Raamatunkäännöstyö muutosvoimana Kiinassa

Yunnan, Kiina

Syrjäisessä kylässä vuorten keskellä asuva Bao Bao’ai ja hänen perheensä kuuluvat pieneen Wa-yhteisöön. Wa-vähemmistöryhmä on etninen yhteisö, joka asuu Kiinan vuoristoalueilla, erityisesti Myanmarin lähellä sijaitsevilla raja-alueilla. Heillä on ainutlaatuinen kulttuuriperintö ja kieli, jotka vahvistavat heidän omaleimaista identiteettiään. Wa -ihmiset ovat kohdanneet lukuisia haasteita historiansa aikana, mukaan lukien merkittävien yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset.

Kristittyyn perheeseen syntyneen Baon hengellinen polku katkesi kulttuurivallankumouksen aikana, jolloin yhteydet uskontoon kiellettiin. Uskonnollisen toiminnan jatkuminen 1980 -luvulla uudistuspolitiikan vuoksi sytytti hänen uskonsa uudelleen ja ja hän jatkoi Raamattuun syventymistä.

Wa-kielisten Raamattujen puuttuminen Baon kylässä merkitsi sitä, että heidän oli vaikea opiskella Jumalan sanaa ja oppia tuntemaan häntä. Kun kauan odotettu wa-kielinen Raamattu lopulta valmistui yli 30 vuoden kuluttua kirkkojen uudelleen avaamisesta, siitä tuli muutosvoima paitsi Baolle, myös hänen kylälleen.

Yksi esimerkki Raamatun muutosvoimasta on Baon poika, joka oli huumeriippuvainen. ”Riippuvuus oli ajanut perheemme epätoivoon. Emme tunteneet olevamme elossa emmekä kuolleita.” Perhe ei vain kamppaillut taloudellisesti, vaan kantoi myös häpeää kyläläisten keskuudessa.

Wa -Raamatun käyttöönoton myötä wa -kristityt alkoivat muodostaa raamatunlukuryhmiä. Bao osallistui ensin, ja toi pian poikansakin mukaan. Ryhmässä hänen poikansa koki syvällisen muutoksen Jumalan sanan avulla. Ryhmän kautta Herra auttoi Baon poikaa voittamaan riippuvuutensa. Myös heidän kotitaloutensa rikkoutuneet suhteet alkoivat parantua. Baon perhe kokoontuu nyt tutkimaan Raamattua yhdessä ja löytämään voimaa, johdatusta ja iloa.

”Uppouduimme Raamatun sivuille ja luimme sitä päivä toisensa jälkeen perheenä, niin että nykyään Raamattu on aivan kulunut. Kun syvennyimme sen opetuksiin, sydämemme täyttyi. Raamatun lukeminen on ollut minulle henkilökohtaisesti erittäin hyödyllistä. Aiemmin en kunnolla tuntenut Jumalaa ja Hänen tahtoaan. Nyt tunnen Hänet paremmin. Olen ottanut tehtäväkseni johtaa poikaani ja miniääni tällä Jumalan sanan tutkimisen ja ymmärtämisen matkalla.” Bao jakoi.

”Kun minulla ei ollut Raamattua, minulta puuttui selkeä ymmärrys Jumalan tahdosta ja johdatuksesta. Luottaen yksin omiin ajatuksiini tein päätöksiä, jotka eivät miellyttäneet Jumalaa. Luettuani Raamattua tunsin voimanantumisen puuskan. Oli kuin olisin herännyt pimeydestä ja saanut selkeyden.”

Baon todistus osoittaa Raamatun vaikutuksen. Hän sanoo: ”Raamattu on muuttanut koko perheeni ja elämämme suunnan. Se on minulle arvokkaampaa kuin hopea tai kulta”. Bao ei vaikuttanut vain perheeseensä, vaan hän on myös opettanut muutamia ihmisiä lukemaan Wa-Raamattua. Hän kutsuu ihmisiä kotiinsa ja lukee Raamattua yhdessä heidän kanssaan.

Wa -Raamatun saapumisen myötä ei muuttunut vain Baon perhe, vaan myös hänen vaatimaton kylänsä. Bao on huomannut, että paikallinen seurakunta painottaa nykyään enemmän Raamatun saarnaamista, lukemista ja tutkimista sekä rohkaisee seurakuntaa kertomaan uskostaan muille. Kokoontumiset raamatuntutkisteluun kukoistavat ja vetävät ihmisiä lähemmäksi Jumalaa. Se saa aikaan hengellistä uudistumista Wa-kristillisessä yhteisössä.

Suomen Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies, UBS) maailmanlaajuista verkostoa, joka toimii yli 200 maassa ja alueella. Verkosto on maailman laajin raamatunkäännös- ja julkaisutyön toimija. Kiinassa Yhtyneet Raamattuseurat tekee suomalaisten lahjoittajien tuella käännöstyötä vähemmistökielille yhteistyökumppaninaan Kiinan kristillinen neuvosto (China Christian Council/TSPM). Rukoustukea tarvitaan käännöstyön jatkumisen ja edistymisen puolesta, jotta mahdollisimman moni voisi lukea Raamattua omalla sydämensä kielellä.

Lahjoita Kiinan raamattutyölle

Tarina: Priscilla Fan & May Ang
Käännös: Suomen Pipliaseura
Kuvat: UBS CP
2023@UBS China Partnership