Missio, visio ja arvot

 

missio_12_verkko_otsake

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään.
Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

visio_12_verkko_otsake

Raamattu on kaikkien ulottuvilla ja luo uskoa. Sen sanoma toteutuu oikeudenmukaisuutena, rauhana ja sovintona.

arvot__12_verkko_otsake

Usko ja lähimmäisenrakkaus

Työmme lähtökohtana on Raamattu. Jumala rakastaa kaikkea luomaansa ja Raamattu ilmentää tätä rakkautta. Sen sanoma synnyttää uskoa Jumalaan ja rakkautta lähimmäisiimme.

Elämän arvokkuus

Teemme työtä ihmisarvon puolesta kaikkialla maailmassa. Toimimme erityisesti syrjäytettyjen aseman parantamiseksi.

Toivo ja jatkuvuus

Haluamme kertoa uudistavasta ja rakastavasta Jumalasta sekä tuoda toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Raamattu- ja lukutaitotyömme sekä työ syrjäytettyjen puolesta pyrkii pysyvään muutokseen.

Rohkeus uudistua

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme varmistaa, että Raamatun sanoma tulee ymmärrettäväksi ja on saatavilla myös tuleville sukupolville käyttökelpoisessa muodossa. Palvelemme tässä kaikkia kristillisiä kirkkoja, seurakuntia ja yhteisöjä.