Seurakunnille raamattutyöstä Namibiassa

Namibiassa on 2,2 miljoonaa asukasta ja 49 % väestöstä puhuu kwanjamaa tai ndongaa äidinkielenään. 55 % väestöstä on iältään alle 25-vuotiaita. Kristittyjä väestöstä on 80–90 %, joista noin puolet luterilaisia.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa paikallisten kirkkojen käyttöön ymmärrettävät ja helppokäyttöiset ndongan- ja kwanjamankieliset raamatunkäännökset.

Kwanjamankielisten nuorten on vaikea ymmärtää käytössä olevaa raamatunkäännöstä. Kwanjaman kieltä puhutaan sekä Namibiassa että Angolassa, ja uusi käännös tulee siten käyttöön molemmissa maissa. Käännökset kwanjaman ja ndongan kielillä kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös saavuttaa kustannus- ja synergiaetuja

Lähetystyöntekijä Martti Rautanen käänsi 1800-luvulla ensimmäisen ndongankielisen Raamatun ja loi ndongan kirjakielen. Sittemmin raamatunkäännöstä on muokattu kaksi kertaa. Kwanjamankielinen raamatunkäännös on puolestaan 1970-luvulta.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Namibian ja Angolan Pipliaseurat  yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa toimivat  Suomen Pipliaseura, Suomen Lähetysseura sekä Seed Company -järjestö.

Molemmilla kielillä on oma käännösryhmänsä, ja työn tekevät paikalliset kielenpuhujat. Kaikki kääntäjät on koulutettu tehtäväänsä. Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) käännöskonsultteina toimivat Suomen Pipliaseuran Chris-Pekka Wilde ja Riikka Halme-Berneking Suomen Lähetysseurasta.

Lataa: Raportti kokonaisuudessaan vuoden 2021 tuloksista

Vinkki: Raportin voi lähettää esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöille kokousasiakirjojen liitteenä tiedoksi


Lue: Raamatunkäännöstyö on koko yhteisön ilon aihe
Lue:
Pohdintoja kwanjaman ja ndongan käännöstyöstä Namibiassa
Lue: Raamattu uudelle sukupolvelle

Tutustu: Vuositeemamateriaali Namibiasta
Tutustu: Vuositeemamateriaali raamatunkäännöstyöstä

Vinkki: Poimi näistä aineistoista kuvia ja tekstejä kerro Pipliaseuran lukutaitotyöstä esimerkiksi seurakunnan verkkosivuilla, seurakuntalehdessä tai seurakunnan somekanavissa.

Anna palautetta, mitä näillä sivulla tulisi olla.