Seurakunnille suomensukuisten kansojen raamattutyöstä

Raamattu Suomen Suvulle – hankkeessa Raamattu tai sen osia käännetään 12:lle suomen sukukielelle tai kielen päämurteelle. Raamatunkäännöstyötä tekevät sukukieltemme parhaat asiantuntijat: tutkijat, kirjailijat, opettajat ja toimittajat. Käännöstyötä koordinoi Raamatunkäännösinstituutin suomalais-ugrilainen osasto. Raamattu Suomen Suvulle -hanke vahvistaa sukukieltemme asemaa ja auttaa sukukansojamme säilyttämään hengellisen ja kulttuurisen identiteettinsä. Hankkeessa julkaistuja tekstejä, Raamattuja, Uusia testamentteja, raamatunosia ja lastenraamattuja käytetään paikoitellen kouluissa äidinkielen oppikirjoina.

Julkaistuja kirjoja on saatavana myös koulujen ja yliopistojen kirjastoista. Myös kirkoille omakielinen Uusi testamentti tai koko Raamattu on erittäin tärkeä kansankielisten jumalanpalvelusten ja kristillisen opetuksen järjestämisessä.

Raamattu Suomen Suvulle -hankkeeseen kuuluu raamatunkäännöstyö seuraaville suomen sukulaiskielille tai kielen päämurteille: livvi eli aunuksenkarjala, vienankarjala, vepsä, ersämordva, moksămordva, mari, vuorimari, komi, komipermjakki, udmurtti, hanti ja mansi. Osalle kielistä käännetään koko Raamattu, osalle Uusi testamentti tai vain joitakin Raamatun kirjoja. Useimmille kielille on käännetty myös lastenraamattu. Hanke on loppusuoralla.

Lataa: Raportti kokonaisuudessaan vuodesta 2021

Vinkki: Raportin voi lähettää esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöille kokousasiakirjojen liitteenä tiedoksi


Lue: Artikkeli työstä marinkielisten parissa
Lue:
Artikkeli komin käännöstyöstä

Vinkki: Poimi näistä aineistoista kuvia ja tekstejä kerro Pipliaseuran lukutaitotyöstä esimerkiksi seurakunnan verkkosivuilla, seurakuntalehdessä tai seurakunnan somekanavissa.

Anna palautetta.