

Käännöstyöllä ja käännöksillä on merkittävä vaikutus. Valmistuneet ja julkaistut käännökset vastaavat kirkkojen ja niiden yksittäisten jäsenten hengelliseen tarpeeseen.

Raamattuja ja uskonnollisia kirjoja käytetään myös näiden kielten oppikirjoina, koska muuta kirjallisuutta ei välttämättä ole olemassa.

Käännökset tukevat vähemmistökielten vaalimista. Käännöstyöhön liittyy laaja sanaston ja kieliopin tarkastelu. Raamattu sisältää paljon kohdekulttuureille tuntematonta ainesta, joka täytyy tavalla tai toisella sanoittaa niin, että lukijat ymmärtävät. Lähtökohdat työlle saattavat olla haastavat, mutta työtä se ei ole estänyt.

Suomensukuiset kansat

Raamattu Suomen Suvulle -hankkeen kansat elävät vähemmistökansoina Venäjän alueella. Oheisessa pdf-dokumentissa on koottuna perustietoa kansoista ja tiedot niille valmistuneista raamatunkäännöksistä.

Suomensukuiset_kansat (pdf)

Suomensukuiset kansat -kartta:

Suomen suku -kartta