Seurakunnille raamattutyöstä Kiinassa

Kiinassa on virallisesti 55 vähemmistökieltä mandariinikiinan lisäksi. Useimmat vähemmistökielen puhujat eivät ymmärrä riittävästi kiinan kieltä, jotta voisivat lukea mandariininkielistä Raamattua. Kiinan arvioidusta 1,4 miljardista asukkaasta noin 8,4 prosenttia eli 117 miljoonaa ihmistä kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Käännöshankkeita toteutetaan viranomaisten luvalla, mutta niistä tiedottamiseen liittyy rajoituksia.

Käännöstyön painopiste on mm. Yunnanin maakunnassa, jossa alueen 800 000 kristitystä 85 % kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Käynnissä olevilla hankkeilla voidaan tavoittaa jopa miljoonia ihmisiä maakunnissa.

Seurakuntien tuki kohdistetaan Kiinan kristillisen neuvoston edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen avulla julkaisujen hinta voidaan pitää kohtuullisena.

Lataa:Raportti vuodesta 2021 kokonaisuudessaan

 

Vinkki: Raportin voi lähettää esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöille kokousasiakirjojen liitteenä tiedoksi


Lue juttu: Kiinan katolinen kirkko ja Yhtyneet raamattuseurat neuvottelivat yhteistyöstä raamatunkäännöstyössä
Lue juttu:
Jumala antaa voiman työhön – Raamattu kääntyy vähemmistökielille Kiinassa
Lue juttu: Kiinan vähemmistökristityt koronapandemian keskellä
Lue juttu: Viidennen polven kristittynä Kiinassa

Tutustu: Vuositeemamateriaaliin Kiinasta 
Tutustu: Vuositeemamateriaaliin raamatunkäännöstyöstä

Vinkki: Poimi näistä aineistoista kuvia ja tekstejä kerro Pipliaseuran työstä esimerkiksi seurakunnan verkkosivuilla, seurakuntalehdessä tai  linkkaa suoraan juttuihin seurakunnan somekanavissa.

Anna palautetta, mitä näillä sivulla tulisi olla.